Hopp til innhold

– At de har fått lov til å kjøre på dette er helt utrolig

575 vogntog har i løpet av helgen blitt kontrollert av Statens vegvesen på grensestasjoner i Nord-Norge. 84 sjåfører måtte parkere vogntoget på stedet.

Tungtransportkontroll Lullesletta E8

LULLESLETTA: 10 vogntogførere fikk bruksforbud på grunn av dekk som var uegnet for snødekke og mangel på kjettinger. Fire fikk også bot for mønsterdybde under minimumskravet.

Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen har hatt 45 kontrollører ute på veiene i Nord-Norge denne helgen.

Vogntogkontroll Neiden

NEIDEN: På grenseovergangen inn til Finnmark fikk 6 av 10 kontrollerte vogntog forbud mot å kjøre videre.

Foto: Statens vegvesen

Samtlige vogntog, til sammen 575 kjøretøy med hengere, på grensestasjonene Kivilompolo, Neiden, Storskog, Utsjok, Kilpisjärvi og Junkerdal og Bjørnfjell har fått dekk og kjettinger kontrollert.

Uegnede dekk for snøforhold er blant årsakene til at 84 av dem måtte parkere på stedet, forteller Jørn Simonsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

– Det vanligste sjåførene får stryk på, og særlig denne vinteren, er at de kan ha godkjente dekk som likevel er uegnet for vinterforhold i Norge, sier Simonsen.

Grensekontroller i Nord-Norge

KJØREFORBUD: Av 575 kontrollerte vogntog fikk totalt 84 sjåfører forbud mot å kjøre videre denne helgen, noe som tilsvarer 15 % av de kontrollerte kjøretøyene.

– Har ingenting på norske vinterveier å gjøre

Uegnede dekk, grensestasjon Junkerdal

JUNKERDAL: To førere av utenlandske vogntog måtte legge på kjettinger før de fikk lov til å kjøre videre.

Foto: Statens vegvesen

Dag Nordvik er fagsjef for tekniske spørsmål i Norges Lastebileier-Forbund. Han har sett bildet av dekket som ble kontrollert i Junkerdalen og liker overhodet ikke det han ser.

– Nei. Dette er ikke bra i det hele tatt. At de har fått lov til å kjøre på dette dekket er utrolig. Her er det ikke gripemønster i det hele tatt for akselerasjon eller bremsing. Dette vogntoget har ingenting på norske vinterveier å gjøre, sier Nordvik.

Han forklarer at vogntog er avhengig av friksjon mellom vegbanen og dekket for å hindre at det tunge kjøretøyet slipper i feil retning.

– Her vil friksjonen være forsvinnende lav og det skal liten eller ingen hastighet til for at kjøretøyet slipper. Det er logisk at slike dekk ikke har noen gode vinteregenskaper, sier Nordvik.

Intensiverer kontrollen etter trafikkulykker

Flere utfordrende vinteruker med vanskelige kjøreforhold i nord har ført til at Statens vegvesen har økt kontrollvirksomheten for en periode fremover.

Også samferdselsminister Jon Georg Dale har lovet å få på plass flere midlertidige vogntogkontroller i Nord-Norge, i tillegg til en del andre strakstiltak.

– Det er den samlede situasjonen der vogntog stenger og blokkerer veger som ligger bak de intensiverte kontrollene. Vi har også hatt noen alvorlige og særdeles uønskede trafikkulykker med personskade, sier Simonsen.

Dette er noe av det kontrollørene fant under kontrollene i helgen:

  • Dekk uegnet for snø- og isforhold.
  • Manglende bruk av kjettinger.
  • Mangelfull sikring av last.
  • Farlige gjenstander i frontvinduet.
  • Dårlig sikt gjennom frontrute.
  • Manglende bombrikke.
  • Brudd på kjøre- og hviletider.
  • For lav mønsterdybde på dekk.
  • Ulovlig kabotasje.
  • En buss med sommerdekk.
Seksjonssjef Statens vegvesen Jørn Simonsen

INTENSIVE KONTROLLER: – Det har blitt bedre, men under en intensivert satsing der alle vogntog kontrolleres stiger også andelen treff, sier avdelingsleder i Statens vegvesen Jørn Simonsen.

Foto: Inghild Eriksen/NRK

Rykter om storkontroll har krysset grensen

Simonsen i Statens vegvesen sier kontrollørene i hovedsak blir godt mottatt ute i trafikken, men sier at de merker at ryktene om storkontroll har krysset grenseovergangene.

Tollstasjon Kilpisjärvi E8

KILPISJÄRVI: På tollstasjonen på grensen mellom Troms og Finland fikk flere vogntog forbud mot å fortsette inn i Norge.

Foto: Statens vegvesen

– Vi ser at enkelte og kanskje flere enn før velger å ta ut hviletiden før de kjører over grensen. Det er klart det går rykter kontroll når de kommer over, sier Simonsen.

I Norge er det Statens vegvesen som foretar kontroller av alle typer kjøretøy. I Sverige og Finland er det politiet som gjør samme jobben, men de gjennomfører langt færre kontroller enn de som foretas i Norge, sier Simonsen.

Han mener likevel at de har sett resultater av flere kontroller de siste 4–5 vintrene.

– Men det hos dem som skal krysse grensen skorter det ofte på kunnskap. Flere av dem vet ikke hvilke veg- og kjøreforhold de går i møte, sier Simonsen.

Grensekontroll Bjørnfjell

BJØRNFJELL: Fire vogntog fikk forbud mot å kjøre videre som følge av uegnede dekk, dårlig sikt eller andre mangler.

Foto: Statens vegvesen