Vil ha slutt på «bingo-ordning»: – Alle elever skal opp til eksamen

Dagens eksamensordning er urettferdig, mener regjeringspartiene, og vil derfor innføre eksamen for alle avgangselevene i ungdomsskolen.

Eksamen (illustrasjonsfoto)

Elever krever rettferdige ordninger rundt eksamen. Illustrasjonsbilde.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Det er som å spille bingo, sier stortingsrepresentant for Høyre, og medlem i Kirke-, utdanning- og forskningskomiteen, Kent Gudmundsen.

I dag blir tilfeldige elever trukket ut til eksamen når de avslutter 10. årig grunnskole. Gudmundsen mener en obligatorisk løsning vil være det beste.

– Vi ser at dagens system er veldig urettferdig, og slår ut tilfeldig. Der er synd, når vi vet at eksamenskarakterene betyr mye ved inntak til videregående skole.

Vil koste 62 millioner

Gudmundsen mener man da står overfor to valg, enten avskaffe eksamen eller innføre det for alle.

Kent Gudmundsen

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen vil ha slutt på at tilfeldige avgangselever i grunnskolen blir trukket ut til eksamen.

Foto: Turi Enoksen / NRK

– Da velger vi selvsagt det siste, fordi eksamen er viktig i forhold til ekstern vurdering og ikke minst gir det kunnskap om faglig nivå ved de enkelte skolene, sier han.

Kent Gudmundsen sier regjeringen, i første omgang legger vekt på tre fag, norsk hovedmål, engelsk og matematikk, og at ordningen vil bli innført fra 2017, hvis forslaget går gjennom i storting.

At den nye ordningen vil koste 62 millioner kroner, bekymrer ikke stortingsrepresentanten.

– Nei, dette er så viktig, at det er verdt pengene. Jeg har selv følt på kroppen hvordan det var å grue seg til en eksamen, som mange av mine klassekamerater slapp unna.

Ønsker gjennomgang av hele ordningen

Påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Sylvia Helene Lind, er enig i at det må gjøres noe med eksamensordningen, men deler ikke Kent Gudmundsens begeistring for forslaget.

Sylvia Helene Lind

Sylvia Helene Lind, påtroppende leder i Elevorganisasjonen

Foto: Yngve Horvei

-– Vi er enig i at dagens system har svakheter, men tror ikke det er rette veien å innføre flere eksamener, sier hun.

Hun ønsker heller å tenke helt nytt framfor å legge til enda mer av det hun mener ikke fungerer.

– Vi ønsker å legge til det «Ludviksenutvalget» sin rapport fastslår, der man tar høyde for å teste helheten i det eleven kan i et fag, og ikke bare teste deler av faget.

Hun mener også at måten eksamen blir gjennomført på i dag, der fremtidig skolevalg skal avgjøres, i stor grad avhenger av elevenes dagsform.

– Å putte dem i gymsal og tro det er greit, synes ikke vi er den beste måten å gjøre det på. Vi mener systemet må vurderes mer grundig, før de innfører flere eksamener, sier Sylvia Helene Lind.