Hopp til innhold

Søknadene rant inn da UNN søkte etter flere hjelpende hender

Nord-Norges største sykehus er bekymret. Nå går de bredt ut i søket etter ekstra arbeidskraft for å kunne håndtere utfordringene koronaviruset vil gi dem, og responsen kom med en gang.

Sykehusansatt vasker hendene

TRENGER FOLK: Universitetssykehuset Nord-Norge trenger mer arbeidskraft for å være rustet mot koronautbruddet som rammer Norge.

Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

Søndag formiddag la Universitetssykehuset Nord-Norge ut en post på Facebook. Der etterlyste de folk som kan hjelpe dem med å håndtere koronautbruddet best mulig. Alt fra sykepleiere og helsefagarbeider, til renholdere og kantineansatte.

– Vi har fått fantasisk bra respons allerede, før klokken 15 hadde vi over 40 søkere, forteller Gøril Bertheussen, personal- og organisasjonssjef ved Universitetsykehuset Nord-Norge søndag.

– Hva sier det deg?

– Jeg tolker det postivt. Befolkningen tar denne utfordringen vi nå står ovenfor på alvor. De som har den erfaringen vi har bruk for, vil stille opp. Det er fantastisk.

Mandag formiddag hadde sykehuset fått inn over 200 søknader.

Gøril Bertheussen

HEKTISK: Personalsjef Gøril Bertheussen på UNN foreteller om hektiske dager med mye planlegging og tilrettelegging.

Foto: Tromsø kommune

For i disse dager lever norske helseforetak i en stor uvisshet. Antallet koronasmittede fortsetter å øke. Nå har vi over 1.000 smittede i Norge. Tre personer er bekreftet døde av viruset.

Samtidig strammer regjeringen inn på retningslinjene for hvem som skal i karantene. Det gir utfordringer for UNN.

Utlysning fra UNN

MYE FORSKJELLIG: Dette er utlysningen UNN la ut på Facebook søndag. Sykehuset søker etter forskjellig kompetanse for å håndtere koronasituasjonen.

Foto: Skjermdump fra Facebook

Flere hundre i karantene

Tre ansatte ved sykehuset er smittet. En av dem har vært vært på jobb før vedkommende fikk symptomer og ble testet.

UNN har allerede gjort store endrigner i driften av sykehuset.

Før helgen var rundt 100 ansatte ved UNN tatt ut i karantene. Søndag kveld er tallet steget til 268, blant annet på grunn av endringer i retningslinjene for karantene. Mandag var antallet ansatte i karantene 454.

– Karantenebestemmelsene endrer seg fra dag til dag. I tillegg aner vi jo ikke hvordan smitten vil utvikle seg, så vi vet ikke hvor mange hender vi vil ha behov for i tiden som kommer, sier Gøril Bertheussen.

– Foreløpig har vi nok folk. Men vi planlegger ut fra et scenario der vi må hente inn flere, samtidig som vi må omdisponere alt tilgjengelig personell, sier Gøril Bertheussen.

Og UNN er ikke de eneste som søker etter ledige hender i disse dager.

Imponert over engasjementet

Vestre Viken Helseforetak skal ansette ambulansesjåfører i midlertidige stillinger i Hallingdal, Numedal, Sigdal, Kongsberg, Ringerike, Modum, Eiker, Drammen og Sætre. De la ut annonse om dette søndag.

– På tre timer fikk vi inn 60 søker. Så langt i dag er det kommet inn 180 søkere, sier Hege Frostad Dahle, kommunikasjonssjef i Vestre Viken Helseforetak.

I Oslo trenger Ullevål sykehus 40 nye sykepleiere, leger, bioingeniører og helsesekretærer, blant annet til den nye poliklinikken for testing av koronasmitte. Sykehuset la ut fire stillingsannonser og fikk 500 søknader i løpet av tre dager.

Stabsdirektør Matthias Baaske sier at han i tillegg fikk 1000 eposter fra folk som tilbød seg å hjelpe sykehuset.

– Jeg er imponert over engasjementet. Vi skal nå gå gjennom alle søknadene og håper å ansette kvalifiserte personer fortløpende, sier Matthias Baaske i Oslo Universitetssykehus.

Må planlegge

Til uka skal Finnmarkssykehuset begynne å søke etter folk.

– Situasjonen hos oss er bra nå. Men det er klart at hvis epidemien blir så stor som de verste scenarioene tilsier, så vil vi komme til å trenge en god del ekstra personell inne på sykehuset, sier Harald Sunde, medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset.

Administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae, sier at også de er forberedt på et økende behov for folk.

– Per i dag er personellsituasjonen tilfredsstillende, men Helse Nord planlegger for at vi kan få mangel på personell, skriver Daae i en e-post til NRK.

I tillegg til å utsette operasjoner og konsultasjoner, nevner Daae flere andre tiltak Helse Nord og resten av Helse-Norge nå jobber med:

  • Pasienter kan bli forflyttet til andre sykehus med kapasitet.
  • Kursing av personell til andre oppgaver enn de til daglig utfører
  • På nasjonalt plan er det etablert samarbeid om personell, for å sikre best mulig benyttelse av det personellet som er tilgjengelig.

Flere kommuner rundt om i Norge tar drastiske grep for å sikre en god nok bemanning.

Sør-Varanger og Hammerfest kommune gjør det. Det samme skjer i Tromsø, men også sør i landet ruster de seg for utfordrignene som kan komme.

Dette skjer samtidig som arbeidstakere og arbeidsgivere over hele landet kjemper mot permitteringer. Gøril Bertheussen på UNN håper de kan hjelpe noen av dem som blir stående uten jobb på grunn av koronaviruset.

– Kanskje noen av dem som er i permisjon kan komme å bidra hos oss i en periode, sier hun.