Flere studenter blir tatt for juks

HORTEN (NRK): Hvert år blir et titalls studenter tatt for jukse på de store studiestedene i Norge. – Vi er blitt mer oppmerksomme på fusk, sier jurist Catrine Schøne Brodwall hos Høgskolen i Sørøst-Norge.

Cathrine Schøne Brodwall sitter på kontoret sitt.

Jurist Catrine Schøne Brodwall ved Høgskolen i Sørøst-Norge blar i en lovsamling med ulovlige notater en student hadde med på eksamen.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Det er eksamenstid og det leses og diskuteres i gangene på Bakkenteigen i Horten, som er et av studiestedene ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

– Det er sikkert mange stressede sjeler i eksamenstiden og noen gjør kanskje litt drastiske ting. Jeg personlig ville ikke gjort det, selvfølgelig, sier lærerskolestudent Ine Skog.

Studenter

Studentene Anniken Hofer, Ine Skog og Ida Bøhmer er ikke fristet til å bruke ulovlige metoder på eksamen eller på innleveringer.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Oppdager mer juks

I hele fjor behandlet klagenemnda ved høgskolene i Vestfold, Telemark og Buskerud 22 saker for fusk på eksamen eller innleveringer. I januar ble de tre høgskolene til Høgskolen i Sørøst-Norge. 17 saker har klagenemnda behandlet ved skolen hittil i år.

– Kanskje vi har blitt flinkere til å oppdage juks. Jo mer plagieringsprogrammet brukes, jo bedre blir det. Vi er kanskje mer oppmerksomme på fusk her. Eller studentene har funnet nye måter å fuske på, kanskje, sier jurist Catrine Schøne Brodwall.

Les også:

Metoder

Høgskolen med rundt 17 000 studenter, bruker plagieringsprogrammer for å se om en tekst en student har skrevet er avskrift av en tidligere oppgave eller stammer fra en lærebok.

– Ved skoleeksamener blir det lagt merke til hvis en student kikker mye ned i fanget på et mobiltelefon. Eller vi har oppdaget at studenter har med andre kladdeark enn de som deles ut på eksamen, sier Catrine Schøne Brodwall.

Catrine Schøne Brodwall

Jurist Catrine Schøne Brodwall er opptatt av at studentene skal vite hvilke konsekvenser juks kan få.

Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Bedre verktøy

Også ved andre høgskoler og universiteter i Norge jukses det. Universitetet i Bergen behandlet 10 saker for fusk på innleveringer og eksamen de fire første månedene i år. Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim opplyser at klagenemnda har behandlet 14 saker fram til nå.

Norges største universitet, Universitetet i Oslo, har hatt en økning i antall saker i klagenemnda de siste årene. 48 saker som bare gjelder juks på eksamen har klagenemnda behandlet hittil i år, forteller prorektor Ragnhild Hennum.

– Vi har større oppmerksomhet knyttet til fusk på eksamen og bedre verktøy for å oppdage det. Derfor oppdager vi noen flere tilfeller enn vi gjorde tidligere, sier Hennum.

– Mange blir ikke tatt

Lærerskolestudentene Ine Skog og Ida Bøhmer ved Høgskolen i Sørøst-Norge mener langt flere jukser enn de som blir tatt.

– Jeg har hørt om studenter som har sendt lapper til hverandre i eksamenslokalet. Studenter har sett på lapper som har blitt klistret opp på toalettene. Jeg har til og med hørt om de som har gitt fra seg kladden sin til andre., sier Ida Bøhmer.

– Men det kan jo hende at de har blitt straffet?

– Det kan godt hende. Men jeg tror det er veldig mange som jukser og som ikke blir tatt, dessverre, sier Ida Bøhmer.