Varsler hevder hun ble trakassert av NAV-direktør

NAV-direktøren i Troms må møte i retten etter beskyldninger om å ha trakassert varsleren Natalia Olsen.

Advokat Kari Breireim og Natalia Olsen

Advokat Kari Elisabeth Breirem (til venstre) fører saka for Natalia Olsen (til høyre) i Nord-Troms tingrett.

Høsten 2012 varslet Natalia Olsen om at fylkesdirektør Stein Rudaa trakasserte to sjefer og kollegaer ved NAV Troms.

Hun hevder at hun sjøl ble utsatt for gjengjeldelse fra fylkesdirektøren fordi hun hadde varslet. Olsen har reist søksmål mot Arbeids – og velferdsdirektoratet med krav om erstatning og oppreisning. Tirsdag starter rettssaka i Nord-Troms tingrett.

I Arbeidsmiljøloven heter det at: «Hvis arbeidstakeren legger fram opplysninger som gir grunn til å tro at man er utsatt for gjengjeldelse, skal det legges til grunn at det faktisk har skjedd.»

Det er opp til arbeidsgiveren å sannsynliggjøre det motsatte.

I stevninga til retten hevder saksøkeren, Natalia Olsen, blant annet at fylkesdirektøren i perioden etter varslinga opptrådte truende, stormet inn på kontoret hennes og irettesatte henne med meget høy stemme.

Kari Elisabeth Breireim

Norges mest kjente varsler, advokat Kari Elisabeth Breirem fører saka mot Staten ved Arbeids -og velferdsdirektoratet.

Psykiske reaksjonssymptomer

Det psykiske presset ble etter hvert så stort at hun fikk helseproblemer og ble sykemeldt. Hun fikk diagnosen psykiske reaksjonssymptomer på grunn av mobbing.

Også de to lederne varslet om at de ble trakassert av fylkesdirektør Stein Rudaa.

I varselet heter det at de sjøl lenge hadde vært utsatt for negativ behandling fra fylkesdirektøren. De hevder at de etter hvert forsto og hadde sett at også andre ansatte fikk samme behandling.

Avviser anklagene

Saksøkte, Staten ved Arbeids -og velferdsdirektoratet, tilbakeviser anklagene mot direktør Stein Rudaa i NAV Troms.

De kommer til å føre en rekke vitner. Blant dem er direktør Rudaa sjøl. Han har tidligere ikke villet kommentere saka overfor media.

Stein Rudaa

Fylkesdirektør Stein Rudaa i NAV beskyldes for trakassering av varsler Natalia Olsen. Staten avviser beskyldningene.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Svarte ikke på brev

Varselet fra de to lederne ble først skriftlig tatt opp med fylkesdirektøren. Han svarte ikke på henvendelsen. De tok saka videre til Arbeids – og velferdsdirektoratet.

Da sendte direktoratet ut en arbeidsmiljøundersøkelse i form av et spørreskjema.
Ifølge stevninga ble det ikke avholdt noen samtaler med medarbeiderne ved NAV Troms.

Partene i rettssaka, som starter i Nord-Troms tingrett tirsdag, har stevnet til sammen 15–20 vitner. Det er satt av fire dager i retten til behandling av søksmålet.

Norges mest kjente varsler

Prosessfullmektig for Natalia Olsen er advokat Kari Elisabeth Breirem. Hun er sannsynligvis Norges mest berømte varsler.

Det var hun som sørget for at den såkalte Tore Tønne-saken ble rullet opp i 2002. Hun ble suspendert og sparket fra sin jobb i advokatfirmaet BA-HR. Breirem har en rekke ganger kritisert varslingsregimet i Norge for manglende vern av varsleren.

Saksøkte, Staten ved Arbeids -og velferdsdirektoratet blir representert av advokat Elisabeth Stenwig fra Regjeringsadvokaten. Retten administreres av tingrettsdommer Markus Leistad.