Hopp til innhold

Statnett vil forlenge kraftlinje: – Det kan åpne for verdens beste vindressurser

I Øst-Finnmark blåser det stort sett hele året, men potensialet i vinden blir ikke utnyttet i dag, mener eksperter. Om få år kan landsdelen være den viktigste i Norge på vindkraft.

Hamnefjellet vindpark i Båtsfjord

Hamnefjell vindpark i Båtsfjord er en av landets mest produktive, men eierne får ikke utnyttet potensialet. Årsaken er manglende kapasitet i Finnmark som kan frakte strømmen ut til forbrukerne.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Nå kan vi bygge ny vindkraft hvor det ikke har vært mulig tidligere på grunn av nettkapasitet, sier spesialrådgiver for nett og marked i Norwea, Andreas Thon Aasheim.

Han og resten av interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for å fremme norsk fornybar energiproduksjon jublet for nyheten om at Statnett vil videreføre 420 kV kraftledningen fra Skaidi og østover.

Thon Aasheim håper altså nå at den vindfulle kysten i Øst-Finnmark kan utnyttes til produksjon av kraft.

– Det er sentralnettet som har vært flaskehalsen. Denne linjen er helt avgjørende for videreutvikling av vindkraften i Finnmark, sier spesialrådgiveren.

Statnett skal søke om konsesjon for å videreføre en 420 kV kraftledningen fra Skaidi og østover til Varangerbotn.

Andreas Thon Aasheim Hamnefjell Vindkraftverk

Andreas Thon Aasheim i Norwea gleder seg over at vindkraftressursene i østfylket skal komme enda flere til gode i framtiden.

Foto: Privat

Flere grunner til ny kraftlinje

Raskere elektrifisering, økt kraftforbruk i flere bransjer og ny fornybar produksjon ligger som begrunnelse for beslutningen.

– Første strekning fra Skaidi til Adamselv vil bedre forsyningen og samtidig gi nødvendig økning i kapasitet til næringsutvikling i øst, mens siste strekning fra Adamselv til Varangerbotn vil legge til rette for den konsesjonsgitte vindkraften på Varangerhalvøya, sier Auke Lont, konsernsjef i Statnett.

Geir Knutsen, ordfører i Båtsfjord, åpning av Hamnefjell vindpark

Ordføreren i Båtsfjord, Geir Knutsen, har jobbet for en forlengelse av 420 kV-linja til Varangerbotn.

Foto: Knut Sverre Horn / NRK

Åpner helt nye muligheter

I Båtsfjord ligger Hamnefjell vindkraftverk. Ordføreren i vertskommunen, Geir Knutsen, mener at en utbygging gir uante muligheter i Øst-Finnmark.

– Nå er det fritt fram for alle nye industrietableringer. Det vil gi nye arbeidsplasser og man får en forsyningssikkerhet, sier ordføreren.

Andreas Thon Aasheim mener også at det ligger et vanvittig stort potensial i Øst-Finnmark.

– Det her åpner opp for kanskje verdens beste vindkraftressurser, sier spesialrådgiveren.

Raggovidda vindkraft

Raggovidda vindpark er et vindkraftanlegg lokalisert på Rákkočearru-platået vest for Kongsfjorden i Berlevåg kommune i Finnmark. Anlegget består av 15 vindturbiner.

Foto: Varanger kraft

– Ser lys i tunnelen

Norwea hadde årsmøte på torsdag. Da fikk Raggovidda Vindmøllepark i Berlevåg i Finnmark, for fjerde gang på rad det synlige beviset på at de hadde den beste produksjonen av alle vindkraftanlegg i Norge i 2018.

Sammen med naboen i Båtsfjord og på Hamnefjellet har i de en årrekke knivet om å bli landets beste vindkraftverk.

En ny kraftlinje mellom Øst-Finnmark og resten av verden kan bety enormt mye, både lokalt og langt utenfor landegrensene.

– Det som utløser denne linjen er et forventet økt forbruk i Finnmark. Sammen med ny kraftproduksjon vil dette åpne opp nye muligheter for hele fylket, region og nærliggende land. Nå ser vi også lys i tunnelen for elektrifisering av Melkøya, sier Thon Aasheim.

Vindkraftanlegget på Midtfjellet, Fitjar

Nå håper flere på en større utbygging av vindkraft i Øst-Finnmark. NVE presenterer på mandag en oversikt over hvilke steder de anbefaler vindkraftverk i Norge.

Foto: Siri Løken / NRK

Spent på NVE-rapport

I dag er det bare Davvi vindkraftverk som formelt har søkt om konsesjon for vindkraft i Finnmark.

Flere nye vindkraftverk er på tegneblokka. Mandag presenterer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) potensialet for vindkraft i Norge. Da vil et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft og kart med utpeking av de mest egnede områdene for vindkraft, bli presentert.

– Nå skal vi få vite hvilke områder NVE peker på. Deretter forventer jeg at vi begynner på mandag formiddag med arbeidet å jobbe med de områdene som NVE peker på, sier Andreas Thon Aasheim.