NRK Meny
Normal

Fjernvarme til Campus Grimstad

Agder Energi starter utbyggingen av fjernvarme i Grimstad neste vår.

Høyskoleområdet i Grimstad Campus Grimstad

Sommeren 2009 skal Høgskolens campus og det tidligere Ericsson-bygget ta i bruk miljøvennlig biobrensel som energikilde.

Ifølge Agder Energi vil miljøeffekten tilsvare årsutslippet fra 900 privatbiler. Høgskolen i Agder har et fagmiljø for fornybar energiproduksjon i Grimstad.

- Vi skal bygge en energisentral som benytter miljøvennlig biobrensel som energikilde, samt legge fjernvarmerør i traseer som binder de aktuelle byggene sammen. Anlegget kan enkelt utvides etter hvert som etterspørselen etter fjernvarme øker, sier Jan Omli Larsen, administrerende direktør i Agder Energi Varme.

Byggingen starter tidlig våren 2008 og de første energileveranser er planlagt sommeren 2009. Årlig leveranse blir 6 GWh, som tilsvarer forbruket til 400 boliger. Miljøeffekten tilsvarer årsutslippet fra 900 privatbiler. Utbyggingen er derfor også et stort miljøprosjekt for Grimstad.

For tiden pågår diskusjon om aktuell plassering av energisentralen.