Hopp til innhold

Utvalg: Fastleger bør slutte å skrive korttidssykmelding

Flere leger og slutt på å skrive korttidssykmeldinger. Det er blant forslagene som skal styrke fastlegeordningen, ifølge ekspertutvalg.

En ekspertgruppe leverte rapport til regjeringen om hvordan fastlegeordningen kan bedres.

En ekspertgruppe leverte rapport til regjeringen om hvordan fastlegeordningen kan bedres.

Alle i Norge har rett på fastlege. Likevel er det over 200.000 nordmenn som står uten.

Dette er én av grunnene til at regjeringen i fjor ba en ekspertgruppe om å vurdere fastlegeordningen. I formiddag overleverte leder av gruppen, Kjetil Telle, rapporten til regjeringen.

Fastleger bør ikke lenger skrive sykmelding for folk som kun er borte fra jobben i kortere tid. Det er behov for flere ordinære lisensplasser og bedre rammer på hvor mye legevaktarbeid fastlegene pålegges. Dette er blant forslagene.

Her er flere av de sentrale forslagene i rapporten:

Fastlegeordningen

Fagdirektør Kjetil Telle i FHI holder pressekonferanse. Han leder ekspertutvalget som leverer rapport til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Om hvordan de kan løse fastlegekrisen

Foto: Emrah Senel / NRK

– Bruke egenmeldinger

For å spare verdifull tid for fastlegene, er altså et av forslagene at legene skal slutte å skrive sykmeldinger på korttidsfravær i arbeidslivet.

Ansatte i arbeidslivet bør kunne bruke egenmelding for et fravær på inntil 16 dager, ifølge utvalgslederen.

– Da skal man bruke egenmeldinger så lenge man har det. Først når den egenmeldingsperioden opphever, så kan man gå til fastlegen for å få legeerklæring, sier Telle.

Det samme gjelder å skrive sykeattester for elever i videregående skole. Der foreslår utvalget at slikt fravær må tas i utdanningssektoren.

– Det er uheldig bruk av fastlegens tid. Den type problemtematikk må løses utenfor sektoren, sier Telle.

Helseministeren, som tok imot rapporten, mener disse forslagene er gode.

– Det synes jeg er interessante og gode forslag. Under pandemien ble de fritatt for denne oppgaven en periode. Dette er vi nødt til å drøfte med partene i arbeidslivet, og det er noe regjeringen vil vurdere, sier Kjerkol.

Løsning til fastlegekrisen

FIKK RÅD: – Utvalget har ganske omfattende forslag til forbedringer, sånn at vi klarer å gi gode og bærekraftige allmennlegetjenester til befolkningen vår i årene som kommer. De har sett på organisering, finansiering og flere ting som skal sikre og rekruttering og god fastlegeordning for innbyggerne, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Foto: Emrah Senel / NRK

Høyt arbeidspress

Å rekruttere flere leger er en av de større utfordringene i fastlegeordningen. Det er behov for flere leger inn som kan lette presset.

En av de mange som synes at det er høyt arbeidspress i arbeidshverdagen, er fastlege Axel Lupton i Kirkenes.

– Det er veldig hektisk. Man har sine pasientlister, men ofte må man ta mye mer. Det er alltids jobb å gjøre.

Han har jobbet som fastlege i Kirkenes siden 2015, og der mangler det fastleger på kontoret. Lupton opplever lengre arbeidsdager og vikarer som kommer og går. Og det er det er mange pasienter som er uten egen lege.

Lege Axel Lupton

ØNSKER FLERE FASTE ANSETTELSER: – Vi må få vridd vikarbruken sånn at det blir flere faste stillinger i stedet. Vi trenger strukturelle tiltak som gjør det enklere å få folk inn i faste stillinger, sier fastlege Axel Lupton.

Foto: Bård Wormdal

Han omtaler fastlegeordningen i seg selv som en fin ordning, men den trenger et viktig løft.

– Det er en god ordning, men det mangler folk i den. Jeg tenker at man må ha på plass flere fastleger og styre flere leger inn i primærhelsetjenesten, sier Lupton.

Og han er ikke alene om å kjenne på hektiske dager.

Les også: Lege jobbet 241 ekstravakter på ett år

Fastlege Helge Enerstvedt på jobb ved Geilo legekontor
Fastlege Helge Enerstvedt på jobb ved Geilo legekontor

– Får konsekvenser for resten av helsetjenesten

Leder i allmennlegeforeningen beskriver fastlegekrisen som en pasientkrise.

– I dag er det over 200.000 som står uten fastlege, og det er krisen. Og det får store konsekvenser både for pasienten og resten av helsetjenesten, sier Nils Kristian Klev.

Utfordringene i fastlegeordningen har økt over tid. Blant annet så opplever flere fastleger et høyt arbeidspress og unge leger søker seg ikke til ordningen. Ifølge regjeringen opplever stadig flere kommuner rekrutteringsutfordringer.

Klev mener det er viktig å få på plass nok leger. Og det så fort som mulig.

– Mange opplever at de har en uhåndterbar arbeidshverdag. Det har ikke vært nok leger til å håndtere alle oppgaver de er tiltenkt. Skal vi løse fastlegekrisen, så trenger vi flere leger til å fordele arbeidsoppgavene på.

Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen

FÅ NED LISTER: – Det haster å beholde de legene vi har, og da må arbeidsbelastningen ned. Det handler om tiltak for å redusere listelengden, men også om det er andre administrative oppgaver som kan settes til andre, slik som fraværsattester, sier Nils Kristian Klev.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Rapporten vil bli fulgt opp

Utvalgets rapport vil bli fulgt opp i det videre arbeidet med statsbudsjettet for 2024.

Lederen i Allmennlegeforeningen mener det er viktig at tiltak blir vurdert nøye.

– Det er viktig å diskutere endringer nøye, sånn at man ikke gjør forhastede konklusjoner og er kjent med konsekvensene av tiltakene man eventuelt innfører.

– Vi ser frem til tett arbeid i såkalte trepartssamarbeidet mellom staten, kommunen og legeforeningen om hvordan vi skal ivareta denne ordningen best mulig videre og sørge for at alle får den fastlegen de skal ha, sier Klev.

Les også: Fastlegekrisen: Mener helseteam kan være løsningen

Mann i samtale med sykepleier på Brumunddal legesenter
Mann i samtale med sykepleier på Brumunddal legesenter