Hopp til innhold

Transportbransjen har hendene fulle - venter problemer med fisketransporten

Færre utenlandske vogntog og sjåførmangel gjør at lastebileiere har hendene fulle. Dermed øker prisene og det kan bli problemer med fisketransporten.

Mye å gjøre for Harry Reinnes transport i Tromsø.

FULL TRØKK: Transportørene får flere oppdrag, og klarer ikke å møte den økte etterspørselen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

FULL TRØKK: Transportørene får flere oppdrag, og klarer ikke å møte den økte etterspørselen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Utenlandske vogntog har i flere år skapt trafikkaos på norske veier.

Trafikksikkerheten har blitt sterkt kritisert, og norske lastebileiere har vært misfornøyd med at de mister oppdrag.

Nå kan det se ut som det kommer færre utenlandske vogntog til Norge.

Det har fått uante konsekvenser.

Vi klarer ikke å etterfylle det tomrommet som plutselig har blitt, sier daglig leder Arngrim Molberg i Wiiks Transport i Skibotn.

Troms-selskapet har en oppdragsøkning på 50 prosent, og må rett og slett si nei til forespørsler fra kundene.

Les også Sønnen omkom i trafikkulykke – fortviler over at stadig flere barn og unge voksne dør i trafikken

Ramona Lind

Jeg tror bare at vi ikke har sett helt konsekvensen av at alt kommer på en gang. Både covid, og mangel på sjåfører.

I Tromsø ringer telefonen i ett sett hos en annen transportør. Harry Reinnes må også avvise kunder.

– Vi klarer ikke å ta unna det vi får av forespørsler, sier han.

Harry Reinnes i Harry Reinnes transport i Tromsø.

Daglig leder Harry Reinnes i Harry Reinnes transport AS.

Foto: Dan Henrik Klausen1 / NRK

Det siste året har han økt prisene ut til kundene med 8-9 prosent.

– Du kan godt si at det er gode tider. Men akkurat i dag sliter vi med kostnader som går opp. Spesielt diesel har skutt helt i været.

Trafikksikkerheten knyttet til utenlandske vogntog på norske vinterveier har vært hyppig diskutert de siste årene. Denne videoen fra 2021 viser hvordan det nesten gikk galt for norske Trym.

Stor nedgang

Fra 2018 til 2020 har polske og baltiske vogntog en nedgang på 13,5 millioner kjørte kilometer i Norge. Det viser beregninger fra Transportøkonomisk institutt. Men det er stor usikkerhet om tallene, understreker forskningsleder Inger Beate Hovi. Enkelt regnet kan det tilsvare rundt 70 vogntog i året.

Tall fra Transportøkonomisk institutt om vogntog.

Beregningene fra Transportøkonomisk institutt er basert på tall fra SSB og Eurostat.

Foto: Transportøkonomisk institutt

NRK har snakket med flere i transportbransjen. Det klare inntrykket er at det har blitt færre utenlandske vogntog langs veiene.

– I tillegg så er det en utfordring med tilgang på sjåfører generelt. Og det har pågått over mange år, både i Norge og mer generelt i Europa, sier Hovi.

Utenlandske vogntog, parkert utenfor Oslo. De fleste sjåførene vi traff var fra Russland, Romania Bulgaria og Litauen.

Utenlandske vogntog, parkert utenfor Oslo i april 2021. De fleste sjåførene var fra Russland, Romania Bulgaria og Litauen.

Foto: Tormod Strand / NRK

EU har også innført nye regler som skal bedre arbeidsforholdene for sjåfører fra lavkostland. Reglene gjør det også vanskeligere å drive permanent transport i andre land enn sitt hjemland. Som for eksempel i Norden.

Les også Slår alarm om sjåførkrise også i Norge – Julianne (29) ønsker seg flere kolleger

Julianne Brox, yrkessjåfør

Kamp om transporten

Fiskerikonsernet Nergård er blant de som nå merker at det er vanskeligere å få tak i biler og sjåfører, samtidig som kostnadene går opp.

– Nå hvis været bedrer seg litt, så blir det store volum som skal ut. Det blir alles kamp mot alle for å få tak i nok biler for å få sendt det ferske råstoffet ut, sier konsernsjef Tommy Torvanger.

Konsernsjef Tommy Torvanger i Nergård.

Konsernsjef Tommy Torvanger i Nergård.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Fiskerikonsernet har sett utviklingen over flere år, med at det har blitt færre biler og aktører tilgjengelig.

– Vi vet jo at hvis det er et veldig godt fiske så kan det bli utfordringer med å få ut fisken fersk. I alle fall for enkelte anlegg som ikke har mulighet til å foredle, sier Torvanger.

Klarer ikke å overta markedet

På kort sikt klarer ikke de norske lastebileierne å overta hele markedet fra de utenlandske aktørene. Sjåførmangel er en viktig årsak, men det er også lang leveringstid på nye biler.

Norges lastebileierforbund ønsker likevel ikke de utenlandske vogntogene tilbake.

– Vi ønsker å ta hånd om så stor del av transportmarkedet i Norge som mulig, sier regionsjef Odd Hugo Pedersen.

Odd Hugo Pedersen, distriktsjef Norges lastebileierforbund

Odd Hugo Pedersen er regionsjef i Norges lastebileierforbund i Troms og Finnmark.

Foto: privat

– Det tror jeg også er en fordel i trafikkbildet i forhold til risiko på veiene, og også det med fremkommelighet langs norske vinterveier.

Han mener situasjonen med mer etterspørsel enn tilbud ikke er så gullkantet som den kan fremstå.

– Samtidig så opplever vi nå en voldsom økning i kostnadene, spesielt på diesel, og finansiering. Det å få økt prisene hurtig nok for å ha en god fortjenestemargin, er for tida en utfordring.

Les også Seks av ti er redde for å møte vogntog på vinterveier

Lastebilsjåfør Martin Kristensen (22) fra Sortland.