Hopp til innhold

Tingretten frikjente faren – nå er han dømt for overgrep mot dattera

Faren ble dømt for vold og overgrep mot fire av søsknene hennes, men ikke mot henne. Lagmannsrett la derimot sin lit til forklaringen til alle barna, og dømte faren til ni år i fengsel og flere millioner i erstatning.

Den mellomste dattera

LYKKELIG: Kvinnen som ikke ble trodd i tingretten, vant i saken mot sin egen far da den var oppe i lagmannsretten.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Jeg føler meg en million kilo lettere nå, enn for noen timer siden, sier kvinnen i 20-årene.

Det var hun som først anmeldte sin egen far for voldtekt og mishandling, i 2018. Da hun anmeldte, fulgte de fire andre søsknene etter.

Tiltalen mot mannen i 60-årene inkluderte voldtekt av to av døtrene, samt vold og mishandling av alle de fem barna, fra han fikk dem til Norge i 2000, til de ble tatt ut av hjemmet i 2003.

Barna var da fra fire til 16 år i perioden.

Frikjent for deler i tingretten

Da saken var oppe i Nord-Troms tingrett forklarte barna seg i detalj om de seksuelle overgrepene de ble utsatt for. Faren deres skal blant annet ha truet dem med en kniv for å få viljen sin.

Alle de fem barna fortalte også om trusler og flere voldelige episoder. Volden gikk verst ut over to yngste barna, en gutt og en jente, forklarte de.

De fem barna fortalte at faren instruerte dem i hva de skulle si til barnevernet. De fortalte også at faren gjerne ga dem juling dersom barnevernet kontaktet ham.

Tingretten dømte mannen for tiltalepunktene mot fire av barna. Han ble derimot frikjent for tiltalepunktene som involverte dattera som først anmeldte saken, samt noen av punktene som gjaldt hans eldste datter.

Dette fordi de ikke fant det bevist utover enhver tvil at overgrepene hadde skjedd.

– Nok en gang føler jeg meg ikke trodd. Det kjennes om at systemet svikter meg igjen, sa kvinnen til NRK da dommen fra tingretten ble kjent.

Ny runde i retten

I desember var saken oppe i Hålogaland lagmannsrett. Den tiltale faren hadde anket det han ble dømt for i tingretten, mens påtalemyndigheten anket avgjørelsen om å frifinne mannen på noen tiltaltepunkter.

10. januar kom dommen fra lagmannsretten. Sjubarnsfaren i 60-årene er dømt til ni år i fengsel.

I tillegg må han betale oppreisning og menerstatning til alle fem barna. Han er også dømt til å betale for tapte arbeidspenger og fremtidige tap til tre av dem. Til sammen er det snakk om 13 millioner kroner.

Are Ståle Johnsen var bistandsadvokat for kvinnen som ikke ble trodd i da saken var oppe i Nord-Troms tingrett.

– I og med at det ikke var jeg som representerte henne i tingretten, er det vanskelig å spekulere i hva som har vært utslagsgivende her. Men det er jo en ny behandling i en ny domstol. Og vi konstaterer at han ble dømt på alle punkter, med rette, etter min mening, sier Johnsen.

Forsvarsadvokat Abdelilah Saeme har ikke svart på NRKs henvendelser fredag.

Are Ståle Johnsen

FORNØYD: Bistandsadvokat Are Ståle Johnsen er fornøyd med at Hålogaland lagmannsrett har trodd hans klient, og dømt faren hennes til ni år i fengsel for overgrep og mishandling.

Foto: Petter Strøm / NRK

Flere nyheter fra Troms og Finnmark