Hopp til innhold

Bransjen reagerer på ulik straff: krever at énmeteren forsvinner

Det er full forvirring om hvem som skal straffes dersom énmetersregelen ikke blir opprettholdt på utesteder og offentlige arrangement.

 Frank Reithe

Frank Reithe, daglig leder på utestedet Verdensteateret i Tromsø.

Foto: Anja A. T. Brekke / NRK

– Det håndheves ikke på samme måte som helsedirektoratet sier, i hvert fall. Praksisen her er en helt annen, sier Frank Reithe, daglig leder på utestedet Verdensteateret i Tromsø.

Gjennom hele pandemien og fram til nå, har utelivs- og kulturbransjen vært nede i knestående.

De er en av få bransjer som fortsatt har måttet sikre minst en meters avstand, brydd seg om kohorter, innslippstopp og andre smittevernregler.

De har blitt strengt kontrollert av skjenkekontrollører, som har fungert som kommunens oppsynsmenn.

Har folk stått ved bordet de har blitt tildelt, eller på annen måte minglet, har arrangørene stått i fare for å miste skjenkebevillingen.

– Vi får til stadighet kontrollører innom. Om folk sitter mindre enn en meter, så kan vi som utested få anmerkninger. I verste fall risikerer vi å bli stengt, sier Reithe.

Men det er ikke slik reglene er, sier både regjeringen og Helsedirektoratet.

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, på baksiden av NRK 9. juli i år. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Skal ikke straffes

NRK skrev onsdag om komiker og kulturarrangør Rune Bjerga som ga smittevernet under valgvakene strykkarakter. Han reagerte på at politikerne setter strenge regler om avstand og smittevern for bransjen, mens de bryter reglene selv.

Men det gjorde de altså ikke.

For det er arrangørenes oppgave å sørge for, altså legge til rette for at folk holder avstand. Men det er de som er på arrangement eller på byen som selv må ta ansvar, sier Helsedirektoratet til NRK.

– Arrangøren kan ikke stilles til ansvar for at deltakerne på arrangementet eventuelt ikke holder avstand til enhver tid, sier Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

Med andre ord: arrangører skal ikke straffes så lenge de har gjort sitt. Og dette gjelder også serveringssteder som har fulgt forskriften.

Det betyr at de har lagt til rette for enmetersregelen, ikke har for mange inne i lokalet, og at de ikke gir alkohol i baren. Blant annet.

Men det er ikke slik bransjen selv har erfart at reglene praktiseres i kommunene.

Ida Kristine Jakobsen

Hotelldirektør ved The Edge i Tromsø, Ida Kristine Jakobsen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Vi får ansvaret

– Hvis det er kontroll og gjestene sitter nærmere enn en meter, så vil vi kunne få avvik på det. Det er vi som sitter med ansvaret, sier hotelldirektør ved The Edge i Tromsø, Ida Kristine Jakobsen.

Den nye presiseringen fra Helsedirektoratet skaper forvirring, og presser fram endring i loven, mener hotelldirektøren.

– På et hotell er vi alt i ett. Vi er både overnattingssted, serveringssted og arrangementssted, og har derfor flere ulike paragrafer i Covid-19 forskriften å forholde oss til, sier Jakobsen.

Hun har fått god hjelp fra Tromsø kommune til å tolke reglene.

– Vi er pålagt et stort ansvar for å sørge for at gjestene våre holder kravet om en meters avstand. Dette ser vi ingen andre steder i samfunnet, og nå håper vi at det blir likhet for loven. Vi savner det.

Tolker loven ulikt

Securitas er en av flere vaktselskap som har fått ansvar for å kontrollere at smittevernreglene følges. Til NRK sier markedssjef Eldrid Odden Otterlei at de forholder seg til Helsedirektoratets retningslinjer.

– Dersom avstand ikke overholdes vil vi gi publikum beskjed om at retningslinjer må følges, skriver hun i en e-post.

NRK har ikke fått svar fra Tromsø kommune på hvordan de har tolket reglene.

Oslo kommune ved Næringsetaten sier at kontrollørene der tar kontakt med smittevernansvarlige på stedet dersom gjester ikke overholder avstandsreglene, og anmoder om at dette blir utbedret.

– Ved særlig grove brudd på smittevernreglene, og der bruddene ikke rettes etter vår gjentatte veiledning, kan det være aktuelt å fatte vedtak om midlertidig stengning etter smittevernloven, skriver de i en e-post.

Helse- og omsorgsdepartementet ved statssekretær Saliba Andreas Korkunc sier at det er de som gjennomfører kontrollene som må ta avgjørelsen på om avstanden er godt nok lagt til rette.

Men også de presiserer at så lenge utesteder har gjort det de skal, så skal ikke arrangør eller eier stilles til ansvar dersom de ikke følger anbefalingen om å holde avstand.

Målfrid Baik

Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Mener tiden er inne

NHO Arktis syns det er utfordrende at det er så stor forskjell på teori og praksis i hvordan dette har blitt håndtert.

– Vi ser at kommuner har praktisert dette forskjellig. Det er uheldig. Vi har full forståelse for frustrasjonen til utestedene, sier regiondirektør Målfrid Baik.

Når utelivsbransjen er en av få steder der regjeringen fortsatt krever tilrettelegging, er det på tide å fjerne hele enmetersregelen, mener hun.

– Å ha færre gjester og å ha godt nok vakthold så gjestene ikke bryter reglene, har krevd ekstra mye av utestedene. For mange har konsekvensen vært at de heller har stengt ned, sier Baik.

Hun har forståelse for at kommunene kanskje syns det er vanskelig å henge med på endringene i smittevernregelen. Men hun har et tydelig håp, som også kan hjelpe på forvirringen:

– Jeg håper de fjerner enmetersregelen nå. At regjeringen går til nivå fire, og åpner samfunnet igjen, sier Baik.

– Det begynner å grense til en halvdagsjobb og følge med på alle de nye reglene som kommer hele tida, så det har vært ganske stressende innimellom, sier daglig leder av verdensteateret Frank Reithe.

Verdensteateret har vært hardt rammet i pandemien, som de fleste av sine kolleger i bransjen. Frank Reithe er daglig leder.

Foto: Vilma Taubo

Gir faen i én-meteren

Verdensteateret har mistet 70 prosent av omsetningen siden pandemien startet. I tillegg må daglig leder, og mange med ham, ha full bemanning for å kunne opprettholde kravet om bordskjenking.

– Det har slått veldig dårlig ut, erkjenner han.

Samtidig er det ingen som kontrollerer hvor tett du sitter på bussen eller på universitetet. Og du kan få en kopp kaffe i disken.

For Reithe er det særlig viktig å få fjernet innslipps-stoppet klokken 00:00. Det er jo da folk flest drar ut. Og konsekvensen er at de heller samler seg hjemme hos folk.

– Det er ingen vits at vi skal tvinge folk til å holde én meter når de, før de kommer og etter de drar, sitter oppå hverandre. Jeg ser ikke poenget, når alle andre gir faen, sier Reithe.

Han har likevel et lite håp om endring i sikte.

– Slipper regjeringen opp i løpet av noen uker, så tror jeg mange blir glad. Da berger vi julesesongen, sier han.

Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet vil ikke kommentere når de eventuelt fjerner kravene i det hele og store.

– Smittesituasjonen og stort press på kommunene har ført til at vi ikke har gått videre i gjenåpningen. Det er data, ikke dato som avgjør når dette blir, og det vil være basert på faglige vurderinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, sier Korkunc.

Støre avviser valgvake-kritikk

Påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre sier han forstår at det så «tett ut» på bildene fra Arbeiderpartiets valgvake.

Men han avviser at politikerne ga blaffen i smittevern på valgnatta.

– Det som var prinsippene hos Arbeiderpartiet var at man fulgte regler med bordsetting og avstand og distanse, men det er klart at nor folk står og jubler så kan det bli tett, sier han til pressen på Stortinget torsdag.

Støre mener at det ved flere anledninger gjennom valgkampen ble veldig nært, og erkjenner at de må jobbe med distanseringen.