Hopp til innhold

Starter ryddesjau i Tromsø kommune

Avsløringen om ulovlig privat bruk av Tromsø kommunes biler gjør at ledelsen har startet en ryddeprosess.

Hilux

En sjef i Kultur og -idrett brukte kommunens bil som hyttebil.

Foto: NRK

– Tilfellet som NRK dokumenterer er det allerede tatt tak i, sier kommunaldirektør for Næring, kultur – og idrett, Bjarte Kristoffersen.

Forrige uke fortalte NRK at en leder i den kommunale avdelingen Kultur og idrett bruker en av kommunens biler til privat kjøring.

NRK har sett på flere av bilene til den aktuelle seksjonen i Kultur og idrett, som skal være uniformerte. Seksjonen bruker ikke permanent merking på alle bilene sine. De har magnetskilter med logo, og disse ligger ofte ubrukt inne i bilene.

Du kan lese mer om saken her: Bruker kommunens biler til privat kjøring

Kjenner bare ett tilfelle

Kommunaldirektør Bjarte Kristoffersen

Kommunaldirektøren har startet undersøkelsene sine.

Kommunaldirektøren sier at han bare kjenner til ett tilfelle av ulovlig bruk av kommunens biler. Men han har hørt rykter om at det kan gjelde flere kommunalt ansatte.

Reglene for bruk av kommunal eiendom er nedfelt blant annet i kommunens etiske regelverk. Der heter det blant annet:

  • Ansatte og folkevalgte skal være bevisste på at vi forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne.
  • Ansatte og folkevalgte skal opptre slik at de i tjenestesammenheng unngår å komme i konfliktsituasjoner mellom kommunens interesser og egne interesser.

Etikken gjelder alle

De etiske reglene gjelder for alle i Tromsø kommune, både ansatte og politikere.

– Derfor handler en presisering om flere enn bare Kultur -og idrett, sier kommunaldirektør Bjarte Kristoffersen.

– Jeg tar med meg problemstillinga inn i første direktørmøtet, sier han.

Sjekker også utenlandsreiser

Men kommunaldirektøren har flere ting han må ta fatt i.

Denne ismaskinen koster 1,7 millioner kroner

Kommunen vil undersøke utenlandsreisene da det ble kjøpt ismaskiner for 3,6 millioner kroner.

Foto: NRK

Han må også undersøke hva som skjedde da fire ansatte i kommunen dro på flere utenlandsreiser, arrangert og forskuddsbetalt av et privat firma. Et firma som kommunen kjøpte tre ismaskiner av for til sammen 3,7 millioner kroner.

– Den jobben er allerede i gang, sier Kristoffersen.

Jeg har bedt firmaet som arrangerte og betalte reisene om dokumentasjon på innholdet i reisene, sier kommunaldirektør Bjarte Kristoffersen.