Hopp til innhold

Her overleverer Victoria ungdommens sterke budskap til Grunnlovsseilasen

I et smekkfullt kulturhus på Skjervøy fikk politikerne beskjed fra ungdommen om de verken vil ha oljeboring utenfor kysten av Nord-Norge eller kommunesammenslåing.

på kaia i Skjervøy

Leder i Ungdomsrådet i Skjervøy Victoria Figenschou Mathiassen overbrakte et sterkt budskap til «Anna Rogde» på vegne av Skjervøy.

Foto: Laila Lanes / NRK

Ungdommene vil nemlig være med å bestemme over egen framtid. Disse budskapene kom fram i forbindelse med at Grunnlovsseilasen ankom Skjervøy i dag på sin tredje seilingsdag.

Og oppslutningen om seilasen og arrangementet på Skjervøy var upåklagelig. På kaia var flere hundre møtt opp da skonnerten «Anna Rogde» kom inn.

Det var onsdag kveld at Grunnlovsseilasen startet ut fra Hammerfest. Seilasen er Nord-Norges bidrag til grunnlovsjubileet.

Langs kysten skal ungdomsråd i de 23 havnene seilasen stanser levere sin erklæring from framtiden. Erklæringene skal overleveres stortingspresidenten når seilasen kommer til Eidsvoll 7. juni.

Her stopper seilasen:

1814kart

Sterke synspunkter fra ungdommen

Og erklæringen som ungdommene overleverte til skonnertens skipper sto i stil til oppslutningen, Ungdomsrådet i Skjervøy har klare meninger blant annet om oljeboring:

«For å ta vare på miljøet og resursene vi har i havet for framtida, må vi verne om fisken. Vi kan ikke tillate oljeboring i havområdene utenfor kysten i Nord-Norge, og vi må passe på at fiskebestandene består. Verken oljeboring eller overfiske skal finnes i våre hav.»


I fiskerihavna Skjervøy, der fisket har vært alfa og omega for at samfunnet er blitt slik det i dag er, var det heller ikke stor motstand mot budskapet, og ungdommene fikk stor applaus i det fullsatte kulturhuset der erklæringen ble lest opp.


Enkelte politikere reserverte seg nok litt, ikke uventet, men at ungdommene traff med sitt budskap var det ikke tvil om.

Erklæringen fra ungdommene skal inneholde tanker og ønsker ungdommene har for framtida innen temaene miljø, demokrati og flerkultur.

kaia i Skjervøy

Det var fullt på kaia på Skjervøy og reneste 17. maistemninga da «Anna Rogde» ankom kommunen.

Foto: Laila Lanes / NRK

Vil ikke ha kommunesammenslåing

På Skjervøy var erklæringen skrevet av tiendeklasser i samarbeid med ungdomsrådet. Og det var gjort et grundig arbeid, som hadde gitt en omfattende og innholdsrik erklæring med klare signaler.

Blant annet var kommunesammenslåing et viktig under temaet demokrati. Her het det:


«Kommunesammenslåing må ikke skje. Lokalsamfunnet Skjervøy vil tape på dette, da en sentralisering vil trekke mye av dagens tilbud ut av kommunen. For hva skal vi gjøre hvis vi kanskje må vente opp til flere timer på politi-, brann- eller ambulansepersonell? Og hva skal vi gjøre hvis kommunesenteret blir flyttet ut av kommunen? For Skjervøys framtid, må vi alle kjempe mot kommunesammenslåing.»

Leder av ungdomsrådet Victoria Figenschou Mathiassen lot seg ikke vippe av pinnen av eldre politikere som mente at man kanskje måtte se at det kom uansett og at det er fornuftig å forberede seg på det.

Vi er klar over at det kanskje kommer uansett, men vi tror ikke – kommunesammenslåing er bra for Skjervøy og forbeholder oss retten til å mene det, mente hun.

skjervøy kirke

Det var fullt i kirka da 1814-historien til Skjervøy ble fortalt.

Foto: Laila Lanes / NRK

Uproblematisk med sterkt politisk budskap

Prosjektleder og assisterende fylkesmann i Troms, Bård Pedersen, sier oppmøtet og engasjementet på Skjervøy det var en stor inspirasjon til det videre arbeidet med prosjektet.

– Vi blir styrket i forhold til at dette er et godt prosjekt, at vi har valgt riktig metodikk og at vi har satt riktige temaer på dagsorden, og i det å bruke ungdom til å snakke om forventninger og ønsker, sier Pedersen.


– Men er det ikke problematisk at det kommer et sterkt politisk innhold i denne erklæringen i et prosjekt som jo egentlig ikke er politisk?

– Nei, det syns jeg ikke. Vi legger opp til at det skal være en diskusjon på alltinget, der skal det være meningsbrytninger. Det er naturligvis sånn at ungdom er mer radikalt i sine synspunkter fra sitt ståsted enn kommunepolitiker fra et realpolitisk ståsted, men vi skal ikke bryne noen synspunkter, sier han.

Pedersen legger vekt på at Formålet med Grunnlovsseilasen er å formidle.

– Vi er bare et sendebud, vi har ikke tenkt å si at noe er rett og galt, men at dette er de unges meninger.

Pedersen forteller også at de nå tenker på å samle alle erklæringene i et sluttdokument som skal inneholde disse synspunktene og dette skal presenteres til slutt på Eidsvoll i en egen forestilling.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark