Yalda (10) i historisk asylrettssak

Torsdag startet den første rettssaken mot staten og Utlendingsnemnda etter at stortingsmeldinga om barn på flukt ble lagt frem.

I RETTSSAK MOT STATEN

Video: Torsdag møtte Yalda Bahadori (10) og familien i retten.

Ti år gamle Yalda Bahadori har vært i Norge og Tromsø i sju år, og familien mener hensynet til barnets beste ikke ble godt nok ivaretatt, da det i 2007 ble bestemt at de ikke fikk opphold i Norge.

Familien har derfor saksøkt staten, ved Utlendingsnemnda, for brudd på FNs barnekonvensjon,som skal sikre barns trygghet, og brudd på norsk lov.

(Saken fortsetter under bildet)

Yalda møter Støre

Yalda Bahadori forklarte i vinter sin sak for utenriksminister Jonas Gahr Støre under en demonstrasjon.

Kan endre videre asylpraksis

Dette er første gang en slik sak prøves i retten, etter at stortingsmeldingen om barn på flukt ble lagt frem.

Dommen i denne saken kan derfor få betydning for videre innvandringspraksis, og for de 450 andre asylbarna som har fått avslag på opphold, sier familiens advokat Arild Humlen.

– Dersom retten kommer til at familien skal få opphold på grunn av at den generelle rettsanvendelsen har vært feil, vil det får store konsekvenser, fordi praksis i UD må endres.

I innledningsforedraget ga statens advokat følgende begrunnelse på avslaget;

– Det er slik at datteren har opparbeidet en tilknytning til Norge som kan kvalifisere til opphold. Derimot har Utlendingsnemnda lagt til grunn at det også er sterke innvandringsregulerende hensyn som taler mot å gi opphold.


Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen