Enighet om regionreform etter forhandlinger mellom regjeringen og KrF

Troms og Finnmark blir tvangssammenslått, og Viken-regionen blir en realitet. Dermed er regionreformen reddet.

ENIGHET: Det er i den minst folkerike og den mest folkerike regionen at motstanden mot regionreformen er størst. Nå har KrF bestemt seg.

Det er klart etter forhandlinger mellom regjeringspartiene og KrF. De fire partiene er også enige om oppgavefordelingen i reformen. Avtalen ble lagt frem mandag ettermiddag i Stortingets vandrehall.

KrF og regjeringspartiene

LA FREM ENIGHET: André N. Skjelstad, Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Norunn Tveiten Benestad (Høyre), Kari Kjønaas Kjos (Frp) og kommunal- og regionalminister Monica Mæland la mandag ettermiddag frem en regionavtale i Stortingets vandrehall.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Dette er det største distriktsløftet i nyere tid. Det viktig at avgjørelsene fattes nærmere der folk bor, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Vi flytter makt fra sentralt hold til folkevalgte regioner, til politikere som kan kastes ved neste valg om de ikke gjør jobben sin, sier han videre.

Både KrF-nestlederen og fylkespolitikere i partiet har den siste måneden forsvart regionreformen, og sagt at KrF vil stå ved reformen om partiet er fornøyd med oppgavene regjeringen vil overføre fra staten til de nye fylkene.

Vedum: – Folket er taperen

Regionreformen blir den største overføringen av oppgaver fra stat til fylkesnivå siden opprettelsen av fylkeskommunene. Avtalen mellom KrF og regjeringspartiene inneholder rundt femti punkter.

UENIG: – Dette er et av de største sentraliseringstiltakene vi har sett i Norge noen gang, sier Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet.

Foto: Vidar Ruud / NPK

Senterpartiet har tidligere varslet omkamp om sammenslåingene i Troms og Finnmark og Viken-regionen, men opprøret rundt reformen kan være over. Enigheten om regionreformen mellom KrF og regjeringspartiene parkerer forsøk på å oppheve sammenslåingene.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier at den store taperen i dag er folket.

– Regjeringen og KrF har bestemt seg for å ikke bry seg om den folkelige motstanden. De ignorerer bare folkeavstemningene. Folket er blitt oversett, overprøvd og overkjørt. Det er en enorm arroganse regjeringen og KrF nå viser, sier Vedum.

Han får støtte fra både Rødt-leder Bjørnar Moxnes og SVs Karin Andersen.

Avgjørende oppgaver

Hva slags oppgaver de nye fylkene skal få, har både motstandere og tilhengere av regionreformen vært spente på.

I forbindelse med pressekonferansen i dag har de fire partiene laget et dokument hvor det står hvilke oppgaver som overføres fra statlig til regionalt nivå.

Monica Mæland

ENIGHET: KrF og regjeringspartiene ble enige om oppgavene i regionreformen på Stortinget i dag.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Næringsminister Monica Mæland (H) sier imidlertid at det er for tidlig å si noe om penger og mennesker i forbindelse med sammenslåingen, men at oppgavemeldingen som varslet kommer 19. oktober.

Ifølge «enigheten» er Nordområdene, integrering, klima, miljø og næringspolitiske virkemidler blant de oppgavene som vil bli overført fra staten til regionene.

I vår vedtok Stortinget at en liste med oppgaver må legges fram innen 15. oktober. Mange hadde sett for seg en dragkamp i Stortinget om disse i høst, men nå kan det se ut som om det har blitt flertall på bakrommet.

Kaos og motstand

Det er i den minst folkerike og den mest folkerike regionen at motstanden mot regionreformen har vært størst.

Finnmark har i lengre tid motsatt seg sammenslåing med nabofylket Troms. Prosessen er satt på vent og Troms har bedt kommunal- og regionalministeren overta arbeidet med sammenslåingen.

– Troms og Finnmark har håpet på en omkamp. Det kommer ikke til å skje. Jeg håper at de som alle andre, forholder seg til Stortingets vedtak, sier kommunal- og regionalminister Mæland.

I høst har det også oppstått usikkerhet rundt storregionen Viken på Østlandet.

Viken skal bestå av de tre østlandsfylkene Østfold, Akershus og Buskerud, og vil få til sammen rundt 1,2 millioner innbyggere.

Statsminister Erna Solberg (H) har til tross for bråket holdt fast på at regionreformen skal gjennomføres. Men har tidligere sagt at det kunne bli aktuelt å be Stortinget om nye fullmakter for å få løst striden om sammenslåing av Troms og Finnmark.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger