Hopp til innhold

Krever erstatning for død ku

Veterinærforeningen tror flere vil gjøre det samme fremover. Grunnen er en nasjonal veterinærkrise.

Bonde Lars Losvar sitter med kalven som har mista mora rett etter fødsel. Tapet for bonden er stort.

Bonde Lars Losvar med kalven som har mista mora rett etter fødsel. Tapet for bonden er stort.

Foto: Ine Eftestøl / NRK

Det er den unge bonden Lars Losvar som går til erstatningssak mot Alta kommune. Han mista kua Demona fordi ingen veterinærer var på vakt. Norges Bondelag mener flere dyreeiere kan følge etter dersom bonden vinner fram.

– Man føler seg veldig hjelpeløs. Jeg hadde håpet at hun skulle klare seg til dagen etter, da veterinæren kom. Men det gjorde hun ikke, sier bonden Lars Losvar i Alta.

Da bonden kom inn i fjøset på kvelden 13. september merket han straks at kua ikke var i form.

Hun var kald på ørene og brystet, og hadde ifølge bonden tydelige tegn på melkefeber, som er en stoffskiftesykdom som kan komme etter fødsel.

– Når det skjer er det livsviktig å få tak i dyrlege fortest mulig for å få tilført kalsium i blodet, sier Losvar.

Kua Demona (bildet) døde fordi veterinæren ikke kom. Nå søker bonde Lars Losvar Alta kommune om erstatning.

Kua Demona (bildet) døde fordi veterinæren ikke kom. Nå søker bonde Lars Losvar Alta kommune om erstatning.

Foto: Privat

Kommuner uten veterinærer på vakt

I Alta, som i mange andre kommuner, er det ikke lenger noen selvfølge å få tak i dyrlege når man trenger det.

Etter å ha forsøkt å ringe veterinærene flere titalls ganger utover natta, måtte bonden gi opp. På morgenkvisten, da dyrlegen satt i bilen på vei til fjøset hans, ga kua tapt og døde.

Nå vil bonden søke kommunen om erstatning.

– Det var en god ku og den fjerde kalven hennes, sier Losvar.

Melkekua hans har avgitt 10.000 liter melk i året, og en ku som Demona kan ifølge bonden leve i 7–8 år. Når man regner tapt melkeproduksjon og tapt slakteverdi, ligger tapet til Losvar på rundt 90.000 kroner.

Første gang?

At Losvar krever erstatning er ganske unikt, mener veterinær og president i Den norske veterinærforening, Bjørnar W, Jakobsen. Han har ikke hørt om at noen har søkt erstatning etter at veterinærkrisa har bygget seg opp de siste fem årene.

Han tror det kan bli flere saker.

Ifølge loven er det kommunene som har ansvaret for å ha veterinærer tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Men i Alta gikk avtalen mellom kommunen og veterinærene ut 31. juli.

Siden den tid har man ikke klart å enes om en ny fast avtale. Dette betyr at Finnmarks største by står uten veterinærvakt tre kvelder og netter i uka frem til 27. oktober. Hva som skjer etter den tid er uvisst.

Veterinærer over hele landet har tidligere uttalt til NRK at de trenger fritid og et liv ved siden av. Slik ordningen har utviklet seg makter de ikke lenger presset.

Les også Schæferen Lykke måtte fraktes i 2,5 timer i bil med sterke smerter før hun ble avlivet

Hunden Lykke var en godlynt familiehund. I begynnelsen av august måtte hun avlives i forrige uke etter at en urinveisinfeksjon utviklet seg til det uopprettelige.

Klarer ikke løse krisa

Leder for samfunnsutvikling i Alta kommune, Oddvar Konst, sier at de ikke makter å løse krisa.

Det er veterinærmangel i hele Norge og kommunen klarer ikke å få folk til å stå i vaktordninga slik den i dag fungerer.

– Arbeidsbelastningen er for høy for veterinærene, så den ordningen som er i dag vil bortfalle, sier kommunallederen.

Oddvar Konst

Kommunalleder for samfunnsutvikling i Alta kommune, Oddvar Konst, er bekymret dersom erstatningskravene blir mange.

Foto: Ine Eftestøl / NRK

Tidligere var det Staten som hadde ansvaret, men da kommunene overtok fulgte det ikke nok penger med, ifølge Konst.

Dersom kommunene nå skal betale erstatning til dyreeiere, vil situasjonen forverres, mener han.

– Hvis dyr dør og kommunene blir belastet med erstatningskostnader, så må staten finansiere dette opp eller ta et helt annet ansvar, sier han.

Konst vil ikke si noe om hvorvidt kommunen vil betale erstatning for den døde kua til Losvar. Han sier at dette er upløyd mark også for kommunen.

Kan få betydning for flere

Nestleder i Norges Bondelag Bodil Fjelltveit tror utfallet av erstatningssaken kan få betydning for flere.

– Hvis kommunen velger å betale erstatning, så kan det skape presedens for andre steder i landet. Så det er grunnen til at vi vil følge denne saken nøye, sier Fjelltveit.

Bodhild Fjelltveit

Nestleder i Norges Bondelag, Bodil Fjelltveit, tror erstatningssaken i Alta skal kunne skape presedens.

Foto: Norges Bondelag

Det er opprettet en nasjonal arbeidsgruppe, som skal se på hvordan veterinærkrisa kan løses. Landbruks- og matdepartementet vil ikke kommentere enkeltsaker, og viser til dette arbeidet. De påpeker at ansvaret per nå ligger hos kommunene.

Bonde Lars Losvar i Alta har bare en ting å si om situasjonen:

– Dette er dårlig dyrevelferd, rett og slett.

Bonde i Alta, Lars Lorsvar, har valgt å søke Alta kommune om erstatning, etter at kua Demona døde fordi veterinæren ikke kom.

Bonde Lars Losvar mener det er fortvilende å være dyreeier når man ikke kan stole på at veterinærene kommer når dyra lider og trenger hjelp.

Foto: Ine Eftestøl / NRK

Les også Kvar tredje veterinær har tenkt at livet ikkje er verdt å leve

Astri Nilsson saman med kvalpen Timmi.