Hopp til innhold

Undersøker bakterieutbrudd ved tre sykehus i Helse Nord

Bakterien Pseudomonas aeruginosa er påvist hos flere pasienter ved tre sykehus i Helse Nord. De mistenker en ukjent, felles smittekilde.

Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø

BLODFORGIFTNING: I november døde tre pasienter ved UNN i Tromsø av septisk sjokk (blodforgiftning og akutt sirkulasjonssvikt) som følge av bakterieinfeksjon.

Foto: NRK

Tre intensivpasienter med svært alvorlig forløp av covid-19 døde etter infeksjonsutbrudd ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø i november.

Nå viser nye, omfattende undersøkelser at det er avdekket smitte blant ytterlige fem pasienter: to ved UNN Tromsø, en ved UNN Narvik og to pasienter ved Nordlandssykehuset Bodø.

– For to dager siden ble vi kjent med at den samme bakterien fra den samme stammen som er funnet ved andre sykehus i Helse Nord. De har ikke et felles knutepunkt, noe som betyr at smittekilden mest sannsynlig ligger utenfor UNN, sier medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv til NRK.

Fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli, opplyser i en pressemelding at de i det videre arbeidet tar utgangspunkt i at dette kan være et regionalt utbrudd

– Bakterien kan være farlig for svært syke pasienter. Sykehusene har gode smittevernrutiner. Pasienter og pårørende som skal til våre sykehus kan være sikre på at vi tar situasjonen på største alvor, sier Tollåli.

Haakon Lindekleiv, medisinsk fagsjef ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv sier de har stoppet bakterieutbruddet på UNN.

Foto: Per-Christian Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Får bistand fra FHI

De tre pasientene som døde på UNN i Tromsø ble intensivbehandlet for covid-19, men døde av septisk sjokk (blodforgiftning og akutt sirkulasjonssvikt) som følge av bakterieinfeksjon.

–– Dette er en veldig vanlig bakterie som er ufarlig for deg og meg, og finnes ute i naturen. Men den er spesielt farlig for pasienter som er kritisk syke og ligger inne på en intensivavdeling, sier medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv.

Hendelsene ble varslet til Statens helsetilsyn og sykehuset satte selv i gang en omfattende undersøkelse ved å ta prøver fra miljøet for å forsøke å finne smittekilden.

Nå skal en utbruddsgruppe bestående av medlemmer fra alle sykehusene i Helse Nord med bistand fra Folkehelseinstituttet (FHI) undersøke smittekilde og videre smitteveier.

Ukjent, felles smittekilder

Ifølge Helse-Nord er det stor sannsynlighet for at bakteriene kommer fra samme stamme. Det betyr at det kan ha oppstått et utbrudd i en felles smittekilde.

De opplyser videre om at berørte avdelinger har iverksatt, og iverksetter, tiltak for å hindre smittespredning av bakterien.

Klinikksjef Geir Tollåli

Fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli, sier at de tar bakteriefunnene på stort alvor.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK


– Det er viktig å få oversikt over situasjonen med smittekilde og smitteveier. Dette kan ta tid, men det arbeides så raskt som mulig. Utbruddsgruppen har et omfattende og viktig arbeid foran seg, sier Tollåli.


Utbruddet er varslet til Statens helsetilsyn, FHI, de øvrige regionale helseforetakene i landet og andre.