Sjubarnsfar tiltalt for å ha voldtatt døtrene sine

En mann i 60-årene risikerer 21 år i fengsel for voldtekt av to av sine syv barn. Han er i tillegg tiltalt for å ha mishandlet totalt fem av barna.

Fembarnsfar tiltalt for voldtekt

Tarik Abbou (til venstre) og Asja Cemalovic forsvarer mannen i 60-årene som er tiltalt for voldtekt og mishandling.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Vi beveger oss helt opp mot øvre strafferamme vi har i Norge i denne saken, sier statsadvokat Tor Børge Nordmo.

Mandag starter rettssaken mot en syvbarnsfar i 60-årene. Mannen er tiltalt for å ha voldtatt to av døtrene sine fra de var henholdsvis 11 og 14 år. Han skal ha voldtatt dem ved flere anledninger i en periode på mellom to og tre år, mens han var bosatt i Troms.

Mannen er også tiltalt for å ha mishandlet fem av sine syv barn fysisk. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha slått en av sønnene sine med en jernstang.

Tiltalen sier også at alle de fem barna har utviklet senskader som følge av det de skal ha blitt utsatt for, deriblant posttraumatiske stresslidelser, angst og spiseforstyrrelser.

– Disse skadene vil være svært viktige i rettsforhandlingene, sier Tor Børge Nordmo.

– For det første sier det litt om alvoret i saken. I tillegg gjør det at strafferammen blir større, og det vil nok bli viktig når det kommer til spørsmålet om foreldelse i saken, sier han.

– Noen av punktene i saken har en strafferamme på 21 år i fengsel. Det sier jo en del om alvoret i saken.

Mannen kom til Norge i 1999 fra et land i Midt-Østen, og fikk fem av sine syv barn til landet året etter. De to andre, to jenter på henholdsvis 13 og 16 år ble igjen i hjemlandet.

Den tiltalte mannen nekter straffskyld for voldtektene.

Tor Børge Nordmo

ALVORLIG SAK: Statsadvokat Tor Børge Nordmo skal lede saken mot syvbarnsfaren i 60-årene.

Foto: Petter Strøm / NRK

Mer enn tre uker

Rettssaken ble hasteberammet i Nord-Troms tingrett. En del av årsaken til det er logistikk.

– Vi måtte blant annet finne et tidspunkt som passet for både aktoratet, forsvarere og bistandsadvokater. Samtidig var det også et ønske fra i alle fall en av de pårørende i saken og bistandsadvokatene at vi kom fort i gang med rettssaken. Det er en krevende sak, sier statsadvokaten.

Det er satt av tre og en halv uke til saken.

– Det er flere grunner til dette. Det er for det første snakk om mange tilfeller av overgrep og misbruk, som har skjedd langt tilbake i tid. Det er mange vitner involvert, for eksempel personell fra barnevern, skoler, helsesøstre, omplasseringstiltak og naboer. Vi er også nødt til å bruke tolk i saken, og da tar det gjerne lengre tid enn vanlig, sier Nordmo.

Tiltaltes advokat Asja Cemalovic sier den tiltalte ikke erkjenner straffskyld, men ønsker ikke å kommentere saken noe ytterligere

Vi følger rettssaken her: