Steile fronter på Arctic Frontiers

– Nord-Norge må droppe oljeutvinning og satse på de fornybare ressursene, mener miljøorganisasjon.

Det var leteriggen Aker Barents som gjorde Havis-funnet i Barentshavet

Det var fra leteriggen Aker-Barents det nye oljefunnet i Barentshavet kom.

Foto: Statoil

Energiutvinning i nordområdene er tema for konferansen Arctic Frontiers som startet i Tromsø mandag.

Oljeoptimismen i Nord-Norge er for tiden stor. Tidligere i januar ble det klart at det er funnet olje på feltet Havis, som ligger ved siden av Skrugard, i Barentshavet. Men ikke alle er like begeistret.

Ingen tro på ringvirkninger

Nina Jensen

Nina Jensen i miljøorganisasjonen WWF mener landsdelen må satse på fornybare ressurser og ikke olje

Foto: Nina Jensen / NRK

– Dette er en feilsatsing, mener Nina Jensen i miljøorganisasjonen WWF.

– Den største utfordringa arktis og nordområdene står overfor er klimaendringer. Det betyr at vi må ha en omstilling fra det fossile samfunnet til det fornybare. Og at over tre firedeler av de fossile ressursene må bli liggende i bakken.

– Derfor bør nordområdene og denne regionen skape sin framtidige næringsvirksomhet fra de fornybare ressursene. Fra fiske, fra havbruk, fra turisme, fra alle de unike naturverdiene som man sitter med her, rett utenfor stuedøra, og som venter på å bli utnytttet, sier Jensen.


– Men dette har man sagt i mange år, og Nord-Norge er fortsatt en sinke i forhold til resten av landet. Er det resepten for å utvikle Nord-Norge?

– Jeg tror regionen sitter og venter på løfter fra oljeindustrien om at det skal bli store lokale ringvirkninger. Men nå går olje- og energiministeren ut og sier at han ikke kan love det. Han kan ikke love lokale arbeidsplasser og lokale ringvirkninger.

– Da kan man spørre seg om lokalbefolkningen skal sitte med all risikoen uten konkrete løfter om å få arbeidsplasser, eller om de skal skape sin egen fornybare framtid med alt det den innebærer med vindkraft, fiske, havbruk.


– Dette skal vi ta del i

Laila Davidsen (H)

Ordfører i Alta, Laila Davidsen, tror tro på vekst i landsdelen.

Foto: Finnmark Fylkeskommune

Ordfører i Alta, Laila Davidsen(H), er sterkt uenig. Hun ser ingen motsetning mellom utvinning av olje og gass, og satsing på fornybare ressurser.

– Vi har allerede sett at nedgangen i innbyggertallet i Finnmark har snudd. Nå har vi vekst, vi har positive framtidsutsikter, og dette skal vi ta del i. Vi skal bidra til å være den leverandøren av energi som vi trenger i hele verden fremover, sier Davidsen.

– Men skal Nord-Norge bidra med global forurensning, og forverring av problemene som hoper seg opp. Er det riktig?

– Nei, langt ifra. Vi har den reneste gassen i hele verden. Hvis vi fortsatt utvikler olje og gass i Norge vil også teknologien utvikle seg. Så dette er en vinn-vinn situasjon slik jeg ser det.

– Heldigvis er det ikke noen motsetning mellom å satse på olje og gass, og fisk og fornybar energi som vindkraft.

– Vi må kjempe for å få vekst, vi må ha arbeidsplasser, og da må vi vise hva vi har å by på. Vi må legge til rette med industriareal, så kommer veksten og arbeidsplassene også her nord, sier Alta-ordføreren.