NAV-rettssaken: – Vanskelig å bevise at dette handler om gjengjeldelse

Fredag var det prosedyrer i ankesaken mot NAV Troms.

Advokat Kari Breireim og Natalia Olsen

Advokat Kari Elisabeth Breirem (til venstre) fører ankesaken for Natalia Olsen (til høyre) i Hålogaland lagmannsrett.

– Det er vanskelig å påvise at dette er en gjengjeldelsessak fordi det er gjort så subtilt, det sa Kari Elisabeth Breirem, som fører saken for Natalia Olsen i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø fredag.

NAV Troms ble i desember i fjor frikjent i retten etter anklager om mobbing og trakassering av ansatte. NAV-tilsatte Natalia Olsen hadde saksøkt staten for gjengjeldelse, etter at hun varslet om det hun mente var kritikkverdige arbeidsforhold ved NAV Troms. Nord-Troms tingrett mente at dette ikke er bevist.

– Det blir jo påstand mot påstand om når varslingssaken ble kjent, og om holdningene mot min klient kom før eller etter denne varslingen. Det er veldig vanskelig å skulle bevise noe i slike varslingssaker, sa advokat Kari Elisabeth Breirem i sin prosedyre

– Posttraumatisk stress

– Det er alvorlig når min klient har fått diagnosen posttraumatisk stress, som kan knyttes til denne saken. Min klient har tapt et økonomisk beløp på et vis. Natalia Olsen ville hatt en annen lønnsutvikling dersom vi hadde tenkt oss denne varslingssaken bort, men det er fremdeles vanskelig å fastslå hvilket lønnstrinn hun ville hatt.

Derfor ba hun retten om å bruke skjønn i spørsmålet om erstatning.

Hun sa at hennes klient trolig ville vært seniorrådgiver i dag, og ville gått opp 3–4 lønnstrinn.

– Dette er et tap på 100.000 kroner, men igjen, dette er vanskelig å si noe om.

Denne oppfordringen om at retten skal bruke skjønn i erstatningsutmålingen ble kritisert av statens advokat, og mente lønnstapet var altfor dårlig dokumentert.

– Det er ikke slik at retten kan bruke skjønn for å fastsette en sum for tapt lønnsøkning, sa Elisabeth Stenwig som representerer Staten ved Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hun gikk også til angrep på bevisførselen på at dette faktisk er en gjengjeldelsessak

– Motparten kommer i denne saken med veldig mange personkarakteristikker og tolker alt som skjer inn i en kontekst om at alt Stein Rudaa har gjort er mobbing. I denne saken finnes det ikke spor av at dette er en sak om gjengjeldelse