Test

Er Olav Gunnar Ballo en helt eller folkefiende?

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

En folkefiende

I 2016 blir han ansatt som kommuneoverlege i Loppa. To år senere er kommunen preget av intriger og krangler. Er han helt eller folkefiende?

Olav Gunnar Ballo går bestemt over plenen som er dekket av et hvitt teppe. Det er tidlig desember, og vinteren har omsider kommet til kysten.

Ballo har et mål for øye. Han skal ta en alvorsprat med naboen.

De diskuterer høylytt selv om to journalister fra NRK er til stede.

Sammen med frostrøyken spytter Ballo ut fraser som «hva har du på meg?» og «jeg har ingenting å skjule».

Han tar oppgjøret fordi naboen skal ha fortalt enkelte i bygda at det finnes et skriv som kan svekke ham og arbeidet han gjør som kommuneoverlege.

Og naboen er ikke hvem som helst. Naboen er Kim Gøran Pedersen, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet og vararepresentant i kommunestyret.

Dette er historien om et lite lokalsamfunn helt vest i Finnmark hvor intriger og sterke personligheter gjør kommunen nærmest handlingslammet.

Så hva skjedde egentlig i Loppa?

Vaksinene som aldri ble gitt

La oss spole tilbake til 2017.

Olav Gunnar Ballo hadde jobbet halvannet år i kommunen med litt under 1000 innbyggere.

Det hadde lenge vært problemer med å rekruttere sykepleiere som ønsket å jobbe på sykehjemmet i kommunesenteret Øksfjord. De som jobbet der, kunne dårlig norsk, og det ble stadig gjort feil.

På høsten det året ble det gjort en feil som kommuneoverlegen ikke kunne glemme.

Vaksiner som skulle beskytte eldre mot influensa, ble liggende ubrukt i et kjøleskap på legestasjonen. Det gikk uker og måneder uten at noen fra sykehjemmet kom og hentet dem.

Omsider fikk fem beboere på sykehjemmet vaksine, men fire av dem først da influensaepidemien hadde brutt ut. Fem stykker fikk aldri vaksine.

Fra romjulen 2017 til februar 2018 døde 10 av de 14 beboerne ved sykehjemmet. Flere hadde influensasymptomer.

Selv om Ballo var usikker på om de ville overlevd med vaksine, så han det som nødvendig å rope høyt ut om feil og mangler. Han ønsket tilsyn ved helsetjenestene i kommunen for å forbedre rutiner og tjenester.

Det ble vanskeligere enn han trodde.

Bilde av sykehjemmet i Loppa kommune

Sykehjemmet i Øksfjord, fotografert fra ambulansebåten.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Teaterstykket

På tomta til Kim Gøran Pedersen synker adrenalinnivået. Ballo snur ryggen mot ham og er på vei inn i boligen han leier av kommunen.

Å møte ordførerkandidaten ved postkassestativet blir neppe det samme igjen.

Inne i boligen kan man tydelig se at Ballo har satt sitt personlige preg på stua. I hyllene er det fullt av bøker og LP-plater. Den tidligere stortingspolitikeren er glad i Pink Floyd, Bob Dylan og Beatles.

Ordvalgene bærer preg av det.

– Den sterkeste mann i verden, det er han som står mest alene, sier Ballo.

Denne gangen er det ikke en av låtene fra Pink Floyds album «The dark side of the moon» han referer til. Det er Ibsens «En folkefiende».

Teaterstykket om dr. Stockmann.

Tomas Stockmann oppdager at det nye «sunnhetsbadet», som er byens viktigste inntektskilde, er forgiftet. Til å begynne med hylles Tomas for oppdagelsen han har gjort, men det forandrer seg så snart de praktiske og økonomiske konsekvensene av oppdagelsen avdekkes. Han kommer i forbitret strid både med myndigheter og borgerskap da han vil rydde opp. Det hele ender med at dr. Stockmann blir stående igjen alene mot presse, politisk makt og det som Ibsen kalte «den kompakte majoritet».

En karakter som dr. Ballo kjenner seg igjen i.

Olav Gunnar Ballo i hjemmet sitt

Olav Gunnar Ballo i boligen han leier av kommunen.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Faktaundersøkelsen

For da Olav Gunnar Ballo i februar i år varslet om bekymringen han hadde for sykehjemmet og helsesektoren for øvrig, startet striden i Loppa kommune.

Han ønsket tilsyn, men rådmann Marion Høgmo mente det ikke var nødvendig. Samme oppfatning hadde helse- og omsorgsleder Vera Meyer. Heller ikke ledelsen på sykehjemmet var begeistret for bestillingen til legen.

Hvordan kunne han komme og fortelle hvordan de skulle gjøre jobben sin? Hva slags rett hadde han til å påpeke feil og mangler?

Han følte seg utpekt som fienden av de ansatte.

Måneder gikk, og plutselig fikk legen beskjed om at det var gjennomført en faktaundersøkelse på ham. Faktaundersøkelsen var gjort av analysebyrået Salis på bestilling av Marion Høgmo og Vera Meyer etter at ansatte på sykehjemmet hadde sendt inn klager på ham.

Etter det NRK vet, skal undersøkelsen ikke ha fått noen konsekvenser for kommuneoverlegen. Etter en stund ble den lagt i en skuff på rådmannen sitt kontor.

Der har den blitt liggende siden.

Hverdagsdramaer

– Det virker som om de bevisst prøver å demonisere meg.

Kommuneoverlegen stiller seg foran vinduet med utsikt over Lopphavet.

Også naturen i kystkommunen passer inn i et teaterstykke. Med sylskarpe fjell som stuper rett ned i fjorden er kulissene som rigget for dramatikk.

– Jeg vil kalle det en organisert svertekampanje.

Han sikter både til faktaundersøkelsen og hendelsen med naboen, Kim Gøran Pedersen.

Så tikker det inn i en melding på mobilen hans:

Skrivet som ordførerkandidaten for Arbeiderpartiet har gått rundt med er et leserinnlegg fra ei av hjelpepleierne på sykehjemmet. Hun er også en av de ansatte som sendte inn en klage på ham.

I brevet beskriver hjelpepleieren kommuneoverlegen som en mann som skaper «usikkerhet», «sprer negative kommentarer» og «snakker med utestemme».

Med andre ord: Ballo er en omdiskutert karakter i teaterstykket fra Loppa.

En hovedrolle han har spilt før.

I 2012 ga han ut boken «Stortingsliv» der han brettet ut om hvordan drama, intriger og konflikter preget hans tolv år på Stortinget, fra 1997 til 2009. I boken kommer det fram at han kriget mer med sine partipolitiske venner i SV enn med politikerne fra de andre partiene.

Senere ble han ansatt som direktør for Rettsmedisinsk institutt. Der besto hverdagen av arbeidsmiljøkonflikter mellom ansatte, langtidssykemeldinger og varslingssaker. Etter syv måneder sa han opp, før han i 2010 vendte hjem til Finnmark.

Så er Olav Gunnar Ballo en helt eller folkefiende?

Bilde av Olav Gunnar Ballo

Olav Gunnar Ballo var ferdig utdannet lege i 1983.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Sannhetens time

I midten av 2018 var det fortsatt motvilje fra ledelsen i helsesektoren mot å føre tilsyn, og Olav Gunnar Ballo kontaktet Fylkesmannen i Finnmark direkte for å påse at det straks måtte føres tilsyn.

Han fikk to avslag.

Ballo tror avslagene skyldes at helse- og omsorgslederen tidligere jobbet nettopp hos Fylkesmannen og at hun hadde hatt en finger med i spillet.

I august fikk han nok. Han sendte brev til Fylkesmannen i Finnmark der han ba dem om å erklære seg inhabile fordi de hadde gitt to avslag.

Omtrent på samme tidspunkt begynte de folkevalgte å engasjere seg. Mens noen hadde full tillit til Marion Høgmo og Vera Meyer, var det andre som støttet kommuneoverlegen. Stort sett kan man vel si at det var Arbeiderpartiet mot Høyre.

Det gjorde ikke akkurat stemningen i kommunen noe bedre.

I midten av oktober fikk imidlertid Ballo det som han ville:

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder førte tilsyn på sykehjemmet og i resten av helsesektoren i kommunen.

Dommen var klar. Dr. Ballo hadde rett.

Loppa kommune hadde ikke gitt forsvarlige helsetjenester. De hadde brutt loven.

Bilde av rådmannen og ordføreren

Rådmann Marion Høgmo og ordfører Steinar Halvorsen, fotografert under et formannskapsmøte.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Dramaet fortsetter

I rapporten kommer det fram at det er mangel på fagfolk i helsetjenesten i kommunen og at det er store språkbarrierer. En stor andel av de ansatte er utlendinger med dårlige norskkunnskaper.

Tilsynsmyndigheten avdekket også at legens ordrer flere ganger ikke var fulgt opp. Pasienter har fått feil medisin eller ikke fått medisin.

Legejournaler viser at tre av ti dødsfall i januar 2018 kan knyttes til influensa, men det er usikkert om gitt vaksine ville gitt et annet resultat.

Fylkesmannen finner også at mangler ved ledelsens styring og kontroll fører til risiko for at pasienter ikke får riktige tjenester til rett tid. Marion Høgmo og Vera Meyer har rett og slett ikke gjort jobben sin.

Man skulle tro dette var nok til å innse sine egne begrensninger? Fikse opp i problemene? Si unnskyld til hverandre og gi befolkningen det de har rett på?

Men intrigene og uenighetene mellom Olav Gunnar Ballo og ledelsen i kommunen ble bare verre etter tilsynet, særlig mellom ham og rådmann. Med et splittet kommunestyre var kommunen nærmest handlingslammet.

I november orket ikke Ballo mer. Han ville ikke jobbe i en kommune hvor han hadde flere fiender enn venner, og leverte derfor sin oppsigelse. Det samme gjorde den andre kommunelegen som sier til NRK at han har kjempet på Ballos side hele tiden.

Fra 1. april er det derfor kun én lege igjen i Loppa.

Og konsekvensene av det er det befolkningen som må ta.

Bilde av Harriet og Knut Olsen

Harriet Olsen (78) besøker mannen Knut Olsen (83) på sykehjemmet hver dag.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Redselen for framtiden

Harriet Olsen (78) og Knut Olsen (83) sitter ved siden av hverandre på sykehjemmet i Øksfjord.

Stemningen mellom dem er lun og varm, i stor kontrast til atmosfæren i resten av kommunen.

De er begge bekymret for hvordan framtiden kommer til å bli, nå som to av tre leger har sluttet.

De kaller situasjonen i Loppa for en katastrofe.

– Jeg kan ikke huske sist gang det var så god legedekning som nå, og jeg lurer på hva vi skal gjøre etter 1. april, sier Knut Olsen.

Han har levd hele livet sitt i kystkommunen og kan fortelle at det har vært hyppig utskifting av leger. Han vet også at det er vanskelig å rekruttere nye leger til Loppa kommune.

– Jeg mener at når to så gode leger har valgt å slutte, så er det noe alvorlig galt, skyter Harriet Olsen inn.

Hun har tro på at Olav Gunnar Ballo bare har ønsket godt når han har snakket høyt ut om problemene og sagt ifra til de ansatte i kommunen at tjenestene ikke er på plass.

Likevel virker det som om det sjelden har vært en lykkelig slutt hvor dr. Ballo har hatt hovedrollen.

Er det også tilfellet i Loppa kommune?

Siste akt

Kommuneoverlegen sitter og svinger på arbeidsstolen på legestasjonen og ser litt paff ut.

Det har gått en dag siden konfrontasjonen med naboen, og leserinnlegget ordførerkandidaten gikk rundt med har akkurat blitt publisert i regionavisen.

Der står det:

Ingen er uerstattelig, så kanskje du skulle vurderer å avslutte arbeidsforholdet ditt før oppsigelsestiden din går ut – 1. april, så vi andre kan får startet gjenoppbyggingen i fred.

Ballo ser oppgitt ut.

Er du fornøyd med tilnærming du har hatt til de ansatte?

– Jeg har ikke problemer med å beklage til enkelte i helsesektoren for måten jeg har snakket til dem på, men overfor ledelsen blir en unnskyldning både malplassert og et tegn på manglende selvrespekt.

Det hele minner om Ibsens karakter fra 1882.

Kritikere av teaterstykket har i ettertid stilt spørsmål om dr. Stockmann er en slags klovn som ikke vet å begrense seg. Tilhengerne, derimot, mener intrigene i «En folkefiende» skyldes spørsmål om hvem som skal bestemme i et samfunn, og på hvilket grunnlag avgjørelser skal tas.

Kanskje det er det som også er tilfellet for dramaet i Loppa?

– Som lege vil jeg alltid få meg nye jobber der de verdsetter at det pekes på feil og mangler. Det er ikke synd på meg. Verre er det for befolkningen, sier Olav Gunnar.

For mens Tomas Stockmann aldri fikk ryddet opp i det forurensede «sunnhetsbadet», er det usikkert hvordan siste akt i Loppa kommune vil bli, nå som dr. Ballo blir skrevet ut av manus.

Men også andre sentrale roller i dramaet anno 2018 er borte. Rådmannen er ikke å se i Loppa kommune fra og med 1. mars.

I virkelighetens teaterstykke er det nok ikke sikkert hvem som er helt eller folkefiende.

Bilde av kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo

Kommuneoverlegen på kontoret på legestasjonen i Loppa kommune.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kim Gøran Pedersen ønsker ikke å kommentere konfrontasjonen mellom ham og Olav Gunnar Ballo til NRK.

Helse- og omsorgsleder Vera Meyer ønsker ikke å kommentere utspillene fra Olav Gunnar Ballo til NRK.

Avdelingsleder på sykehjemmet og ansatte i helsesektoren har fått tilbud om tilsvar, men har sagt at all kontakt med NRK skal gå gjennom rådmann.