Hopp til innhold

Skyhøye dieselpriser rammer beredskapen på Svalbard

Sysselmesteren har fått økte kostnader på 15 millioner kroner, og må redusere planlagt kontrollaktivitet med skip og helikopter. Havforskningsinstituttet rammes også av dyrere drivstoff og vurderer å legge flere av sine skip i opplag.

Sysselmannens skip Polarsyssel

Sysselmannsskipet Polarsyssel på tokt ved Amsterdamøya, nordvest på Svalbard i august 2017.

Foto: Rune N. Andreassen/NRK

Den kraftige økningen i prisene på drivstoff får nå store konsekvenser for Sysselmesteren på Svalbard.

Sysselmester Lars Fause bekrefter at bruken av tjenestefartøyet «Polarsyssel» og helikoptre reduseres de neste månedene på grunn av høye driftsutgifter.

– Når vi får en økning i forventede drivstoffutgifter på 15 millioner kroner, må vi ta rev i seilene. Nå har vi tatt ned aktiviteten for å få budsjettet i balanse, sier Fause.

– Mindre tilstedeværelse og myndighetsutøvelse

Sysselmesterskipet «Polarsyssel» er sentralt i overvåkingen av farvannene ved Svalbard.

Skipet har vanligvis rundt 200 seilingsdøgn i året, alltid med en fullt operativ politipatrulje om bord. Det driver kontinuerlig patruljering, i tillegg til å gjennomføre redningsoppdrag og overvåking av miljø.

I 2019 bevilget statlige myndigheter penger til helårlig drift av «Polarsyssel». Men nå tvinges altså skipet til mindre aktivitet på grunn av økte kostnader.

Flere av sommerens tokt er allerede skrinlagt.

I tillegg kuttes mye av den planlagte feltaktiviteten som skulle gjøres ved hjelp av helikopter.

Sysselmesterhelikopter på oppdrag

Et av Sysselmannens helikoptre tar av fra «Polarsyssel».

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Totalt skal «Polarsyssel» seile seks færre uker enn opprinnelig planlagt i sommer og høst. Reduksjonen skjer samtidig som det er rekordmange turistbåter på plass på øygruppa.

– Det blir mindre tilstedeværelse og myndighetsutøvelse, og det blir mange oppdrag vi ikke kan gjennomføre. Det har helt klart en betydning for beredskapen at vi seiler mindre, konstaterer Fause, som har vært i løpende dialog med Justisdepartementet om saken.

Samtidig understreker han at den døgnkontinuerlige redningsberedskapen (SAR) skjermes.

Vurderer å legge «Kronprins Haakon» i opplag

Sysselmesteren på Svalbard er ikke den eneste statlige etaten som nå må redusere aktiviteten på grunn av høye drivstoffutgifter.

Også Havforskningsinstituttet (HI) må gjøre det samme, konstaterer rederisjef Inge André Utåker. HI drifter til sammen åtte skip, inkludert forskningsskipet «Kronprins Haakon».

Kronprins Haakon i Framstredet

«Kronprins Haakon» på tokt i Framstredet.

Foto: Kit Kovacks & Christian Lydersen

Nå forkortes flere av de planlagte toktene, som følge av økte kostnader. Planlagt innleie av fiskebåter legges også bort, forteller Utåker.

Slik det ser ut nå vil HI få økte kostnader på hele 75 millioner kroner i 2022. Derfor vurderes det nå å legge flere av skipene i opplag. Det kan føre til at også «Kronprins Haakon» blir lagt til kai, bekrefter Utåker.

– Det er den båten som bruker desidert mest drivstoff. Samtidig er den også den mest ettertraktede båten, så det vil nok smerte mer enn noe annet å legge den i opplag, sier Utåker. Han regner med at den endelige beslutningen tas i august.

Les også: 100 meter langt og 21 meter bredt – prislapp 1,5 milliarder kroner

– Kan ikke drive Svalbard på sparebluss

Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) mener det er svært uheldig at Sysselmesteren nå må redusere driften som en følge av høye drivstoffpriser. Nå forlanger han at statlige myndigheter griper inn.

– Dette er et nasjonalpolitisk ansvar å rydde opp i. Vi kan ikke drive Svalbard på sparebluss. Det er opplagt at det er uheldig å ta ned norsk aktivitet på øygruppa i en tid det er spådd oppgang i den generelle aktiviteten på øygruppa og farvannene rundt, sier Olsen.

Lars Fause

Lars Fause har vært sysselmester på Svalbard siden 2021.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Også Lars Fause erkjenner det er snålt å ta ned seilingsaktiviteten nå.

– Det er et paradoks, men jeg har ikke noe valg enn å følge de budsjettmessige pålegg og føringer jeg har fått, sier Fause.

Han forteller også at det kan bli ytterligere kutt i seilingen om dieselprisene fortsetter å øke.

Justisdepartementet følger utviklingen nøye

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har det overordnede ansvaret for den norske Svalbardpolitikken.

Ifølge statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) er Regjeringen kjent med de økte utgiftene som er påført Sysselmesteren, og vurderer situasjonen fortløpende.

– Vi tar dette på det største alvor, sier Aasen.

– Er det aktuelt å gå inn med mere penger?

– Jeg kan ikke gå inn i budsjettmessige spørsmål her og nå. Vi følger situasjonen tett og gjør vurderinger.