Hopp til innhold

Søkte ikke midler for å hjelpe fattige barn

Kommunen informerte om at det var søkt på midler for å bekjempe fattigdom blant barn. Da tildelingslisten for 2016 kom, var de hverken på søke- eller mottagerlisten.

Illustrasjonsfoto voksen holder barnehånd

Fattige barn kan gå glipp av penger, fordi kommunen ikke søkte på øremerkede midler som de hadde lovet.

– Jeg har tre barn, tvillinger og en femåring. Det koster mye penger. Jeg tror det er flere som er i samme situasjon som meg, med lav inntekt.

Trebarnsmoren fra Alta, som har valgt å være anonym, sier at hun kun har 12.000 kroner å bruke i måneden.

I Finnmark viser tall fra 2015 at 1000 barn ligger under fattigdomsgrensa.

Overrasket og skuffet

Trine Noodt

Trine Noodt fra Venstre mener Alta kommune har en snever forståelse av hva barnefattigdom er.

Foto: Finnmark fylkeskommune

På Barne- og likestillingsdepartementets budsjett er det satt av 163,9 millioner kroner i 2016 til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Disse pengene står kommunene fritt til å søke om, og skal bidra til å gi et rikere aktivitetstilbud til barn og unge, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Trine Noodt og Venstre meldte til kommunestyret i Alta om tilskuddsordningen. Rådmannen svarte så fra talerstolen at de hadde søkt om pengene.

– Overraskelsen og skuffelen ble stor da vi gikk inn for å se på oversikten over tildelinger som var gjort for 2016, og Alta kommune ikke var oppført som søker eller mottaker av disse midlene.

Dette svarte rådmann Bjørn Atle Hansen på spørsmålet til Noodt under kommunestyremøtet:

«Alta kommune har søkt og fått 2,3 millioner til et treårig prosjekt som går på oppfølging og veiledning av fosterhjem. Nå er vi i ferd med å utforme en ny søknad sammen med NAV, der søker vi om i overkant 2 millioner som skal gå til foreldrestøttende tiltak.»

Rådmann Bjørn Atle Hansen

Trine Noodt er ikke fornøyd med svaret.

– Utover dette fikk jeg ikke klart svar på hvorfor vi ikke var på søkelistene. Jeg har ikke hørt et eneste godt argument for hvorfor man ikke skal søke, det skyldes ikke annet enn at de ikke gidder.

– Prosjektmidler ikke det viktigste

Rådmann Bjørn Atle Hansen bekrefter til NRK at de ikke har søkt på tilskuddsordningen, men at prosjektmidlene ikke er det viktigste.

Bjørn Atle Hansen

Rådmannen i Alta, Bjørn Atle Hansen, sier at den daglige driften er viktigere enn prosjektmidler.

– Det viktigste er jo hva vi jobber med på dagtid og hvilket fokus vi har på å hjelpe de vanskeligstilte. Prosjektmidlene er bare en liten del, den daglige driften er det viktigste, sier han.

Trine Noodt mener svaret til rådmannen er provoserende.

– Jeg blir provosert når rådmannen sier at disse pengene er smårusk, og ikke er viktige. Jeg snakket med en mor i går som bare har råd til å ta med ungene sine på kino to ganger i året. De pengene kan bety utrolig mye for menneskene som trenger det.

– Gjelder store grupper i samfunnet

– Alta kommune har en snever forståelse av hva barnefattigdom er, og hvem som rammes av at foreldre har lav inntekt. Du trenger ikke være under barnevernet for å ha lav inntekt, sier hun.

Barna til trebarnsmoren i Alta spiller håndball og fotball. De få utgiftene som kommer med er nok til at det merkes på lommeboka.

– Det er ikke nok penger til ungene, jeg har ikke råd til å betale for eksempel for buss og klær, sier hun.