Hopp til innhold

- Burde vært slike kjøleskap over hele Norge

Miljøagenter i Trondheim ønsker å bidra til at mindre mat kastes. Overskuddsmaten fra skolen plasseres derfor i et "åpent" kjøleskap, hvor alle kan forsyne seg.

Miljøagenter Ila skole

Miljøagentene på Ila har fylt opp kjøleskapet på Ila med overskuddsmat fra skolen.

Foto: Kjartan Ovesen

– Denne gikk ut for ti dager siden, men om vi lukter er den fortsatt helt fin, sier Erling Arneberg Austrheim og viser frem en rømmeboks han har hentet i kjøleskapet.

Sammen med de andre Miljøagentene på Ila skole i Trondheim, har han saumfart klasserom og skolekjøkkenet på jakt etter mat med tvilsom datostempling.

Miljøagenter Ila skole
Foto: Kjartan Ovesen

Fyller opp kjøleskapet

Miljøagenter Ila skole

Wilhelm Hatlen og Aksel Bonsaksen Sjøhagen har tatt med seg sjokomelk og margarin som har gått ut på dato. - Det står best før 23.09, men den er helt fint.

Foto: Kjartan Ovesen

Gea Maria Eliassen overtar rømmeboksen og foretar en nøye inspisering.

– Den ser helt spiselig ut. Det er ingen klumper, så den kan egentlig spises istedenfor å kastes, sier Eliassen.

Etter å ha samlet opp en pappeske full av mat, går turen mot "free fridge kjøleskapet", som står like ned i veien. Det "åpne" kjøleskapet sørger for at overskuddsmat i lokalsamfunnet brukes, fremfor og kastes. Alle som ønsker kan både fylle på og forsyne seg fra kjøleskapet – helt gratis. Dette synes elevene på Ila var en veldig god idé.

– Jeg vil anbefale andre å legge ut flere «gratiskjøleskap», sier Eliassen.

Stor suksess

Dette er kjøleskapet som fylles

Ser du dette kjøleskapet, så er det bare å åpne opp og forsyne seg av matvarene. Men initiativtageren synes det er fint om man fyller opp med overskuddsmat.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Initiativtager Marte Lønvik Bjørnsund, forteller at interessen rundt kjøleskapet har tatt helt av, også utenbys.

– Jeg har blitt kontakta av folk fra Kristiansund, Bergen, Oslo, Lofoten og København. Alle vil hvite hvordan vi har gjort dette, sier Bjørnsund.

Hun er overrasket over hvor mange som har engasjert seg og forteller at det daglig kommer innom folk som ønsker å gi fra seg mat.

– De kommer ikke bare fra nærmiljøet, men også fra andre steder i byen. Det er kjempekult, sier Bjørsund.

Ønsker å hjelpe andre

Agentene fra Ila skole er svært fornøyd med at de har klart å fylle opp kjøleskapet, og oppfordrer andre til å gjøre det samme.

– Det burde vært slike kjøleskap over hele Norge. Nå har vi kanskje bidratt til at en familie ikke legger seg sulten. Fordi de ikke har råd til mat, sier Wilhelm Hatlen.