Hopp til innhold

Antallet ulykker med vogntog er mer enn halvert de siste årene

Men selv om ulykkestallene har gått ned, er det mange som sitter med en annen følelse ute i distriktene. – Det har aldri vært så galt som det er nå, mener en yrkessjåfør.

Kontroll på Bjørnfjell torsdag denne uken

Torsdag var Bjørnfjell et av stedene vegvesenet gjennomførte omfattende kontroller av vogntog både inn og ut av landet.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

I 2017 eksporterte vi svimlende 2,6 millioner tonn sjømat, og følgelig må da enda flere varer sendes som gods langs veiene våre.

Men selv med en voldsom økning i antallet vogntog på norske veier de siste årene, peker ulykkestallene med vogntog i motsatt retning.

– Heldigvis, mener Jørn Simonsen Han er avdelingsdirektør i trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen region nord.

Seksjonssjef Statens vegvesen Jørn Simonsen

Seksjonssjef Jørn Simonsen i Statens vegvesen mener det er positivt med nedgangen i ulykkestallene, men mener at en ulykke uansett er en for mye.

Foto: Inghild Eriksen/NRK

Ifølge Simonsen har det de senere årene vært en økning i tungtransporten på norske veier. Særlig har vært en økning i Nord-Norge, forteller han. Økningen nasjonalt ligger på et sted mellom 40 og 60 prosent. Likevel går ulykkestallene ned.

– I 2007 hadde vi 411 skadde personer i ulykker hvor vogntog var innblandet, og i 2018 er det tallet mer enn halvert.

Simonsen tror at målrettet arbeid fra nødetater, Statens vegvesen og flere private aktører har gjort sitt for å redusere antallet skadde og drepte i trafikken, både der vogntog er involverte, og der de ikke er det.

– Det er også viktig å ha med seg at enhver trafikkulykke er en ulykke vi ikke ønsker, og enhver skadd og drept i trafikken er for mye og noe vi skal jobbe for å motvirke.

Trodde han skulle miste livet

Men selv om ulykkestallene har gått ned, er det mange som sitter med en annen følelse. Dette gjelder spesielt sjåfører ute i distriktene.

pettersen

Yrkessjåfør Bård Pettersen mener situasjonen på veiene aldri har vært så tøff som nå.

Foto: Privat

Yrkessjåfør Bård Pettersen fra Herøy var sikker på at han skulle miste livet sist helg, da han havnet på en åker etter så vidt å ha unngått å bli knust av en møtende semitrailer. Ulykka skjedde på E6 ved Smalåsen på grensa mellom Trøndelag og Nordland.

– Hengeren kom så kontant over på min side. Jeg så døden i øynene, sa yrkessjåføren, som arbeider for Per Johansen Transport AS i Herøy.

Han forteller også at han daglig tenker på 22 år gamle Charlie, som i Troms svever mellom liv og død etter en ulykke på E8 i Balsfjord tidligere denne måneden. Denne hendelsen førte også til at flere bedrifter i Nord-Norge nå boikotter utenlandske vogntog.

– Det har aldri vært så galt som det er nå

Pettersen og andre sjåfører opplever at man har fått en situasjon som har blitt verre og verre, til tross for at ulykkestallene fortsetter å synke i takt med tallene fra den øvrige trafikken.

Trafikkulykke på E6 i Namsskogan

Den ene traileren skal ha fått sleng på hengeren, som igjen har truffet en møtende trailer i fronten.

Foto: Privat

– Det er det femte året mitt som yrkessjåfør, og i løpet av de fem årene har det bare blitt råere og råere. De jeg jobber med som har holdt på i en mannsalder, sier det aldri har vært så galt som det er nå, sier sjåføren.

Pettersen forteller at de daglig opplever vogntog som spinner i bakkene, eller sklir ut på tvers, og det er de utenlandske vogntogene som er verst på vinterføret, mener han.

– Det er dagligdags vi ligger bak utenlandske vogntog som gjerne bremser før de kommer til en bakke, så kommer de bare en brøkdel opp i bakken før de blir stående.

Marginene var på yrkessjåfør Bård Pettersen sin side da han fikk hengeren fra en møtende semitrailer midt i fronten.

Skaper store utfordringer på vinterveiene

I Statens vegvesen mener de at selv om ulykkestallene går ned, skaper vogntogene problemer på utfordrende vinterveier. Det er særlig to type hendelser som er krevende, og som skaper utfordringer, mener han.

– På den ene siden er tunge kjøretøy innblandet i trafikkuhell med personskader, og på den andre siden forårsaker tunge kjøretøy stengte veier. Begge deler er alvorlige og viktige, men stengte veier er alltid kritisk for mange, sier Simonsen.

Fjellovergangene i Norge vitner hver vinter om vanskelige kjøreforhold. Da er det mange vogntog som enten sklir ut av veien, eller ligger på tvers. Statens vegvesen sier at det spesielt er utfordringer knyttet til utenlandske vogntog, og manglende kompetanse.

– Det vi ser gjennom vår kontrollaktivitet er at mange av de utenlandske sjåførene ikke har den erfaringen med å kjøre på de veiene og på det føret vi har i Nord-Norge, som de trenger.

Øker bemanningen for kontroll av tunge kjøretøy

Som et resultat av flere utfordrende vinteruker med vanskelige kjøreforhold i nord, har Statens vegvesen nå besluttet å øke kontrollvirksomheten i Nord-Norge den kommende tiden.

Akkurat nå er 16 tungbilkontrollører sendt fra sør i landet til Nord-Norge, for å styrke de rundt 50 andre kontrollørene i landsdelen. Simonsen utelukker ikke at det vil komme flere kontrollører utover vinteren.

vegvesen

Statens vegvesen har økt bemanningen på grenseovergangene i nord, og har til nå sendt 16 ytterligere tungbilkontrollører til Nord-Norge.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Vi har hatt mange utforkjøringer, fastkjørte vogntog og noen ulykker som dessverre har forårsaket personskader. Selv den mest uskyldige kan havne i situasjoner som kan få fatale konsekvenser og man vet ikke når det kan skje, sier Simonsen.

Under en av de oppbemannede kontrollene i Finnmark ble hele 23 av 47 kontrollerte vogntog ilagt kjøreforbud, et tall Simonsen mener er altfor høyt.

– Det er klart at dette er et altfor høyt tall. Det er et svært nedslående, sier Simonsen.

Bransjen ønsker hyppigere og strengere kontroller

NHO Logistikk og Transport har en rekke nasjonale og internasjonale transportselskaper blant sine medlemmer, blant andre Bring.

Are Kjensli er administrerende direktør, og sier medlemmene stadig treffer useriøse vogntogførere på veiene. Han sier de ønsker hyppigere og strengere kontroller velkommen.

– Vi vil ha bort de useriøse aktørene av konkurransehensyn, for å få på plass til skikkelig utstyr, og ikke minst for å få bort disse tragiske ulykkene, sier Kjensli.

Han beskriver økningen av internasjonal transport, og en situasjon der useriøse aktører unngår å følge regelverket.

– Vi skiller mellom seriøse og useriøse aktører fremfor å skille mellom norske og utenlandske. Det finnes eksempler på begge deler uavhengig av opprinnelsesland, men det skal sies at det kan finnes flere eksempler på useriøse utenlandske aktører.

Kjensli er ikke i tvil om hva som må gjøres for å rydde opp i ulykkesstatistikken:

– Det er å øke antall kontroller, selv om det er et ressursspørsmål. Vi må vise disse aktørene at Norge ikke er stedet. Det krever mer kontroller. De useriøse aktørene virker ødeleggende for omdømmet til en seriøs bransje, sier han.