Vil ta staten til retten for å stoppe regionreformen

Motstandsorganisasjonen For Finnmark gir ikke opp kampen mot sammenslåing. Nå tar de initiativet til en rettssak mot staten.

Nestleder i For Finnmark Torill Olsen

VIL HA RETTSSAK: Torill Olsen og organisasjonen For Finnmark tar første skritt mot en rettsprosess.

Foto: Bård Wormdal

I morgen vil de legge fram utkastet til et såkalt prosessvarsel, som er første skritt mot en rettssak.

Håpet er å få den Arbeiderparti-styrte ledelsen i Finnmark fylkeskommune til å stille seg bak skrivet og kjøre saken for rettsapparatet.

Talspersonene i For Finnmark begrunner initiativet overfor NRK på denne måten:

– Så lenge det er maktovergrep fra myndighetenes side, må vi gjøre noe, og vi går en juridisk vei, sier Torill Olsen

– Et maktovergrep må møtes med en annen statsmakt enn Stortinget, det vil si domstolen, sier Arne Pedersen.

Tror på rettssak

Olsen mener det er et så sterkt engasjementet i folket at fylkespolitikerne vil velge å gå til retten.

– Om en domstol skulle gi dere rett i at vedtaket ikke var lovlig forberedt, kan flertallet på Stortinget når som helst vedta sammenslåingen om igjen på en formelt riktig måte. Da vil Finnmark være like langt. Er ikke det et argument for å avblåse denne kampen?

– Nei, det finnes ikke et sånt argument i For Finnmark sin tanke. Når man kjører juridiske prosesser, vil tida gå. Når tida går, så vil stadig flere i Norge se hvor råtten hele denne regionreformen er.

– Så det er en utmattelseskrig fra deres side?

– Det er alle mulige slags kriger – for at Finnmark skal kunne står for seg selv, sier Torill Olsen.

Reddet av KrF

Det er en uke siden regjeringspartiene og KrF ble enige om regionreformen. Ap-leder Jonas Gahr Støre mente det var nytteløst med videre motstand mot sammenslåingen.

Hans partifelle i Finnmark, fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech, var langt mer kamplysten. Bech lovet å snu hver stein og se på de juridiske mulighetene. Det får han altså hjelp til nå.

Aps gruppeleder Remi Strand bekrefter at han stiller på møtet i morgen og vil ta imot utkastet til prosessvarsel.

– Hva vil dere i den politiske ledelsen gjøre med det?

– Det er ikke tatt noen beslutning. Det som gjelder, er Tarjeis uttalelser til pressen om at vi vil snu hver stein. Jeg vil ta imot prosessvarselet og studere det sammen med fylkesordføreren og partiledelsen.

Remi Strand

Remi Strand

Foto: Robin Mortensen/NRK

– Det betyr at du ikke vil avvise en rettssak?

– Jeg vil si at det er relevant, men vi har ikke tatt stilling til hva Ap vil gjøre, sier Strand.

Profilert advokat

For Finnmark har juridisk bistand hos advokat Geir Johan Nilsen. Han hevdet allerede i fjor at sammenslåingen var ulovlig. Han fikk langt på vei støtte av professor Eivind Smith.

I et intervju med NRK i juni sa Nilsen at en rettssak kunne bli aktuelt:

– En løsning for Finnmark er etter mitt syn og rett og slett å ta ut et søksmål mot staten for å prøve Stortingets vedtak. Men jeg håper ikke det går så langt. Jeg håper noen tar til vettet, sa Nilsen da.