Hopp til innhold

Vil samle aktiviteten i Båtsfjord

Aker Seafoods foredlingsanlegg i Hammerfest ofres for bedre lønnsomhet.

Aker Seafoods tråler

Aker Seafoods vil samle foredlingsaktiviteten i Båtsfjord og Stamsund. Illustrasjonsfoto.

Foto: Aker Seafood

– Foredlingsbedriftene i Norway Seafoods har i en lengre periode hatt svak lønnsomhet, og Norway Seafoods startet høsten 2011 et arbeid for å identifisere tiltak for å styrke lønnsomheten i selskapet, heter det i en pressemelding fra Aker Seafoods.

Aker Seafoods oppnådde i 1. kvartal 2012 et resultat før skatt på 38,0 millioner kroner, mot 49,0 millioner kroner i 1. kvartal 2011.

Fjerner 60 årsverk

Geir Knutsen, ordfører Båtsfjord

Båtsfjord-ordfører Geir Knutsen ser ut til å bli dagens vinner.

Foto: Robert Lundgren / NRK

En sentralisering av fileteringsanleggene vil medføre at årsverk fjernes fra anleggene i Hammerfest og Melbu.

– Vi anslår at det blir en reduksjon i størrelsesordenen 180 til 200 på disse anleggene, sier konsernsjef Thomas Farstad i Norway Seafoods.

For å få økt lønnsomhet vil selskapet i følge Farstad ofre foredlingsanlegget i Hammerfest, og satse på økt virksomhet i Båtsfjord.

– Det blir en økning i Båtsfjord og Stamsund, i så fall, på 120 til 140 årsverk. Så netto vil det være en nedgang på om lag 60 arbeidsplasser.

Båtsfjord og Stamsund

Aker Seafoods eier fem fiskeforedlingsanlegg i Finnmark og Nordland som er underlagt aktivitetsplikt.

Dette er anleggene i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Kjøllefjord og Båtsfjord.

Anleggene drives av Norway Seafoods.

– De analysene som er gjennomført for Norway Seafoods anbefaler selskapet å konsentrere foredlingskapasiteten og satse på ett stort filetanlegg i henholdsvis Finnmark og Nordland, skriver Norway Seafoods i en pressemelding.

Ikke endelig avgjort

Norway Seafoods har ikke fattet endelige beslutninger om hvilken fremtidig anleggsstruktur som anbefales iverksatt.

– Aker Seafoods tar analysen til etterretning og vil vurdere videre tiltak når Norway Seafoods har besluttet hvilken anleggsstruktur som anbefales, skriver selskapet i en pressemelding.

Virksomheten ved Norway Seafodds sju øvrige mottak og anlegg i Vardø, Berlevåg, Mehamn, Kjøllefjord, Skarvåg, Sørvær og Tromvik foreslås videreført.