Hopp til innhold

Sydvaranger fortsetter å tape penger: 70 millioner i minus i andre kvartal

Kriserammede Sydvaranger gruve har tapt 70 millioner kroner de siste tre månedene. Nå ser gruven både etter nye investorer, og eventuelle kjøpere.

Sydvaranger gruve i Kirkenes

Sydvaranger gruve tapte 70 millioner kroner i andre kvartal, viser kvartalsrapporten.

Foto: Amund Trellevik / NRK

Lav pris på jernmalm har ført til at Sydvaranger gruve har tapt 8,6 millioner dollar, rundt 70 millioner kroner, i løpet andre kvartal 2015.

Tapet skyldes ifølge kvartalsrapporten en fortsatt lav jernmalmpris, og mindre salg sammenlignet med forrige kvartal.

Fokuserer på det positive

Men Harald Martinsen, medieansvarlig for Sydvaranger gruve, er like fullt positiv.

– Det er klart at uansett hvordan du snur og vender på det, så er det å tape så mye penger svært uheldig. Men vi er nødt til fokusere på de positive sidene og den gode utviklingen vi er inne i gjør at vi er ganske optimistiske for å finne en løsning innen utgangen av oktober, sier Martinsen.

– Har en betydelig vei å gå

Jernmalmgruva Sydvaranger gruve AS, hjørnesteinsbedrifta i Kirkenes, har lenge slitt økonomisk.

Alle ansatte har i snart ett år gått frivillig med på et lønnskutt på tre prosent for å redde bedriften. De største kreditorene har også gitt betalingsutsettelser på låneforpliktelser.

Ingard Marjavara i Sydvaranger gruve

Lav råvarepris gjør at Sydvaranger fortsatte å tape penger i andre kvartal 2015.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Hvor lenge kan selskapet fortsette med dagens pris på jernmalm?

– Vi ser ikke noen tegn i markedet til forbedring og det betyr i realiteten at vi må gjøre dette selv. Det betyr at vi har en betydelig vei å gå når det gjelder å redusere kostnadene videre.

– Jobbes det også med å selge gruva som en siste løsning?

– Det jobbes både med de eksisterende eierne og med eventuelle nye interessenter, for å si det sånn. Nye interessenter kan jo bety andre eiere, men uten at det ene alternativet er mer å foretrekke eller mer realistisk enn det andre på nåværende tidspunkt, sier Martinsen.

Negative til mineralskatt

Når det gjelder spørsmålet om en mineralskatt eller en mineralavgift, som det Sør-Varanger-ordfører Cecilie Hansen tar til ordet for, så er Sydvaranger gruve i utgangspunktet negative, ifølge Martinsen.

– Vi er innstilt på å bidra med vårt og bidra i relativt stor grad når virksomheten går bra og tillater oss å gjøre det. Problemet med sånne enkeltstående avgifter er at du må betale dem uansett om du tjener penger eller taper penger, og da kan det bli en ganske stor risiko med tankte på videre drift, sier Martinsen.

Sydvaranger Gruve

Sydvaranger gruve har penger til drift ut oktober.

Foto: SCANPIX