Hopp til innhold

Kommune mangler halvparten av sykepleierne de trenger: – Sliten er jeg jo alltid

Hele landet opplever mangel på sykepleiere. I Måsøy står hele 9 av 17 stillinger tomme. Regjeringen vil utdanne flere, men Norsk Sykepleierforbund tror ikke det er nok.

Mangelen på sykepleiere i Norge har nådd nye høyder det siste året.

Vi har nesten 7.000 færre sykepleiere enn vi bør ha, viser NAVs årlige bedriftsundersøkelse.

Hvis denne trenden fortsetter, vil det mangle hele 28.000 sykepleiere i Norge innen 2035, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Vi er jo få, så belastningen blir jo større på oss som er her, og da får vi mindre tid til brukere og pasienter, forteller Marte Stabell.

Hun er sykepleier i Måsøy kommune, en kommune som har fått kjenne på sykepleiermangelen.

I den lille kommunen på Finnmarkskysten skal det egentlig være 17 sykepleiere. Men det har vist seg vanskelig å klare å fylle disse stillingene:

Fem stillinger står tomme. Nylig lyste kommunen ut disse. De fikk inn én søknad, men vedkommende var ikke kvalifisert.

I tillegg har fire sykepleiere sagt opp jobbene sine. Dermed mangler kommunen over halvparten av sykepleierne de skulle ha hatt.

– Sliten er jeg jo alltid, men jeg kjenner det mest på samvittigheten for pasientene mine, sier Marte Stabell.

Marte Stabell jobber som sykepleier i Måsøy kommune. Hun forteller at hun gjerne skulle ha hatt mer tid til pasientene.

Hun vil heller bruke tiden her inne, sammen med pasienter. Med få sykepleiere i kommunen må Marte Stabell bruke mer tid på kontorarbeid.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Tror høyere lønn er svaret

Leder for sykepleierforbundet i Måsøy, Stig Mathisen, tror at høyere lønn kan hjelpe.

– Det må bli attraktivt å bli sykepleier i Norge.

Han sier at det er vanskelig å få rekruttert kvalifiserte sykepleiere, men spesielt er det vanskelig for små kommuner som Måsøy. Det har fått flere småkommuner til å lokke med bonuser, ekstra lønn, gratis barnehage og/eller SFO.

Stig Mathisen, leder for sykepleierforeninga i Måsøy

Det må skje en endring over hele landet med tanke på lønnsnivå, mener lederen for sykepleierforeninga i Måsøy, Stig Mathisen.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

– Til syvende og sist så jobber folk for penger. Jeg tror ikke at mindre distriktskommuner kan bære dette alene. Det må gjøres noe nasjonalt med lønnsnivået.

Men Måsøy kommune er ikke blant dem som legger noe ekstra på bordet for å sikre seg sykepleiere. Politikerne i kommunen sa nei til høyere sykepleierlønn på grunn av en trang kommuneøkonomi.

– Lønn er ikke eneste medisin, sier Bernth R. Sjursen (Ap), ordfører i Måsøy kommune.

Bernth R. Sjursen (Ap), ordfører i Måsøy kommune

Startlønna for sykepleiere i Måsøy er en av de laveste i Finnmark. Lønn er ikke eneste medisin mener ordfører Bernth R. Sjursen (Ap).

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Han mener problemet med å skaffe kvalifisert helsepersonell ikke bare handler om lønn, men er mer sammensatt.

Man konkurrerer kommunene seg imellom. Man konkurrerer med sykehusene. Det er klart man er nødt til å få utdannet flere sykepleiere.

Både kommunen og sykepleierforbundet mener regjeringa må se nærmere på saken.

Les også Her får sykepleierne 100.000 kroner i bonus: – Jeg tjener mye bedre enn vennene mine sørpå

Sykepleier Susanna bjørkås- Olsen vaksinerer befolkningen i Lebesby

Flere studieplasser

Ifølge regjeringen blir det 500 flere studieplasser for sykepleiere fra høsten av.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap)

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkhol sier at det allerede i august vil bli 500 flere studieplasser for sykepleiere.

Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

– Vi har opprettet en helsepersonellkommisjon som skal gi regjeringen råd om hvordan vi både kan utdanne, rekruttere og beholde fagfolk til vår felles helsetjeneste i fremtiden, forteller statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap).

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, mener imidlertid det er mange og sammensatte tiltak som må til.

– Vi kan øke utdanningskapasiteten noe, men vi må ha en kvalitet på utdanningen uansett, sier Larsen.

Hun sier at praksisplasser er det store hinderet.

– Det nytter ikke øke utdanningsplassene på universitet når man ikke får sykepleiere ut i relevant praksis.

Lill Sverresdatter Larsen

Det er mange tiltak som må til for at man skal ha nok sykepleiere. Lønnen er likevel det viktigste tiltaket, mener lederen i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.

Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Mister sykepleiere

Sverresdatter Larsen mener uansett økt lønn er det viktigste tiltaket.

Samtidig understreker hun at det er viktig å kunne beholde de sykepleierne som allerede er utdannet.

– Vi har flere tusen sykepleiere som er utdannet, men som ikke lenger jobber i yrket, fordi lønna er for lav og belastningen er sånn sett for høy.

Statssekretær Bjørkholt sier at regjeringen ser på sykepleiermangelen som en veldig utfordrende og viktig sak.

– Dette er vår aller høyest prioriterte sak, sier Bjørkholt.

Les også Intensivsykepleier Sandra Louise slutter i jobben etter tre år: – Jeg føler meg utilstrekkelig

Intensivsykepleier Sandra Louise Mæland slutter på Haraldsplass etter gjenåpningen av samfunnet.