Hopp til innhold

Ordfører avbrøt politiker på talerstolen – nå krever SV mer opplæring i å være folkevalgt

Senja SV mener at ordføreren tok ytringsfriheten fra representant Gunn Knörr da han flere ganger avbrøt henne under forrige kommunestyremøte. Nå settes møtekulturen i den nye storkommunen på dagsordenen.

SV-representant Gunn Knörr i Senja kommunestyre blir avbrutt av ordfører Tom-Rune Eliseussen flere ganger.

SV-representant Gunn Knörr blir avbrutt av ordfører Tom-Rune Eliseussen flere ganger. Ordføreren mener han gjorde jobben sin som møteleder.

– Jeg må innrømme at det har vært spesielt. Mest fordi jeg føler at jeg har blitt ansiktet på en kultur som har vart lenge. Jeg har sett andre har hatt ubehagelige opplevelser i kommunestyresalen, og da er det rart at det er jeg som skal være et ansikt på det, sier Knörr.

27. oktober skrev lokalavisa Folkebladet at rådmannen, i sitt forslag til budsjett- og økonomiplan, foreslo å gjøre Skaland sykehjem om til omsorgsboliger. Dette stemte ikke.

I artikkelen var også SV-leder Herbjørg Valvåg og ordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp) intervjuet.

Da økonomiplanen noen dager senere skulle opp i kommunestyret, gikk rådmann Hogne Eidissen hardt ut mot lokalavisa og kritiserte den for manglende kildekritikk.

Ordfører i Senja, Tom Rune Eliseussen.

Ordfører Tom-Rune Eliseussen mener han gjorde jobben sin som møteleder da han avbrøt representanten fra SV.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Ikke hersketeknikk

Da Gunn Knörr tok ordet for å presisere at det ikke var SV som var avisas feilkilde, ble hun flere ganger avbrutt av ordføreren.

Episoden fra det direkteoverførte kommunestyremøtet ble i ettertid klippet ut og spredt på sosiale medier. Folkebladets spaltist Ina Gravem Johansen skrev at Senja-politikerne trenger et verneombud.

Ordføreren har blitt beskyldt for å drive med hersketeknikk overfor SV-politikeren.

– Jeg merker jo at det er en gruppe som er veldig kritisk til det som har skjedd. Jeg syns jo det er spesielt at man drar inn hersketeknikker og mangel på folkeskikk. Jeg vet knapt hva hersketeknikker er. Slike beskrivelser har ikke noe med saken å gjøre, sier han.

Gjorde jobben sin

For Eliseussen mener han hadde plikt til å bryte inn i det han oppfattet som en åpenbar misforståelse av det rådmannen hadde sagt. Han viser til kommunens reglement, og til at kommunestyret er rådmannens arbeidsgiver.

Han avviser at det var han selv som misforsto situasjonen, og sier han ville ha gjort akkurat det samme om det var en mannlig og mer erfaren politiker som sto på talerstolen.

– Jeg opplevde at det var rettet kritikk mot rådmannens uttalelse i saken. Det syns jeg også kommer fram om man ser hele innlegget fra rådmannen, og deretter det som skjer i etterkant.

Avbrutt

Gunn Knörr sier det ofte er steile fronter mellom de folkevalgte i kommunestyret.

Foto: Folkebladet-TV Ida Larsen / Folkebladet-TV

Gunn Knörr sier hun har sett at kolleger i kommunestyret ikke får anledning til å si det de ønsker, eller får ufine tilbakemeldinger på talerstolen for det de har sagt.

– Det her handler ikke kun om ordføreren, men hele kollegiet. Vi har en kultur med steile fronter. I stedet for at vi bruker våre ulike meninger og standpunkt til å utarbeide ting, går vi sterkt ut mot hverandre. Det er lite fruktbart, og jeg har sett en stund hvordan tonen blir i salen.

Flere politikere i kommunestyre, blant anna Rolf-Bjørnar Tøllefsen i Senja Høyre, har tatt til motmæle mot kritikken av ordføreren.

Eliseussen har to år bak seg i ordførerstolen. Før dette hadde han ikke vært politisk aktiv. Dette har også blitt brukt mot ham.

Ordførerkandidat for Senja SV, Herbjørg Valvåg

Gruppeleder Herbjørg Valvåg i Senja SV mener ordføreren tok ytringsfriheten fra hennes partikollega.

Foto: Linda Pedersen / NRK

– Overrumplet

Gruppeleder i SV, Herbjørg Valvåg, mener ordfører Tom-Rune Eliseussen tok ytringsfriheten fra hennes partikollega.

– Vi ble jo ganske overrumplet. Det var jo ikke en situasjon som hadde i seg masse konflikt. Jeg må bare rose Gunn Knörr for at hun opptrådte veldig modent i en situasjon der hun ble vist ned fra talerstolen av ordføreren. Det er ikke alle som hadde klart å stå i det på den måten.

SV har to av de 45 representantene i Senja kommunestyre. Senterpartiet, Høyre, KrF, Frp og et par uavhengige representanter utgjør flertallet.

De mener at altfor mange avgjørelser tas «på kammerset» av det knappe flertallet, i stedet for at man gjennom en åpen debatt kunne fått flere enstemmige vedtak.

– Vi er mange politiske partier i kommunestyret. Vi har forskjellige program og verdier og forståelser av hvordan ting fungerer. Dette er vi innstilt på å ha toleranse for. Men vi føler ikke at det er så stort handlingsrom for at vi kan stå sammen og være uenig, utdyper hun.

Opplæring

I en interpellasjon, gjengitt i Folkebladet, peker Valvåg på hvor viktig det er at folkevalgte får komme med sine syn, både i store og mindre saker. Hun mener tida er moden for å få mer opplæring, og viser til at KS har to tilbud som kan være aktuelle.

Ordfører Tom-Rune Eliseussen sier han er åpen for mer kursing av de folkevalgte.

– Et spesifikt etisk reglement for hvordan folkevalgte i Senja kommune skal te seg, kunne vært fint å få på plass, sier han.

Dag-Henrik Sandbakken, KS

Fagsjef for KS Folkevalgtprogram, Dag-Henrik Sandbakken.

Foto: Ingvild Eide / NRK

Dag-Henrik Sandbakken er fagsjef i KS Folkevalgtprogram. Han sier eksemplet fra Senja er klassisk.

– Vi jobber mye med å bistå kommuner med å få til prosesser og gode debatter i det åpne rom, og ikke på gruppemøter. Det er viktig at flertallet og mindretallet kan snakke i lag, sier han.

Han sier ordføreren har en viktig rolle som møteleder. Og det gjelder å øve og øve på å få en god kultur i kommunestyret.

– Det vi ser noen steder er at folk som ikke føler seg vel i kommunestyret, lar være å ytre seg. Ofte er det unge og engasjerte personer. Det kan gå ut over rekrutteringa ved valg, og er veldig uheldig for demokratiet.

Kommunestyret skulle etter planen ha møte 25. november, men på grunn av nye korona-anbefalinger fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det utsatt til 16. desember.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark