Hopp til innhold

Studenter: – Mye juks på universitetet, men mange blir ikke tatt

I fjor ble 29 studenter tatt for juks ved Universitet i Tromsø, men studenter i Alta sier det er mange som jukser uten å bli tatt.

Studenter om juks på UiT

Fra venstre: Studentene Eli Caroline Rødsand, Sunniva Bogetun Johansen og Hanne Solvoll Olsen ved UiT Campus Alta mener det er store mørketall for dem som jukser på høyere utdanning.

Foto: julie groseth / nrk

– Det som går igjen er at man får andre til å skrive for seg eller en utstrakt grad av hjelp. Det er umulig å fange opp så lenge det er hjemmeeksamen, sier Sunniva Bogetun Johansen (32) som går siste året på sosialt arbeid ved UiT, Norges arktiske universitet i Alta.

Flere hundre studenter blir hvert år tatt i Norge i forsøk på eksamensjuks. Ved landets nordligste universitet vet studentene om flere som har jukset når de skal skrive sin eksamen. De reagerer på rutinene.

– Man burde ikke bare ha hjemmeeksamener over en periode på tre år, muligheten for å bli tatt under hjemmeeksamen er jo veldig liten, legger Johansen til.

Universitet i Tromsø, campus Alta

Av de totalt 29 som ble tatt for juks i fjor ved Universitet i Tromsø (UiT), gjelder 25 av sakene plagiat på hjemmeeksamen.

Foto: julie groseth / nrk

Flest tatt for plagiat

Av de totalt 29 som ble tatt for juks i fjor, gjelder 25 av sakene plagiat på hjemmeeksamen.

Ifølge Universitetet i Tromsø–Norges arktiske universitet (UiT) er det flest utenlandske studenter som har blitt tatt.

Joakim Bakkevold

Joakim Bakkevold sier det er strenge sanksjoner for de studentene som velger å jukse på eksamen.

Foto: privat

Selv om studentene NRK har snakket med kjenner til mange flere studenter som jukser, mener universitet selv at det er liten grunn til å tro at det er mørketall for juks på hjemmeeksamen.

– Vi har mulighet til å gå tilbake i tid å annullere eventuelle eksamener. Så langt i år har vi ikke mange tilfeller av dette, og derfor har vi liten grunn til å tro at det er flere som jukser, sier Joakim Bakkevold som er seksjonsleder for studieinformasjon og opptak ved UiT.

Videre forteller seksjonslederen at det er mange studenter som ikke vet hvordan de skal referere riktig til kildene sine, og at dette ofte er grunnen til at studentene, som de utenlandske, blir tatt for plagiat.

Bakkevold sier likevel at fakultetene har gitt god opplæring til studentene.

– I noen tilfeller velger vi å annullere klagen, hvis vi finner ut at studenten har fått misvisende eller for lite opplæring i henhold til læringsplanen, sier Bakkevold.

Studenter på campus Alta

Eli Caroline Rødsand (venstre) og Sunniva Bogetun Johansen (høyre) har tatt opp temaet flere ganger seg imellom, da de kjenner flere som jukser på høyere utdanning.

Foto: julie groseth / nrk

– Bør ha flere skoleeksamener

På Campus Alta mener studievenninnene Hanne Solvoll Olsen (22) og Eli Caroline Rødsand (29) i motsetning til universitetet, at det er store mørketall.

De sier at de i likhet med andre, kjenner flere studenter som har jukset på hjemmeeksamen.

– Det er problematisk at universitet bare har mulighet til å avdekke plagiat og ikke andre former for juks, sier Hanne Solvoll Olsen.

Sosionomstudenten Sunniva tror problemet er at mange studier bruker hjemmeeksamen som evalueringsform. Selv har hun hatt én skoleeksamen i løpet av studietiden.

– Jeg tenker i utgangspunktet at man bør ha flere skoleeksamener. På den måten er det lettere å luke ut de som har jukset, sier Johansen.