Hopp til innhold

Tillitsvalgt i Hæren frykter vaksinekaos: – Det er nesten molboaktig

Forsvaret vurderer hvordan de kan vaksinere soldater og ansatte på best mulig måte. Tillitsvalgte frykter at vaksineringen vil foregå i deres hjemkommuner.

Soldater fra Hærens skole for rekrutt og fagutdanning.

Ifølge vaksinestrategien skal man vaksineres som hovedregel i hjemkommunen sin. For de nesten 10.000 vernepliktige bor flesteparten andre steder.

Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret

– Få sendt vaksinen opp hit, still opp folk og få satt nålestikket. Noe annet er nesten molboaktig, sier hovedtillitsvalgt for offiserene i Hæren, Pål Nygaard.

Nygaard er stasjonert i Indre Troms. Der ligger Setermoen leir som er tilholdssted for om lag 2000 mennesker. De aller fleste av de har fastlegen sin i en annen kommune.

– Å sende alle hjem vil være en enorm logistisk oppgave, sier han.

Pål Nygård, Hovedtillitsvalgt Hæren

Pål Nygaard mener den eneste løsningen er å vaksinere i leir.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Nygaard mener også det vil ha operative og økonomiske konsekvenser, i tillegg til å øke smitterisikoen i den øvrige befolkningen.

– Det finnes bare en løsning: Helsemyndighetene må gå inn og vaksinere garnison for garnison. På den måten opprettholder vi beredskapen, sparer penger og minimerer risikoen for smitte i samfunnet, sier han.

Ser på flere muligheter

Forsvaret ser nå på hvordan de kan vaksinere på best mulig måte.

– Når prosessen er fullført vil vi gi vår anbefaling til helsemyndighetene, sier orlogskaptein og pressevakt i Forsvaret, Thomas Gjesdal.

De ser på mulighetene for å vaksinere lokalt, og hvordan de eventuelt kan løse de logistiske utfordringene det vil medføre hvis vaksinering skal foregå i hjemkommunene.

– Per nå er det litt for tidlig å si hvilken løsning vi mener er best, sier Gjesdal.

Marineøvelse, Thomas Gjesdal, presseoffiser

Pressevakt i Forsvaret, Thomas Gjesdal, sier de nå ser på flere muligheter.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Myndighetene kjent med problemstillingene

Foreløpig ligger det ingen forslag på bordet der Forsvaret får særbehandling fra helsemyndighetene.

– Vi kjenner til problemstillingen, og er i dialog med Forsvaret for å se hva vi kan gjøre, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Saliba Andreas Korkunc (H).

En del av Forsvarets 16 000 ansatte bor kanskje i sin hjemkommune, men det gjelder ikke nesten 10 000 vernepliktige.

Statssekretæren kan ikke si nøyaktig når vaksinestrategien vil være klar.

– Vi forstår at det kan gå utover beredskapen dersom flere tusen vernepliktige må reise hjem. Derfor ønsker vi å få på plass en løsning så raskt som mulig, sier Korkunc.

Saliba Andreas Korkunc

Statssekretæren sier de ønsker å få på plass en løsning så raskt som mulig.

Foto: Lise Åserud / NTB

– Unødvendig risiko

Hovedtillitsvalgt i Hæren, Linnea Huseby Røbech, er også bekymret for at soldatene må vaksineres i sine hjemkommuner.

– Det er nok ikke den beste løsningen med tanke på økt smitterisiko. Når så mange soldater reiser hjem på ulikt tidspunkt, vil en utsette seg selv og andre for unødvendig potensiell smitte, sier hun.

Røbech poengterer at det aller viktigste for soldatene er å bli vaksinert, men at vaksinering i hjemkommuner vil skape flere problemer.

– Det blir fort begrenset frihet i garnison når de kommer tilbake, slik som smitteverntiltakene er etter permreiser. Flere må kanskje sitte i ventekarantene på ulike tidspunkt, sier Røbech.

Det mener hun vil gå utover beredskapen og soldatenes trivsel.

– Det er utrolig viktig for soldatene å ha en meningsfull tjeneste, men dette blir potensielt å gå utover både øvelser og realistisk trening.

linnea huseby røbech

Linnea Huseby Røbech mener vaksinering i hjemkommuner vil få flere konsekvenser.

Foto: Malin Straumsnes / NRK