Hopp til innhold

Kommuneoverleger over hele landet bekymret for vaksineringen til sommeren

Frykter at det vil bli svært vanskelig å gjennomføre vaksinering i ferien. Helsedirektoratet tilbyr kommunene «vaksinevikarer».

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, på baksiden av NRK 9. juli i år. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

HJELP AV STATEN: Espen Rostrup Nakstad sier Helsedirektoratet står klar med ekstra bemanning til sommeren slik at alle har fått tilbud om vaksine innen skolestart.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Vi har jo lagt et løp og blitt bedt om å planlegge for å vaksinere økende mengder nå i juni og juli, så får vi beskjed på kort varsel om at vi kanskje ikke får de dosene, sier kommuneoverlege i Harstad, Jonas Holte.

Sammen med fjorten andre kommuneoverleger i Nord-Norge ber Holte, i et brev til myndighetene, regjeringa om å vrake de varslede endringene i vaksinestrategien.

Tirsdag kveld fikk NRK også oversendt et tilsvarende brev fra kommuneoverleger i Vestland og Agder fylker (se faktabokser). Initiativet får støtte fra en rekke kommuneoverleger i Møre og Romsdal, ifølge en sentralt plassert kilde.

Bakgrunnen er at store deler av vaksineringen ifølge planen vil foregå midt i fellesferien.

Brevet er sendt til Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, og Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Kommuneoverlege i Harstad Jonas Holte

KOMPLISERT LOGISTIKK: Kommuneoverlege i Harstad, Jonas Holte, er én av fjorten kommuneoverleger i Nord-Norge som stiller seg svært kritisk til regjeringas nye vaksinestrategi.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Der kommer det frem at legenes største bekymringer er:

  • At innkalling og logistikk under fellesferien er ekstra krevende.
  • At de ikke klarer å skaffe nok personell til å gjennomføre vaksinasjonen på en forsvarlig måte.
  • Økt risiko for å måtte kaste vaksinedoser.

– Vet ikke hva vi planlegger for

Holte sier endringene gjør et allerede komplisert arbeid, enda vanskeligere for små kommuner.

– Det er krevende fordi vi ikke vet hva vi planlegger for. Vi må gi beskjed til Statsforvalteren om vi klarer å ta igjen etterslepet i uke 29, 30 og 31, uten at vi vet hvor mange doser det er. Skal vi sette 2000, 4000 eller 10 000 doser i uka? spør Holte.

– Det får vi ikke svar på, likevel må vi svare på om vi får det til.

I brevet påpeker også kommuneoverlegene at sentrale myndigheter har manglende forståelse for arbeidet kommunene allerede har lagt ned for å kunne gjennomføre vaksinasjonen.

Kommuneoverleger og smittevernleger har tidligere uttrykt bekymring for stadige endringer i vaksinestrategien med korte frister og mangelfull informasjonsflyt til kommuneoverlegene.

– Det gjør det vanskelig å vaksinere på en god og forsvarlig måte, sier Holte.

Kommunene kan få hjelp av staten

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, sier det er en vanskelig situasjon for alle kommuner inn mot sommeren.

– Det er faktisk i juni, juli, og kanskje til og med august, at vi får de fleste av dosene til Norge. Så det vil være behov for å vaksinere stadig flere i løpet av sommeren i hele Norge, sier Nakstad.

Likevel kan arbeidet med vaksinering, ifølge Nakstad, bli ekstra krevende noen steder der mange doser skal settes i juli.

Helseminister Bent Høie

Helseminister Bent Høie har bedt statsforvalteren se nærmere på saken.

Foto: Kamilla Marie Johnsen

– Derfor har vi etablert en egen «pool» med ansatte som kan brukes. Så kommunene kan få hjelp fra oss dersom de trenger ekstra folk, sier Nakstad som påpeker viktigheten av at alle får tilbud om vaksine før skolestart høsten 2021.

Høie: Må trekke en konklusjon raskt

Også helse- og omsorgsminister Bent Høie har forståelse for at vaksinering midt i fellesferien er krevende for kommunene.

– Derfor har vi bedt Statsforvalteren undersøke om kommunene er i stand til å gjennomføre en så kraftig økning av vaksinering i den siste halvdelen av fellesferien, sier Høie som informerer om at Statsforvalterne har til i dag på å undersøke dette.

– Vi må ikke forsinke vaksineprogrammet. For at dette skal skje trenger leverandøren god tid og derfor må konklusjonen trekkes i løpet av kort tid.

Bent Høie sier at den endelige vaksinestrategien vil være klar om få dager.