Mange flere tomme senger for Hurtigruten

Hurtigruten har opplevd en kraftig nedgang i passasjertallene så langt i 2013.

Hurtigruta MS Nordnorge skal legge til kai i Sandnessjøen
Foto: Yngve Hustad Reite / NRK

Daniel Skjeldam

Konsernsjef Daniel Skjeldam

Foto: Sveinung Åsali / NRK

Spesielt er det tyskerne og gjester fra de nordiske landene som svikter Hurtigruten, skriver selskapet i en pressemelding.

Sammenlignet med samme periode i for, hadde Hurtigruten 14,3 prosent færre gjestedøgn.

I dag legger konsernsjef Daniel Skjeldam fram resultatet for andre kvartal i 2013 i Tromsø.

Større konkurranse

Selskapet mener at årsaken til nedgangen er større konkurranse langs kysten, og at de fikk produktene sine ut for salg for sent på året i fjor.

Det er spesielt økt konkurranse fra cruiseskipene som rammer Hurtigruten. I år har blant annet Ålesund hatt en 120 prosents vekst i cruisetrafikken, mens veksten i Tromsø er på 55 prosent.

Skjeldam sier at han ser på den økte konkurransen som positivt fordi det betyr at mange vil besøke norske fjorder og Nord-Norge.

Vil vise at de er unike

– Vi må differensiere vårt produkt fra de store cruiseskipene. det har vi gjort på vinterturene, og nå må vi gjøre tiltak for dette på sommerturene også, sier Skjeldam til NRK.

Han mener at gjestene da vil være villige til å betale mer for å komme nærmere naturen. Skjeldam sier at selskapet vil fokusere på å forklare hva som gjør Hurtigruten unikt som produkt, og at de blant annet vil ha et sterkt fokus på norsk mat om bord.

– Mens et cruise stort sett handler om det som skjer om bord, dreier Hurtigruten seg mye mer om det som skjer på land, og det du kan oppleve med utgangspunkt i båten. Slikt sett er vi mer en ekspedisjon enn et cruise, sier Skjeldam.

Resultatene for Hurtigruten i andre kvartal er svakere enn samme periode i fjor, men selskapet går likevel med overskudd før skatt.

Underskudd i år

Men til tross for nedgangen i antall passasjerer går selskapet i pluss i andre kvartal.

Resultatet før skatt er overskudd på 103 millioner, noe som er 30 millioner svakere enn andre kvartal i fjor, står det i pressemeldingen.

Så langt i år har Hurtigruten et underskudd før skatt på 30 millioner kroner, en bedring på 9 millioner kroner, skriver NTB.

Snuoperasjon

For å sørge for en lønnsom drift har Hurtigruten ASA satt i gang en omfattende snuoperasjon.

Blant annet har de nedbemannet med 30 prosent blant de ansatte i landorganisasjonen, gjort endringer i ledergruppen, reorganisert den globale salgsorganisasjonen sin og redusert bemanningen ved reservasjonssenteret i Tallinn med 25 prosent.

– Snuoperasjonen som pågår er omfattende og helt nødvendig for at Hurtigruten skal bli lønnsom. Tiltakene iverksettes fortløpende og effekten vises allerede på kostnadssiden. Resultatet i andre kvartal er lavere enn det betydelige potensialet som ligger der. Endringsprosessene skal sikre en dynamisk og kostnadseffektiv organisasjon med kommersielt fokus. Vi skal øke inntektene og skape lønnsomhet i selskapet, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Hurtigruten melder også at de tjener 2,6 prosent mer på hvert gjestedøgn om bord i skipene i år sammenlignet med i fjor. Dette kommer blant annet av at gjestene bruker mer penger på utflukter fra hurtigruteskipene enn før.