Hopp til innhold

Vil at flere skal gå i nasjonalparkene – som Ånderdalen på Senja

Miljømyndighetene vil ha flere folk ut i nasjonalparkene. På Senja kan det bli bygd parkering til flere biler og ei bedre sti ved Ånderdalen.

Ånderdalen - parkering

Parkeringsplassen i Tranøybotn har plass til rundt 15 biler. Den kan bli bygd større.

Foto: Arild Moe / NRK

Innen 2020 skal alle de 46 nasjonalparkene i Norge og på Svalbard ha laget sine besøksstrategier.

– Vi ønsker at nasjonalparkene skal brukes samtidig som de mest sårbare områdene skal skjermes, sier Hege Langeland, seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Hun mener det er mulig å forene de to målene gjennom planlegging og strategiske valg av forvaltningsmyndighetene.

Godt lagt til rette

NRK møter turgåer Annfrid Myrli ved den lille parkeringsplassen til Ånderdalen nasjonalpark i Tranøybotn. Hun har gått på den gode stia gjennom kystfuruskog og på kloppene på våte myrer:

– Det var fint å gå. Selvfølgelig kan du bli våt hvis du trør utafor kloppene sier hun.

Ånderdalen - kystfuru

Kystfuruskogen er en av årsakene til at Ånderdalen nasjonalpark ble opprettet i 1970.

Foto: Arild Moe / NRK

– Men trengs det mer tilrettelegging slik at folk kommer seg lettere inn i nasjonalparken?

– Nei, jeg synes det er godt lagt til rette. Parkeringsplassen er litt liten, men ellers er det godt lagt til rette for dem som går. Skal du opp med rullestol, er det selvfølgelig ikke mulig, sier Myrli.

Ånderdalen nasjonalparken ble oppretta i 1970 og etter utvidelser er den nå 125 kvadratkilometer i Tranøy og Torsken. Den byr på varierte nordlig kystnatur med golde fjell, heier med glissen bjørkeskog, flere vatn og breie elver med hissige stryk og fosser. Og ikke minst kystfuruer der noen er opptil 500 år gamle, mange av dem står tørre og sølvglinsende.

Mer parkering og bedre sti

Ingve Birkeland er nasjonalparkforvalter i Ånderdalen, med kontor og informasjonslokaler i Øverbotn noen kilometer unna parken.

– Vi ser jo det – spesielt i påsketida – at parkeringsplassen er full, sier Ingve Birkeland. Ved tett parkering kan der være plass til 15–20 biler.

Ingve Birkeland

Nasjonalparkforvalter Ingve Birkeland i Ånderdalen på Senja. Må planlegger han og styret for parken mer parkering og bedre sti.

Foto: Arild Moe / NRK

Nå er nasjonalparkforvalteren og styret for parken i gang med planer om utvida parkering, omlegging og grusing av stia for å gjøre den rullestolvennlig halvanna kilometer innover mot parkgrensa, og kanskje ei rundløype.

Verdens første nasjonalpark, Yellowstone ble opprettet i USA allerede i 1872.

I Troms har vi foruten Ånderdalen på Senja, Øvre Dividal nasjonalpark i Målselv, Reisa i Nordreisa og den nyeste, Rohkunborri i Bardu.