Søppel skal varme Finnsnes

I løpet av året skal de første husene på Finnsnes kobles til det nye fjernvarmeanlegget. I stedet for å gå opp i røyk, skal søppel fra åtte kommuner varme finnsnesværingene.

Senja avfall

I stedet for bare å gå opp i røyk, skal søppel fra åtte kommuner nå brukes til å varme opp forretningsbygg og boliger på Finnsnes.

Foto: Lind Pedersen/NRK

Skogen barnehage på Finnsnes er en av byens største søppleprodusenter. Med 45

Skogen barnehage

Med 45 bleieunger er Skogen barnehage en storprodusent av søppel. Nå får de det i retur, i form av kortreist fjernvarme.

Foto: Linda Pedersen/NRK

småunger som skifter bleier flere ganger om dagen, blir det anselige mengder som fraktes til Senja Avfalls søppelforbrenningsanlegg hver uke.

Varme i retur

Nå skal Skogen få store deler av avfallet sitt i retur, i form av fjernvarme. I dette tilfellet egentlig ganske kortreist fjernvarme, siden barnehagen bare ligger noen få kilometer fra Senja Avfalls anlegg.

Styrer Kristin Høyem synes dette er en strålende ide.

– Dersom det sparer miljøet, og i tillegg sparer penger for kommunen, er det jo fantastisk, sier hun.

Unikt prosjekt

Senja Avfall er det eneste søppelforbrenningsanlegget nord for Trondheim. Til nå har det

Avfallsforbrenning

Senja Avfall brenner hvert år 11 000 tonn søppel. Dette gir store mengder varme, som nå skal utnyttes på Finnsnes.

Foto: Linda Pedersen/NRK

ikke vært økonomisk forsvarlig å bruke kjølevannet fra forbrenningsovnene til å varme opp hus, bortsett fra dem som ligger aller nærmest. Å bygge flere kilometer med rør ned til Finnsnes, har ikke vært mulig.

– Finnsnes har utviklet seg voldsomt de siste årene, og nå er det så mange store næringsbygg, boligblokker og kommunale bygg at vi ser muligheter, sier administrerende direktør Tor Helge Sørensen i Senja Avfall.

Avhengig av tilskudd

Men et prosjekt til 138 millioner kroner er vanskelig å gjøre regningssvarende, selv i tettbygde strøk. Men det finnes løsninger.

– Når vi får støtte til prosjektet fra ENOVA, er det plutselig blitt mulig å realisere planene, sier Tor Helge Sørensen.

– Når kan dere komme i gang?

– Jeg kan ikke love noe, men det blir en eller annen gang i løpet av 2015, sier Sørensen.