Hopp til innhold

Han er en av få nordmenn som fortsatt har kontakt med russiske myndigheter

Norge har redusert kontakten med russiske myndigheter til et minimum, som følge av krigen i Ukraina. Men et sted fortsetter kontakten og samarbeidet som normalt.

Lars Fause

Sysselmesteren på Svalbard er en av få som fortsatt har jevnlig kontakt med russiske myndigheter.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Russlands invasjon av Ukraina har gjort at kontakten mellom Norge og Russland nå er på et minimum.

Nordisk ministerråd har fryst sitt samarbeid med Russland og Hviterussland, og møtevirksomhet i både Arktisk Råd og Barentsrådet er utsatt inntil videre.

Nå er Svalbard et av få kontaktpunkter mellom Norge og Russland.

– Det er klart at man preges jo av det man ser på TV, men kontakten skal være så normal som mulig. Oppdraget mitt er enkelt og greit å fortsette som før, sier sysselmester Lars Fause.

Han har fortsatt har jevnlig kontakt med russiske myndigheter.

Har tradisjon for et godt forhold til russere på Svalbard

På Svalbard er det over 40 nasjonaliteter som bor side om side. I Barentsburg, som ligger seks mil vest for Longyearbyen, bor det rundt 390 mennesker.

Det er det russisk statseide gruveselskapet Trust Arktikugol som driver samfunnet i gruvebyen. Samfunnet består nesten utelukkende av ukrainere og russere.

Barentsburg

I gruvebyen Barentsburg på Svalbard bor det russere og ukrainere året rundt.

Foto: Rune Andreassen / NRK

Sysselmesteren sier at krigen i Ukraina ikke påvirker deres samarbeid og kontakt med de russiske bosettingene på Svalbard.

– Samarbeidet er som før. Svalbard er norsk territorium, og alle som befinner seg på øygruppa skal behandles likt, uavhengig av nasjonalitet. Det prinsippet kommer vi aldri til å vike fra.

Sysselmesteren har fortsatt jevnlige møter med innbyggerne og generalkonsulen i den russiske bosettinga i Barentsburg.

– Vi har tradisjon for å ha et godt forhold til den russiske bosettingen i Barentsburg. Vi har regelmessig kontaktmøter og løser opp i praktiske spørsmål på en god måte, og det skal vi fortsatt gjøre, sier Fause.

Les også Her står ukrainere og russere samlet: – Jeg er takknemlig

Valeriia Mikhalska og Anna Ivonina

– Åpen og god dialog

Sergey Gushchin er generalkonsul i Barentsburg. Også han bekrefter at dialogen med de norske myndighetene på Svalbard er slik den alltid har vært.

– Situasjonen i Ukraina har ikke påvirket samarbeidet med Sysselmesteren. Vi har fortsatt en åpen og god dialog, sier han.

Men selve krigen i Ukraina blir aldri en del av samtalene. Der er det kun praktiske spørsmål som diskuteres.

– Sysselmesteren har forsikret meg om at han vil sørge for sikkerheten for alle innbyggerne på Svalbard, så ingenting har endret seg.

Konsul i Barentsburg, Sergey Guschin

Generalkonsul Sergey Gushchin tror det norsk-russiske samarbeidet på Svalbard vil fortsette.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Reiselivets boikott setter forholdet på prøve

Selv om samarbeidet fortsetter som normalt, settes det norsk-russiske forholdet på prøve som følge av reiselivets boikott av de russiske bosettingene.

Visit Svalbard oppfordrer medlemmene sine til å innstille kjøp av tjenester fra selskap som er russisk statseide.

Det var forventet, sier generalkonsulen.

– Jeg synes det er trist. Det er et dårlig tegn, og jeg frykter at det kommer flere sanksjoner.

Likevel er han tydelig på at forholdet mellom Norge og Russland på Svalbard ikke er svekket på lang sikt. Han tror det nære samarbeidet vil fortsette.

– Jeg vil si at det undergraver tilliten mellom innbyggerne i bosettingene på Svalbard. Men jeg tror båndene mellom folk er så sterke at de vil bevares.

Les også Mener reiselivet på Svalbard er på ville veier: – Et brutalt kvelertak på folket

Børre Haugli. Redaktør. Svalbardposten.