Hopp til innhold

– Russetiden ødelegger for skoleresultatene

Fylkesråden for utdanning i Troms ønsker å flytte eksamen for avgangselever ved videregående skole til før russetiden.

Russ

For mange russ er russetiden en perioden helt fri for skoelarbeid og eksamensforberedelser.

Foto: Berit Keilen / Scanpix

Roar Sollid

Roar Sollid er fylkesråd for utdanning i Troms.

– I dag er det slik at de fleste av russen fester i flere uker, for så å gå rett på eksamen. Altfor mange klarer ikke å fullføre, og komme seg i jobb, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollid (V).

Nå ønsker han å flytte de skriftlige eksamenene for avgangskullet på videregående skole til tidsperioden mellom 25. april og 8. mai, slik at de kommer i forkant av russefeiringen, men likevel fortsette skoleåret til slutten av mai.

– Det ideelle ville være å ikke ha russetid i det hele tatt midt oppe i eksamenstiden, men russen må vi nok forholde oss til i lang tid framover, sier Sollid.

Det var i 1979 at den sittende Ap-regjeringen vedtok å legge eksamensdagene til etter 17. mai, for å dempe en for vill russefeiring og gi elevene mere tid til faglige forberedelser.

Flyttingen av eksamen hadde ikke ønsket effekt, for mange elever velger bort alt av eksamensforberedelser, til fordel for flere uker med festing.

– Som de fleste andre har vi festet, og ikke gjort noe skolearbeid i det hele tatt i russetiden. Det har vel gått ut over skolen, innrømmer russ NRK har snakket med på Kvaløya videregående skole.

De innrømmer også mer fravær enn vanlig.