Hopp til innhold

Tømmer sykehuset i Hammerfest og innfører inntaksstopp

Det lokale koronautbruddet fører til at sykehuset i Hammerfest nå sender alle pasienter til andre sykehus. Årsaken er at tiltakene fra forrige uke ikke har stanset smittespredninga.

Hammerfest

19 ansatte er ved sykehuset smittet av korona, mens 120 er i karantene.

Foto: Allan Klo

– Vi forsikrer oss om at sårbare pasienter med særskilte behov ivaretas. Vi tenker spesielt på gravide og fødende, og barn og voksne med alvorlig sykdom som trenger akutt hjelp, og kreftpasienter, sier Siri Tau Ursin, administrerende direktør ved Finnmarkssykehuset.

Inntaksstoppen vil foreløpig vare i to uker og pasienter som skulle vært innlagt ved sykehuset blir istedenfor overført til klinikken i Alta og sykehusene i Kirkenes og Tromsø.

Dette gjelder også akuttpasienter, som vil bli stabilisert ved sykehuset før de sendes videre. Akuttinnleggelser ved barneavdelingen rutes til UNN-Tromsø.

Adm.dir. for Finnmarkssykehuset, Siri Tau Ursin

Administrerende direktør ved Finnmarkssykehuset, Siri Tau Ursin, sier innleggsstoppet er et føre var-tiltak.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Gravide som har planlagt fødsel i Hammerfest vil bli sendt til Kirkenes eller Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

– Jeg tror det er viktig å presisere at situasjonen ikke er blitt så veldig mye mer alvorlig til tross for disse tiltakene, sier Ursin.

– Dette er litt føre var og beredskapstenkning fordi vi tenker at den utviklingen vi har sett kan medføre at enda flere kanskje blir syke eller må i karantene.

Samtidig økes beredskapen i hele helseforetaket.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad bekrefter til NRK at dette er det første sykehuset med inntaksstopp siden pandemien startet.

Vil få prøvesvar neste uke

For over ei uke siden satte Finnmarkssykehuset inn en rekke tiltak for å hindre at koronautbruddet skulle spre seg ved Hammerfest sykehus. Blant annet reduserte sykehuset antallet pasienter de tok inn kraftig.

19 ansatte er ved sykehuset smittet av korona, mens 120 er i karantene. Det er blitt gjennomført massetesting ved sykehuset og alle testsvarene vil være klare i løpet av neste tirsdag.

Sykehuset har fire inneliggende covid-19-pasienter. Disse blir foreløpig liggende på sykehuset.

Innen mandag neste uke vil sykehuset prøve å være tømt for øvrige pasienter.

Ursin sier de setter pris på at det er stor forståelse for tiltakene som nå iverksettes.

– Vi vil fortsette å evaluere situasjonen. Jeg tenker at det viktigste budskapet er at vi skal klare å ta vare på pasientene som trenger oss.

To ekstra ambulansefly blir stasjonert i Finnmark. I tillegg kan bilambulansetjenesten i Vest-Finnmark oppbemannes på kort varsel.

– Dette er et scenario vi har sett for oss, og som vi har forberedt oss på. Det er i forkant gjort en solid jobb for å sikre at vi har en god beredskap og ressurser på plass før vi reduserer den gjenværende driften ved sykehuset, sier Ursin.

Fredag ettermiddag er det registrert totalt 29 smittetilfeller i Hammerfest kommune.