Familien til Yalda (9) saksøker staten

Familien til asylbarnet Yalda (9) saksøker staten for brudd på FNs barnekonvensjon.

Yalda

Yalda og familien hennes risikerer å bli sendt ut av Norge.

Foto: Trygve Andreassen

– I dag onsdag vil familiens advokat levere en stevning til staten, ved Utlendingsnemnda. De blir saksøkt for brudd på FNs barnekonvensjon, som skal sikre barns trygghet, og brudd på norsk lov, sier Eva Gran i støttegruppen for Yalda til NRK.

Vært i Norge siden 2005

Det var i vinter det ble kjent at 9 år gamle Yalda er en av flere asylbarn i Norge som risikerer å bli sendt ut, etter å ha oppholdt seg i landet i store deler av livet sitt.

Familien har fått avslag på asylsøknaden sin, etter å ha oppholdt seg i Norge siden 2005.

Siden Yaldas far er fra Afghanistan og moren fra Moldova, risikerer også den lille familien å splittes når de sendes ut av landet, og at Yalda blir skilt fra faren sin.

Familie under press

– Vi ønsker å få være sammen som familie, sier Maria Gazul, Abdul Djabar Bahadori og datteren Yalda (9).

Foto: NRK

Stort engasjement

Situasjonen til den lille familien har skapt stort engasjement i Tromsø, og ordfører Jens Johan Hjort er blant dem som har engasjert seg for at 9-åringen og familien skal få bli i landet.

I løpet av dagen vil advokat Arild Humlen, som også representerer asylbarnet Nathan i Bergen, sende stevningen.

– I første omgang er håpet vårt at dette fører til at familien sikres opphold i Norge fram til saken skal opp for retten, og dette kan ta noen måneder, sier Gran.

– Ikke til barnets beste

Advokaten kommenterer stevningen slik:

– Vi mener at norske myndigheter ikke har foretatt en forsvarlig og balansert behandling av saken når det gjelder barnets beste. Dessuten er barnet her gjort ansvarlig for foreldrenes handlinger, sier advokat Arild Humlen til NRK.

Datoen for familiens siste frist til å forlate landet er passert, og Yalda og foreldrene Abdul Djabar Bahadori og Maria Gazul har det vanskelig, og sliter med å få sove om natta, forteller Gran.

– De vet ikke om hver dag kan være den siste de har i Norge.