Hopp til innhold

Finnmark kan være selvforsynt på kraft

Strømbruddet i slutten av januar viser at vi fortsatt er sårbare på kalde vinterdager.

Melkøya utsikt

MELKØYA: Kraft fra Statoils operasjoner på Melkøya er en viktig faktor for strømforsyningsberedskapen i Fnnmark i dag.

Foto: Erik Lieungh

Per Erik Ramstad

Direktør i Alta Kraftlag Per Erik Ramstad.

Foto: André Bendixen

Enkelte regioner vil kunne bli selvforsynt i større grad om noen år.

– Men det avhenger mye av utbyggingstakten både av vindkraftanlegg og mindre vassdragsutbygginger i såkalte småkraftverk, mener direktør i Alta Kraftlag Per Erik Ramstad.

Da strømmen forsvant for en og en halv uke siden ble det vurdert å koble opp de lokale kraftverkene som forsyning i eget område. Men strømmen kom relativ raskt tilbake.

– Det var ikke noe poeng for oss å starte opp for så kort tid. Hadde det vært langvarig, så kunne vi med omkoblinger kjørt forsyning på eget nett, sier han.

Derfor er det viktig å øke takten i kraftutbyggingen både av småkraftverk og vindkraft i fylket, sier han.

420kV kraftlinjer

Brudd i en bolt førte til at 420-kilovoltslinja til Nord-Norge ikke lenger kunne forsyne Troms og Finnmark med strøm.

Foto: Statnett

Ser mot Melkøya

En del av kraftverkene vi har i Finnmark kan ikke kjøres for fult om vinteren, og derfor produseres det idag ikke nok til å være selvforsynte.

Skulle strømmen bli borte over flere timer, så er også Melkøya en mulighet. Etableringen av gasskraftverket på Melkøya bidrar derfor stort til forsyningssikkerheten.

– Melkøya produserer mer en det folk kanskje er klar over. De er mye større enn Alta kraftverk. Det er på 225 megawatt og Alta kraftverk er på 180 megawatt, sier han.

Raggovidda vindkraftanlegg

ØNSKER VIND: Raggovidda vindkraftanlegg utenfor Berlevåg.

Foto: Aslak Ballari

Ønsker mer vindkraft

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal

Kommunikasjonssjef i Statnett, Berit Erdal

Det beste hadde vært om vi hadde vannkraftverk der vi kunne regulere produksjonen etter behovet. Det har vi ikke mange av i Finnmark, sier kommunikasjonssjef Berit Erdal i Statnett. Hun understreker potensialet i vindkraft i fylket.

Vindkraften bidrar godt og hjelper oss i anstrengte perioder. Men det må være vindkraft som ikke ligger i samme område der det er uvær, hvis det er uvær som er problemet. Så vindkraft kan drives hele året, men vi kan ikke basere forsyninga på kun dette. Derfor har vi forsyninger gjennom kraftledninger sørfra, sier hun.