Hopp til innhold

– Norway Seafoods kan bare glemme å legge ned anlegg

Dersom Aker Seafoods ikke leverer torsken til de stedene de har forpliktet seg til, tar vi kvoten fra dem. Det sier nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen.

Færre hender og flere maskiner

Fra fileten hos Norway Seafoods i Båtsfjord.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Tidligere denne uka kom nyheten om at Norway Seafoods ønsker å samle all fiskeforedlingen i Finnmark i Båtsfjord, og flytte arbeidsplasser fra anlegget i Hammerfest.

Bakgrunnen er et ønske om å øke lønnsomheten. De ønsker å legge ned i Hammerfest, men der har de trålere som har leveringsplikt dit. Trålerne eies av Aker Seafoods.

Fra januar 2012 ble Aker Seafoods restrukturert til to separate selskaper. Aker Seafoods ASA er nå et rendyrket fangstselskap og er Norges største trålrederi. Norway Seafoods Group AS er etter restruktureringen et foredlings- og salgsselskap.

Norway Seafoods har i dag anlegg tre anlegg i Finnmark, i Kjøllefjord, Hammerfest og Båtsfjord.

Litt over hundre ansatte kan miste jobben i Hammerfest om de ikke ønsker å flytte til Båtsfjord, noe som skaper bekymring for de ansatte.

Får ikke flytte konsesjoner

For å flytte anlegget i Hammerfest må Aker også få flyttet trålerkonsesjonene som i dag er knyttet til anlegget i byen.

Nå setter tidligere fiskeriminister og parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen en stopper for planene til Aker.

Helga Pedersen

Fiskeriminister Helga Pedersen.

Foto: Stortinget

– Jeg har registrert at de ønsker endringer i leveringsforskriften og leveringsforpliktelsene sine. Det vil jeg klart og tydelig si at det kan de bare glemme, sier Pedersen til NRK.

Hun sier at leveringsforpliktelsene til Aker ligger fast. Ønsker de å legge end anlegg på land, må de gi fra seg de tilknyttede kvotene.

Må ha virksomhet på land

– Nå ber Aker om velvilje og velsignelse. Hva er årsaken til at du er så bastant i ditt svar?

– Fordi at årsaken til at Aker Seafoods har fått dispensasjon fra deltakerloven, er at de har virksomhet på land. Legger de ned, må de finne seg i at samme spilleregler gjelder for dem som for alle andre med fiskekvoter, sier Pedersen.

Med dette mener hun at selskapet må fortsette å levere inn fisk til foredling, eller levere inn kvotene så andre kan fiske på dem og foredle fisken.