– Stemningen var nærmest forarget

Selve ulykkens tragiske karakter var hovedgrunnen til at Kings Bay-saken fikk så stor politisk sprengkraft, mener Kåre Willoch.

Kåre Willoch om Kings Bay-saken

Kåre Willoch mener Kings Bay-saken ble et viktig vendepunkt i norsk politikk.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Stemningen i Stortinget under debatten om Kings Bay-saken var svært alvorlig. Både på grunn av selve saken, en katastrofe som henger sammen med en politisk svikt, men også at Arbeiderpartiet beskyldte opposisjonen for å misbruke en tragisk ulykke, sier Kåre Willoch til NRK.

20. juni 1963 sendes innholdet i Tønseth-rapporten ut til den norske pressen med sperrefrist til 21. juni, samme dag som Stortinget skulle oppløses for sommeren.

Rapporten inneholder en knusende kritikk etter gruveulykken i Ny-Ålesund senhøsten året før. Blant annet mot manglende sikkerhetsrutiner i gruvene, skriver Dag Karmly i sin bok om Kings Bay-debatten fra 1975.

Kåre Willoch i 1963

Kåre Willoch satt i Stortinget under Kings Bay-debatten, men sier han selv ikke var veldig aktiv i debatten.

Foto: NRK

Første borgerlige regjering

Innholdet i rapporten førte til en Stortingsdebatt som kastet regjeringen og ga Norge den første borgerlige regjeringen etter krigen.

Kåre Willoch var handelsminister i Lyng-regjeringen som satt i fire uker før Arbeiderpartiet igjen var tilbake ved makten.

Han forteller at det blant de borgerlige partiene var en stadig skarpere kritikk mot den sittende arbeiderpartiregjeringen fra begynnelsen av 1963.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.


I februar hadde arbeiderpartiregjeringen først fått kritikk for ansettelsen av ny sjef for statens politihøyskole, og det blir stilt mistillitsforslag.

Og bare to dager før Kings Bay-saken sprakk i Stortinget er det en stortingsdebatt om overskridelser av kalkyler i Koksverket i Mo i Rana.

Det rettes også kritikk mot at det statseide aksjeselskapet har kjøpt aksjer i Store Norske på Svalbard.

Opposisjonen stiller mistillitsforslag mot industriminister Kjell Holler, men Gerhardsen stiller hele regjeringen bak Holler, og det blir ingen regjeringskrise.

– Kings Bay-katastrofen kom mot denne bakgrunnen, men den utløste selv den grove mistilliten mot regjeringen, sier Willoch.

Pressen fikk rapport

Innholdet i rapporten etter Kings Bay-ulykken lekket fra pressen til den borgerlige opposisjonen på Stortinget i løpet av 20. juni.

Reaksjonene på innholdet førte til at oppløsningen av Stortinget blir utsatt til høsten.

Ifølge Willoch var det å slippe rapporten 21. juni trolig et bevisst valg, som skulle føre til at saken ikke ble kjent før Stortinget hadde tatt sommerferie.

– Slik reglene var på den tiden, ville det betydd at Stortinget ikke kunne behandlet saken før mange måneder senere.

Kåre Willoch

Kåre Willoch satt i Lyng-regjeringen etter Kings Bay-saken.

Foto: Pål Solum / NRK

Etter en ulykke i Kings Bay-gruvene i 1956 ble situasjonen i gruva undersøkt av justisdepartementet.

Driften ble gjenopptatt, men departementet påla Stortinget å sikre forholdene i gruva.

Karmly skriver at dette forplikter industriministeren til å følge sikkerhetsspørsmålet tettere enn det som var normalt i et statseid selskap.

Opphisset i Stortinget

13. juni ble regjeringen informert om det viktigste punktene i Tønseth-rapporten, og om den krasse kritikken som kommer i rapporten.

Likevel blir dette ikke tatt opp verken under debatten om koksverket i Mo i Rana eller når det bevilges penger til utviklingen av en ny gruve i Ny-Ålesund 19. juni.

Det var kommunalminister Oskar Skogly som sendte rapporten til pressen, og statsminister Gerhardsen sier fra Stortingets talerstol at han var overrasket over at den ble sendt til pressen før regjeringen hadde lest den.

Det var en opphisset stemning i Stortinget da Kings Bay-saken kom opp første gang. Få hadde lest den, men både håndteringen av rapporten og den kritikken den kommer med skapte reaksjoner.

– Det handler om flere feil som er gjort av regjeringen og avdekker statens svakhet som næringsdrivende, sier Willoch.

Kings Bay-debatten med Gerhardsen i solbriller

Hele debatten om Kings Bay-saken ble sendt direkte, og lyset i Stortinget var så sterkt at mange satt med solbriller på.

Foto: Storløkken, Aage / SCANPIX

Industriministeren går av

Opposisjonen var også svært kritiske til at industriminister Holler sier opp like før Kings Bay-saken sprekker. Mange så det som en bekreftelse på hvor alvorlig saken var.

– Dersom industriministeren ikke hadde gått av straks han fikk se den skarpe kritikken, men i stedet møtt i Stortinget, forklart saken og tatt ansvar, kunne debatten fått annen karakter. Men skjønner godt han mente det var hans plikt å gå, sier Willoch.

Etter hvert som kritikken fra opposisjonen blir sterkere, velger Arbeiderpartiet å gå i forsvarsposisjon, i stedet for å innrømme feil.

I Stortingsmeldingen om ulykken støtter de seg på uttalelsene fra Kings Bay, som motsier mange av funnene i Tønseth-rapporten. De benekter også at regjeringen har et ansvar i saken, og at industriministeren skal kontrollere sikkerheten i gruvene.

Arbeiderpartiet mener også at opposisjonen misbruker den tragiske ulykken for å få avsatt regjeringen.

Kings Bay-saken ender opp i en firedagers stortingsdebatt fra 20. august. Den første som ble sendt direkte på tv.

Avgjørende støtte fra lille SF

I Stortinget satt det nyoppstartede partiet Sosialistisk Folkeparti (SF) i vippeposisjon med sine to delegater.

Deres støtte til den borgerlige opposisjonen førte til at Gerhardsen-regjeringen ble felt, med 76 mot 74 stemmer.

Selv om den påfølgende Lyng-regjeringen bare satt i fire uker, tror Willoch den har satt spor etter seg.

– Den viste at det fantes et klart borgerlig alternativ. Regjeringen la fram en erklæring som ga en oversikt over hvilken politikk de ville føre. Jeg tror det var medvirkende til at det ble borgerlig flertall ved valget i 1965, sier Willoch.

Den erfarne politikeren tror Kings Bay-saken ville satt spor etter seg, selv uten det politiske klimaet som ulykken skjedde i.

– For det første avdekket den store svakheter i forholdet mellom regjeringen og Stortinget, og gjenetablerte Stortinget som kontrollorgan for regjeringen. Men først og fremst var det ulykkens tragiske karakter og det alvorlige ved at ikke sikkerheten var forbedret som førte til at saken ble så alvorlig.

Kilde: Dag Karmly, Kings Bay-saken (1975)