Hopp til innhold

Bruker kommunens biler til privat kjøring

En leder i Kultur og idrett i Tromsø bruker en av kommunens biler til private formål.

Kultur og idrett

NRK kan dokumentere at en leder i den kommunale avdelingen Kultur og idrett bruker en av kommunens biler til privat kjøring.

Foto: NRK

Det er Bydrift som har det overordna ansvaret for Tromsø kommunens kjøretøypark.

– Reglene for privat leie er strenge, sier enhetsleder for Bydrift, Dag Ivar Andreassen til NRK.

Han forteller at kommunens ansatte sjelden får tillatelse til å bruke kommunens biler til privat kjøring.

– Blant annet skal utleie godkjennes skriftlig av en overordnet i hvert enkelt tilfelle. Kilometerstand skal noteres før og etter leie. Det skal også betales tre kroner pluss moms per kjørte kilometer, sier Andreassen.

Brukt på hyttetur

Hilux

Kommunens Hilux parkert i skogen ved hytta til en av de ansatte i Kultur -og idrett.

Foto: NRK

Mannen som har ei lederstilling i Kultur og idrett har ei hytte 120 kilometer fra Tromsø.

28. august 2015 er en av bilene som Kultur og idrett disponerer parkert i skogen ved mannens hytte.

Noen dager seinere står den samme bilen parkert utenfor hans private bolig i Tromsø. Han er sykmeldt og jobber ikke i denne perioden.

NRK har gjentatte ganger prøvd å kontakte vedkommende for å få hans kommentar til bilbruken.

Han har ikke svart på henvendelsene våre. Men gjennom hans leder, kultur og idrettssjef Lisa Hoen i Tromsø kommune, får vi vite at han ikke ønsker å bli intervjuet om saka.

– Få unntak

– Bilene til Tromsø kommune skal være uniformerte. Det er noen få unntak. Det er av hensyn til publikum. Et eksempel er biler som benyttes av Helse og sosial, for eksempel rusenheten, sier fagleder for biladministrasjonen i Tromsø kommune, Tor Gunnar Ødegårdstuen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Hilux

Her er kommunens bil parkert hjemme hos en av de ansatte mens mannen er sykmeldt.

Foto: NRK

– Hva med å bruke bilene til og fra jobb?

– Det er bare vaktbiler som kan tas med hjem. Alle andre biler skal parkeres i tilknytning til arbeidsstedet, sier faglederen.

– Ikke akseptabelt

NRK har sett på flere av bilene til den aktuelle seksjonen i Kultur og idrett. Seksjonen bruker ikke permanent merking på alle bilene sine. De har magnetskilter med logo. Skiltene ligger ofte ubrukt inne i bilene.

Dermed er kjøretøyene anonyme og gjenkjennes ikke av publikum som kommunal eiendom.

– Hva mener du om at Kultur og idrett kjører rundt i anonyme biler?

– Jeg aksepterer ikke at man kjører rundt i kommunens biler uten at de er uniformerte. Det er ingen grunn til at Kultur og idrettsavdelinga skal være et unntak, sier enhetsleder for Bydrift, Dag Ivar Andreassen til NRK.

– Hva sier du til at kommunens biler brukes ulovlig privat?

– Det er overhodet ikke akseptabelt. Mer er det ikke å si om den saka, sier Andreassen.

Fører ikke kjørebok

I Tromsø kommunes etiske regelverk heter det: «Ansatte og folkevalgte skal være bevisste på at vi forvalter samfunnets fellesmidler på vegne av alle innbyggerne.»

Bilene til Tromsø kommune skal være utstyrt med drivstoffkort. I tillegg skal sjåførene ha sine egne sjåførkort. Man kan derfor finne ut hvem som har fylt drivstoff og hva kilometerstanden var på fyllingstidspunktet.

– Følger seksjonen i Kultur og idrett disse reglene?

– Det er dessverre ikke alle som følger reglene, sier Andreassen.

– Hvem har ansvaret for at reglene blir fulgt?

– Det er Kultur og idrett som har ansvaret for bilene som de disponerer, sier han.

– Alle skal følge regelverket

Øverste leder for Kultur og idrett i Tromsø kommune er Lisa Hoen. Det er hun som har ansvaret for at avdelingas utstyr brukes slik det er bestemt.

– Hvordan kommenterer du at dine medarbeidere bruker kommunens biler slik som NRK beskriver?

– Min kommentar er at alle ansatte skal følge kommunens regelverk, sier Hoen.

– Finnes det noe slingringsmonn?

– Jeg kjenner ikke denne konkrete saka, men jeg har nettopp starta en prosess der avdelingslederne oppdateres på reglene. Allerede i uke 42 skal vi ha et kurs om dette, sier hun.

– Aldri godkjent privat brukt

– Noen avdelinger i kommunen opererer med et bakvaktsystem. Kan det være slik at vi her har å gjøre med en som har bakvakt?

– Vi har et bakvaktsystem, men sykmeldte medarbeidere skal helt klart ikke ta vakter eller jobbe for oss i sykemeldingsperioden.

– Privat bruk av kommunens biler skal godkjennes av overordnet i hvert enkelt tilfelle. Hvor mange slike godkjenninger har du gitt i din tid som kultur- og idrettssjef?

– Jeg har aldri godkjent privat leie av kommunens biler, avslutter Hoen.