Yalda (10) og familien vant i retten

Beslutningen om å ikke gi familien opphold i Norge, er kjent ugyldig.

Yalda

Yalda Bahadori og hennes familie vant i retten.

Foto: Trygve Andreassen

– Yalda og hennes foreldre har vunnet frem i Oslo tingrett mot Utlendingsnemnda og staten.

Det opplyser familiens advokat, Arild Humlen, til NRK

– Ikke forsvarlig behandlet

Saken om asylbarnet Yalda Bahadori fra Tromsø har fått stor oppmerksomhet nasjonalt.

Myndighetene ønsket å sende Yalda og hennes mor til Moldova, og faren til Afghanistan. Men det mente familien var brudd på FNs barnekonvensjon.

Denne rettssaken har vært den første mot staten etter at stortingsmeldinga om barn på flukt ble lagt frem.

– Dommen viser at Utlendingsnemnda ikke har foretatt en forsvarlig behandling av denne saken. Men det er uklart hva som nå skjer. Det kan jo hende at nemnda anker saken til lagmannsretten, selv om jeg ikke tror det. Familien kan i hvert fall ikke sendes ut av landet før det foreligger en rettskraftig dom, sier Humlen til NRK.

– Stor seier for barnets beste

Tromsø ordfører Jens Johan Hjort (H), som også er en erfaren advokat, har engasjert seg i Yalda-saken sammen med en rekke andre tromsøværinger.

Han er svært glad for rettens vurdering.

– Jeg har nettopp snakket med verdens gladeste jente. Yalda får bli i Tromsø! Et lite skritt for Oslo tingrett – en stor, stor seier for barnets beste, skriver Hjort (H) på Twitter.

I domsslutningen står det som følger:

«Utlendingsnemndas beslutninger av 22. desember 2011 og 27. januar 2012, om ikke å omgjøre tidligere vedtak om avslag på søknad om opphold på humanitært grunnlag, er ugyldige. Staten v/Utlendingsnemnda betaler 182 893 kroner i sakskostnader til saksøkerne.»