Hopp til innhold

Vil ha straffesak etter at 2-åring døde i Svalbard-skredet

Foreldrene til den to år gamle jenta som omkom i snøskredet i Longyearbyen i desember, godtar ikke at statsadvokaten har henlagt dette som straffesak.

Snøskredet i Longyearbyen

Snøskredet på Svalbard 19. desember ødela 11 hus. To personer omkom i Longyearbyen.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Henleggelsen av saken hos statsadvokaten er klaget til Riksadvokaten.

– Vi mener at noen bør stilles strafferettslig ansvarlig etter det som skjedde, sier advokat Christian Lundin, som representanter foreldrene til den omkomne.

Christian Lundin

Christian Lundin representerer foreldrene til jenta som omkom på Svalbard.

Foto: Victoria Wilden / NRK

– Bakgrunnen for klagen er at det foreligger mange rapporter tilbake i tid om faren for skred i dette området i Longyearbyen. Til tross for dette ble det gitt byggetillatelse. Og det endte i tragedie, fortsetter advokaten.

Det var 19. desember at et gigantisk snøskred løsnet i fjellsida i Longyearbyen. To personer omkom. 11 hus ble ødelagt.

Ikke grunnlag for straffesak

Sysselmannen kartla hva som hadde skjedd. Flere personer ble også avhørt, og saken ble oversendt til statsadvokaten i Tromsø.

– Men det var ikke noe grunnlag til å reise straffesak mot noen.

Det sa statsadvokat Torstein Hevnskjel til NRK Troms i forrige måned, etter at saken ble henlagt.

– Vi vurderer om det foreligger straffbare forhold. Det fant vi ikke, og saken er henlagt.

– Mistet det kjæreste de hadde

Advokat Christian Lundin reagerer på denne avgjørelsen.

– De etterlatte mistet det kjæreste der hadde da barnet deres omkom. Og da blir det litt lettvint å henlegge en sak uten noen begrunnelse for det. Jeg har lest omfattende rapporter fra langt tilbake i tid om at det foreligger en betydelig skredfare i området, sier han.

Ifølge Lundin fikk heller ikke de etterlatte noen gang informasjon om at de bodde i et område med betydelig rasfare.

– Hadde de fått en slik informasjon, ville de aldri ha flyttet inn i huset de fikk tildelt av arbeidsgiver. De ønsker å få kartlagt om det foreligger en straffbar handling, sier Lundin.

Han mener at ingen av rapportene som foreligger om rasfare er blitt foreldet.

Statsadvokat Torstein Hevnsjel sier at han foreløpig ikke har fått noen skriftlig begrunnelse for klagen om henleggelse, som vil bli oversendt til Riksadvokaten for avgjørelse.

Advokat Christian Lundin utelukker heller ikke at det også kan bli reist erstatningssak etter skredet på Svalbard.