Her får sykepleierne 100.000 kroner i bonus: – Jeg tjener mye bedre enn vennene mine sørpå

Mangel på sykepleiere gjør at distriktskommuner må strekke seg langt for å fylle stillingene. I Lebesby lokker de nyutdannede sykepleiere med bonuser og lønn på 100.000 over gjennomsnittet.

Sykepleier Susanna bjørkås- Olsen vaksinerer befolkningen i Lebesby

Sykepleier i Lebesby kommune Susanna Bjørkås-Olsen, er godt i gang med vaksineringen av befolkningen. Kommunen har sikret seg flere sykepleiere ved å tilby startlønn langt over gjennomsnittet og gode bonuser.

Foto: Ørjan Olsen

– Det var koronapandemien som gjorde at jeg flyttet hjem til Lebesby.
Men lønna mi her er mye bedre enn det vennene mine sørpå får, og det gir meg sjansen til å sette av penger til sparing.

Det sier Frida Sjøgren, nyutdannet sykepleier som nå jobber i hjemmetjenesten Lebesby kommune i Finnmark.

For kommunen er hun gull verdt. Finnmarkskommunen trenger nemlig flere sykepleiere både på legevakta og i hjemmetjenesten.

Det er den ikke alene om. Over hele landet mangler det i dag om lag 6000 sykepleiere. I løpet av 15 år forventes det at tallet kan bli så høyt som 28.000, viser tall fra SSB.

Frida Sjøgren

Frida Sjøgren er fornøyd med lønn og bonuser hun får i Lebesby kommune. Samtidig ønsker hun seg flere kollegaer å dele ansvaret med.

Foto: privat

– Lønn er det som skal til

Mangel på sykepleiere fører til at mange små kommuner må tilby ekstragoder for å lokke til seg arbeidskraft.

Som nyutdannet sykepleier i Lebesby får Sjøgren om lag 100.000 mer i lønn enn sine sykepleiervenner i sør.

I tillegg får hun pengebonus hvert tredje år. Ved å bo i Finnmark nyter hun også godt av lavere skatt og årlige fratrekk på studielånet.

– Jeg tenker at denne ordningen kan få flere sykepleiere hit. Lønn er viktig, det er det som skal til, sier Sjøgren.

De streikende sykepleierne argumenterte også med høyere lønn for å få rekruttert flere til yrket. Streiken er nå stoppet, og det blir tvungen lønnsnemnd.

Kommunesenteret i Lebesby er Kjøllefjord som ligger innerst i Kjøllefjorden på Nordkinnhalvøya.

Sykepleiermangelen gir stort ansvar på ansatte

De gode betingelsene for sykepleiere i Lebesby har gitt resultater med flere ansettelser. Likevel er det ubesatte stillinger og Frida Sjøgren må jobbe mye alene. Et ansvar hun i perioder opplever som stort.

– Jeg trives veldig godt, men ansvaret er stort og skremmende for en nyutdannet. Jeg har ansvaret for andre folks liv.

Riksrevisjonen, SSB, helsemyndighetene og Norsk Sykepleierforbund har i flere år pekt på sykepleiermangel som en av de største utfordringene i helsevesenet.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse – og omsorgsdepartementet sier også at behovet for sykepleiere er blitt enda tydeligere under pandemien. Men hun mener kommunene selv må finne ut hvordan de vil løse utfordringen med sykepleiermangel.

– Vi har opprettet flere utdanningsplasser, men utfordringen kan ikke løses bare med å utdanne flere, vi må også beholde sykepleiere i yrket. I alle sykehus og kommuner må det arbeides med å redusere frafall.

Ordfører Sigurd Kvammen Rafaelsen og sykepleier Susanna Bjørås-Olsen

Sykepleier Susanna Bjørkås- Olsen er gull verdt i kommunen, sier ordfører i Lebesby kommune Sigurd Rafaelsen.

Foto: Ørjan Olsen

Desentralisert utdanning gir optimisme

Ordfører i Lebesby Sigurd Kvammen Rafaelsen sier at store bonusordninger ikke er en ønsket situasjon for en liten kommune som Lebesby.

Målet må jo være at man kan tilby likeverdige helsetjenester i hele landet. Det skal ikke være kommuneøkonomien som avgjør om en kommune kan løse lovpålagte oppgaver.

Ordføreren ønsker seg derfor enda flere utdanningsplasser, og spesielt i den desentraliserte sykepleierutdanningen.

I januar 2022 starter en sykepleierutdanning i Kirkenes. Rafaelsen tror det vil gi bedre tilgang på sykepleiere i Øst-Finnmark.

– Mangelen på sykepleiere kommer bare til å vokse hvis vi ikke klarer å utdanne flere. Det at vi har fagmiljø og utdanningsmiljø i nærheten vil gjøre at flere benytter seg av det.

Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, støtter ordføreren i Lebesby.

– For å redusere mangelen på sykepleiere er det viktigste at man øker utdanningskapasiteten, sier Holden.

Rapport fra sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe.

Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, mener lønn men også flere utdanningsplasser må til for å redusere mangelen på sykepleiere.

Foto: Vidar Ruud

Tror rekrutteringstiltaket vil nå de som vil hjem

Men det tar flere år å utdanne sykepleiere. I mellomtiden må Lebesby kjempe om den kompetansen som finnes.

Susanna Bjørkås-Olsen, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Lebesby kommune, sier hun er godt fornøyd med rekrutteringstiltakene.

Bjørkås-Olsen er likevel usikker om lønn og bonusordningen er god nok til å få dekt behovet til kommunen.

– Jeg tror dette tiltaket først og fremst er en måte å få folk som har vokst opp her, eller som kjenner Lebesby, til å velge kommunen, sier Susanna Bjørkås-Olsen.