Hopp til innhold

Fortsatt blodrøde tall for Tromsø kommune: – En alvorlig økonomisk situasjon

Fire måneder inn i 2024 viser tallene at Tromsø kommune får et negativt driftsresultat på 92 millioner kroner.

Tromsø sentrum

Tromsø kommune sliter fortsatt med stort underskudd. Det viser oversikten for årets fire første måneder som ble presentert tirsdag.

Foto: Bernt Olsen / NRK

– Tromsø kommune sin drift er fortsatt ikke i balanse og at vi er i en alvorlig økonomisk situasjon.

Det skriver kommunedirektøren i Tromsø kommune, Stig Tore Johnsen, i økonomirapporten for årets fire første måneder.

Ifølge Johnsen blir det et negativt driftsresultat på 92 millioner kroner.

– Årsakene til den økonomiske situasjonen er sammensatt. Makroøkonomiske faktorer som høy prisvekst, høy lønnsvekst og høye rentekostnader gjør at tjenesteproduksjonen koster mer enn inntektene.

Det negative driftsresultatet på 92 millioner kroner skal delvis dekkes opp ved å bruke 71,943 millioner kroner fra kommunens disposisjonsfond. Kommunedirektøren opplyser at det derfor ligger an til at det blir et merforbruk i driftsregnskapet på 20 millioner kroner.

– Den samme økonomiske usikkerheten påvirker også innbyggernes privatøkonomi, og kommunen merker det blant annet ved at behovet for hjelp fra kommunen øker. Den demografiske utviklingen bidrar også til økt etterspørsel etter kommunale tjenester, skriver kommunedirektøren.

I 2023 gikk kommunen med en kvart milliard i underskudd. I fireårsperioden fram mot 2028 skal de bruke 400 millioner kroner mindre.

– Tromsø kommune bruker fortsatt mer penger enn vi har, men vi gjennomfører en omfattende økonomisk omstilling som vil gi oss en langt bedre inngang til 2025 enn det vi hadde til 2024, skriver kommunedirektøren.

Noen av tiltakene kommunedirektørene forslår er reduksjon av årsverk i kommunen, utsettelse av skolematprosjekt, færre private veier som brøytes om vinteren og mindre vedlikehold av bygg og infrastruktur.

  • Gunnar Wilhelmsen (Ap) gikk til valg på å få skikk på kommuneøkonomien i Tromsø – nå går kommunen han styrer med en kvart milliard i underskudd.

En kvart milliard i minus

I mars, da fjorårets store underskudd ble kjent, ble den økonomiske situasjonen i kommunen beskrevet som alvorlig.

Frp krevde en gransking, etter at underskuddet ble kjent.

Det negative resultatet fra 2023 må dekkes inn med penger kommunen har på bok, men fortsetter trenden er pengene snart brukt opp.

Les også Kraftig underskudd i Tromsø kommune: Har brukt 259 millioner for mye

Tromsø

Under en høringen om rekordunderskuddet ble ordføreren anklaget for å ha presset kommuneledelsen til å skjønnmale regnskapstall.

Det avviste ordføreren blankt.

Flere kommuner med driftsunderskudd

Nasjonalt gikk tre av fem kommuner i underskudd i 2023. I Troms og Finnmark gikk tre av fire kommuner med driftsunderskudd.