Hopp til innhold

Vil selge kull-rettigheter på statens grunn til Russland og Kina

Russiske og kinesiske selskap er interessert i å kjøpe rettigheter til å utvinne kull på Svalbard fra en norsk selskap. Eller er de det?

Svalbard, Longyearbyen få dager før mørketiden

Det er stor interesse fra utlandet for å utvinne kull i Adventfjorden, mener advokaten til familien som eier rettighetene.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Vi opplever stor interesse for rettighetene. Vi har samtaler med selskaper som hører hjemme i Kina og Russland.

Det sier den pensjonerte advokaten Erling Lyngtveit. Han representerer selskapet som eier rettighetene til å utvinne mineraler og bergarter i Austre Adventfjord på Svalbard.

– Det er den eneste av disse type rettigheter i arktiske strøk i hele verden som er til salgs, sier han.

Sist han var involvert i Austre Adventfjord var han ikke pensjonert.

Da bladde staten opp 300 millioner kroner for å kjøpe eiendommen ved Austre Adventfjord fra familien Horn som Lyngtveit representerte.

Han forteller at staten først ble interessert i å kjøpe eiendommen fra Horn-familien på Svalbard etter at russiske og kinesiske selskaper viste interesse.

– Familien hadde tidligere prøvd å selge eiendommen til staten for et langt lavere beløp. Det var bare snakk om en håndfull millioner, men da var de ikke interessert, sier Lyngtveit.

Austre Adventfjord ligger i nærheten av Longyearbyen, og er et populært turområde.

Til salgs igjen

På Svalbard kan du få egne rettigheter for å utvinne mineraler, uavhengig av hvem som eier eiendommen. Det kalles i dag utvinningsrett, men het tidligere utmål.

Da staten kjøpte eiendommen Austre Adventfjord, kjøpte de ikke rettighetene til å utvinne mineraler i området. Nå er det til salgs, fra selskapet som heter Austre Adventfjord AS.

Og igjen har staten takket nei, men russiske og kinesiske aktører er interessert.

Vil historien gjenta seg?

– Realt å gi tilbud

Den pensjonerte advokaten sier at de har hatt et møte med en representant fra næringsdepartementet for et par uker siden. Der informerte de om at de skulle selge, om at de hadde flere interessenter, og tilbød staten å kjøpe.

Er dette et forsøk på å overbevise staten om å kjøpe sånn som sist?

– Vi synes det er mest realt å gi et tilbud til staten for å høre om de er interessert. Hvis de ikke er det må vi legge til grunn at de synes det er greit at disse rettighetene selges til utenlandske interesser, sier Lyngtveit.

– Vi ønsker ikke å ha på oss at vi har unnlatt å tilby disse rettighetene til staten, sier han.

Stormaktsspill

Arild Moe er professor ved Fridtjof Nansens Institutt, og har forsket på Svalbard i flere tiår.

Han forteller at Norge er opptatt av å markere at Svalbard er norsk, og ikke internasjonalt, som mange rundt i verden tror.

– Når det kommer til andre stater på Svalbard er det mest snakk om å handle føre-var. Hvis det er flere stater som gjennom sine firma får fast tilhold på Svalbard vil det kunne utfordre den norske utøvelsen av suverenitet, sier han.

Det at Svalbard er norsk blir ikke utfordret, men gjennomføringen av norske lover og regler på øygruppa kan bli det, sier forskeren.

– I nyere tid så har spesielt naturvernlovgiving blitt utfordret av Russland. De mener reglene legger begrensninger på deres mulighet til å drive med næring. Begrensninger på helikopterbruk er også et problem for Russland, sier han.

Vil ikke lønne seg

Store Norske har drevet gruvevirksomhet på Svalbard i over 100 år. Det statseide selskapet driver den siste norskeide gruva på Svalbard. Direktør i Store Norske, Jan Morten Ertsaas takket pent nei til å kjøpe rettighetene.

– Vi har egne ressurser i samme område som vi vurderer som bedre, skriver han i en tekstmelding til NRK.

I tillegg har de ikke tro på lønnsomhet i et slikt prosjekt.

– Vi er bevisst på at det er svært vanskelig å få lønnsomhet i kulldrift basert på dagens priser og rammebetingelser, skriver direktøren.

Heller ikke Svalbardforskeren ser for seg at det kan være lønnsomt å drive med gruvevirksomhet i Austre Adventfjord.

– Man kan jo spørre om noen av politiske årsaker vil ønske å ha en slik virksomhet selv om det ikke blir lønnsomt, men det er ren spekulasjon, sier han.

Han mener at land som vil markere seg på Svalbard har andre, og billigere metoder.

– Å drive en forskningsstasjon som også har legitime hensikter er en veldig mye billigere løsning, sier han.

Arild Moe, FNI

Forsker Arild Moe sier ingen vil starte ei ny kullgruve på Svalbard i dag kun for å vise fram flagget sitt.

Foto: Privat

Representanten for selskapet vil ikke si noe mer om statusen til forhandlingene om rettighetene.

– Hvor langt vi er kommer i forhandlinger, det er forretningshemmeligheter. Vi er ikke så naive at vi legger alle kortene åpent opp for alle forhandlingspartnere, sier han.

Pressevakt i nærings- og fiskeridepartementet, Erika A Vartdal, skriver i en e-post til NRK at det er krevende å se for seg at staten skal drive utmål på Svalbard selv.

– Staten kjøpte grunnen på Austre Adventfjord i 2017 blant annet på grunn av eiendommens nærhet til Longyearbyen, skriver hun i en e-post til NRK.

– Vi vurderer alle henvendelser seriøst. På nåværende tidspunkt har vi ikke mer å tilføye i saken, skriver hun.