Vil tvinge kommunene til gruvedrift

Regjeringa vil at staten skal kunne overstyre kommuner som ikke vil ha gruvedrift.

Trond Giske

Næringsminister Trond Giske legger i dag frem regjeringens mineralstrategi.

Foto: Håkon Mosvold / Scanpix

I regjeringens mineralstrategi som næringsministeren legger fram onsdag, vil staten kunne sette lokaldemokratiet til side.

Bergverksnæringa jubler, mens ordføreren i Kautokeino sier lokaldemokratiet blir den store taperen.

Norsk Bergindustri har ventet på regjeringens mineralstrategi i tre år. Den legger opp til at tre firedeler av mineralressursene i Norges landareal skal kartlegges innen 2017. I dag er bare en tredel kartlagt.

I strategien sier regjeringa ja til sjødeponi, og staten med direktoratet skal overta en del av kommunenes saksbehandling. Dermed skal det skal gå raskere å komme i gang.

– Lokaldemokratiet taper

Klemet Erland Hætta

Ordfører i Kautokeino, Klemet Erland Hætta, sier lokaldemokratiet kommer dårlig ut med den nye mineralstrategien.

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Ordfører Klemet Erland Hætta i Kautokeino er selv for at det svenske gruveselskapet Arctic Gold skal få lov til å starte virksomhet i hans kommune. Men der har flertallet i kommunestyret sagt nei.

Hætta mener uansett at overstyring av kommunene vil undergrave demokratiet.

– Lokaldemokratiet skal være med på å bestemme om det som skjer i lokalsamfunnet. Det er mitt utgangspunkt, rent prinsipielt. Og dersom dette skjer, mister lokaldemokratiet sin mulighet til å bestemme, sier Hætta.

Les: – Små samfunn må også ta hensyn til miljøet

Mineraler for 2500 milliarder

Regjeringa mener det ligger verdier i norske fjell for 2500 milliarder kroner. Men Plan- og bygningsloven gir i dag kommunen mulighet til å nekte gruvevirksomhet.

En som derimot liker at staten nå skal kunne overstyre kommunene er generalsekretær Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri.

– For oss betyr det større forutsigbarhet, og det er viktig, sier Gammelsæter.

– Gruvene stoppes av politisk spill

Gruvedriften i Kautokeino er blitt en vanskelig sak for norske myndigheter. Selskapet Arctic Gold har fått letetillatelse og funnet gull.

De har funnet så mye at de nå vil lage en konsekvensutredning av gruvedriften.

Kommunestyret i Kautokeino har sagt nei til at det svenske selskapet i det hele tatt skal få lage utredningen. Ifølge administrerende direktør Åke Claesson er de stoppet av et politisk spill i Kautokeino.

– Dette prosjektet har til nå kostet oss et sted mellom 50 og 60 millioner. Spillereglene må være like overalt, det går ikke an at de forskjellige kommunene skal agere på forskjellige måter, sier Claesson.

– Dette er bare starten

Når næringsminister Trond Giske legger fram mineralstrategien senere i dag vil generalsekretær Elisabeth Gammelsæther i Norsk Bergindustri være til stede.

– Det er en viktig dag, mange har jobbet mye for å få på plass strategien. Dette er bare starten, sier Gammelsæter til NRK.